Документ va08u710-14, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2014

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"

м. Київ
24 квітня 2014 року
№ 8-уп/2014

Справа № 1-9/2014

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича - доповідача,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17 березня 2011 року № 3166-VI (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) зі змінами (далі - Закон).

Заслухавши суддю-доповідача Сергейчука О.А. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - 49 народних депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремі положення пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону.

Автори клопотання зазначили, що за змістом положень пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14 Закону кількість посад "заступник міністра" у міністерстві обмежено однією посадою; в абзаці другому частини першої статті 19 Закону положенням "не більше двох" обмежується кількість посад заступників керівника центрального органу виконавчої влади. Народні депутати України вважають, що вказані норми Закону в частині встановлення кількості посад "заступник міністра" та "заступники керівника центрального органу виконавчої влади" не відповідають Конституції України.

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 14 січня 2014 року відкрила конституційне провадження у цій справі.

3. У процесі підготовки справи до розгляду Конституційним Судом України 2 березня 2014 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" щодо приведення його у відповідність із Конституцією України" від 27 лютого 2014 року № 795-VII (далі - Закон № 795), за яким, зокрема, змінено зміст пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону. Підставою для прийняття Закону № 795 є Закон України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" від 23 лютого 2014 року № 763-VII (Голос України, 2014 р., 1 березня) зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 27 лютого 2014 року № 798-VII.

За пунктом 1 частини першої статті 150 Конституції України до повноважень Конституційного Суду України належить, зокрема, вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів. Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України його юрисдикція поширюється на чинні нормативно-правові акти (пункт 5 мотивувальної частини Рішення від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001).

Відповідно до пункту 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду України Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у справі, якщо в процесі пленарного засідання будуть виявлені підстави щодо відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені статтею 45 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Оскільки зміст пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону змінено і чинною є нова їх редакція, то це унеможливлює здійснення Конституційним Судом України перевірки на відповідність Конституції України зазначених положень Закону у зв'язку з непідвідомчістю йому питань, порушених у конституційному поданні.

Таким чином, конституційне провадження у цій справі підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 45, 51, 52 Закону України "Про Конституційний Суд України", пунктом 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17 березня 2011 року № 3166-VI зі змінами на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору