Документ va09u710-14, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2014

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Атем" щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України

м. Київ
20 травня 2014 року
№ 9-уп/2014

Справа № 1-3/2014

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шевчука Станіслава Володимировича - доповідача,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Атем" щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Шевчука С.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Атем" (далі - Товариство) звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (далі - Кодекс), які на момент подачі конституційного звернення передбачали, що "факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони".

Необхідність в офіційній інтерпретації вказаних положень Кодексу Товариство обґрунтовує їх неоднозначним застосуванням Вищим господарським судом України, який по-різному визначає, які саме факти, встановлені рішенням господарського суду (у мотивувальній чи у резолютивній його частині), не підлягають доведенню знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

На переконання автора клопотання, внаслідок різної судової практики з цього питання з нього було стягнуто значні кошти за неукладеним кредитним договором, що порушило його конституційні права власності та на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

2. У процесі розгляду справи Конституційний Суд України дійшов висновку, що конституційне провадження у цій справі підлягає припиненню з огляду на таке.

Відповідно до Закону України "Про внесення зміни до статті 35 Господарського процесуального кодексу України щодо підстав звільнення від доказування" від 17 квітня 2014 року № 1226-VII (Голос України, 2014 р., 7 травня), який набрав чинності 8 травня 2014 року, положення статті 35 Кодексу, визначені як предмет офіційного тлумачення, викладено у новій редакції, а саме: "Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини" (частина третя).

За правовою позицією Конституційного Суду України його юрисдикція поширюється на чинні нормативно-правові акти (Рішення від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001). У випадку якщо положення закону України змінене і діє в іншій редакції, а попередня редакція цього закону втратила чинність, то у Конституційного Суду України немає юридичних підстав для здійснення його офіційного тлумачення.

Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" однією з підстав для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні (пункт 3 статті 45). Якщо така підстава буде виявлена у процесі пленарного засідання, Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у справі (пункт 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду України).

Оскільки положення частини другої статті 35 Кодексу в редакції, яка була визначена як предмет офіційного тлумачення в конституційному зверненні, втратили чинність, для їх офіційного тлумачення немає юридичних підстав, а конституційне провадження у цій справі підлягає припиненню відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 45, 51, 52 Закону України "Про Конституційний Суд України", пунктом 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Атем" щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору