Документ va06u710-17, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2017

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про подовження строку постановлення колегіями суддів Конституційного Суду України ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними поданнями та конституційними скаргами

м. Київ
7 листопада 2017 року
№ 6-у/2017


Велика палата Конституційного Суду України у складі суддів:

Кривенка Віктора Васильовича - головуючого,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Колісника Віктора Павловича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Мойсика Володимира Романовича,
Саса Сергія Володимировича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шевчука Станіслава Володимировича,

розглянула на засіданні клопотання суддів Конституційного Суду України про подовження строку постановлення колегіями суддів Конституційного Суду України ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними поданнями та конституційними скаргами.

Заслухавши виконуючого обов'язки Голови Конституційного Суду України Кривенка В.В., Конституційний Суд України

установив:

1. Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" (далі - Закон) вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою належить до повноважень колегії суддів Конституційного Суду України (частина друга статті 37); розгляд звернення до Конституційного Суду України здійснюється у колегії суддів Конституційного Суду України, до складу якої входить відповідний суддя-доповідач (стаття 58).

Колегії суддів Конституційного Суду України в межах сенатів Конституційного Суду України утворює Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування в порядку, встановленому Регламентом Конституційного Суду України (частина перша статті 37 Закону).

У пункті 5 розділу III "Прикінцеві положення" Закону передбачено, що Конституційний Суд України упродовж трьох місяців з дня офіційного опублікування Закону ухвалює Регламент Конституційного Суду України та утворює сенати Конституційного Суду України у порядку, встановленому Законом.

Оскільки колегії суддів Конституційного Суду України у Конституційному Суді України не утворені, то неможливо у строк, визначений у частині четвертій статті 61 Закону, постановити ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень в окремих справах, розподілених між суддями Конституційного Суду України.

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону строк для постановлення ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі може бути подовжено на засіданні Великої палати Конституційного Суду України за клопотанням судді-доповідача чи головуючого в сенаті Конституційного Суду України.

З огляду на зазначене судді-доповідачі звернулися з клопотаннями про подовження строку для постановлення ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах:

- за конституційною скаргою Туренка Іллі Валентиновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", статті 17 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (розподілено 10 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Гультаю М.М.);

- за конституційною скаргою Хожай Олени Петрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 18 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Касмініну О.В.);

- за конституційною скаргою Воловенко Ірини Дмитрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 25 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Касмініну О.В.);

- за конституційною скаргою Білика Олександра Павловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців шостого, сьомого пункту 3 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, частини двадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, частин дев'ятої, десятої статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (розподілено 18 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Коліснику В.П.);

- за конституційною скаргою Шейко Марії Тимофіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 18 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Литвинову О.М.);

- за конституційною скаргою Афоніної Тетяни Миколаївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 23 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Мельнику М.I.);

- за конституційною скаргою Данильчука Iвана Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 303 Кримінального процесуального кодексу України (розподілено 6 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Мойсику В.Р.);

- за конституційною скаргою Касьяненко Галини Володимирівни щодо відповідності положенням статті 8, частини третьої статті 22, статті 46, частини першої статті 58, статті 64 Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та статті 90 цього закону (розподілено 6 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Сасу С.В.);

- за конституційною скаргою Риженка Анатолія Григоровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов економічного зростання" (розподілено 10 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Шевчуку С.В.);

- за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" від 7 червня 2017 року № 413 (розподілено 9 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Тупицькому О.М.);

- за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 9 Конституції України (розподілено 9 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Шапталі Н.К.).

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 35, 61, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

подовжити строк постановлення колегіями суддів Конституційного Суду України ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах на строк, необхідний для утворення колегій суддів Конституційного Суду України, та на 20 днів з дня їх утворення у справах:

- за конституційною скаргою Туренка Іллі Валентиновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", статті 17 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (розподілено 10 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Гультаю М.М.);

- за конституційною скаргою Хожай Олени Петрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 18 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Касмініну О.В.);

- за конституційною скаргою Воловенко Ірини Дмитрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 25 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Касмініну О.В.);

- за конституційною скаргою Білика Олександра Павловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців шостого, сьомого пункту 3 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, частини двадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, частин дев'ятої, десятої статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (розподілено 18 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Коліснику В.П.);

- за конституційною скаргою Шейко Марії Тимофіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 18 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Литвинову О.М.);

- за конституційною скаргою Афоніної Тетяни Миколаївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (розподілено 23 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Мельнику М.І.);

- за конституційною скаргою Данильчука Iвана Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 303 Кримінального процесуального кодексу України (розподілено 6 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Мойсику В.Р.);

- за конституційною скаргою Касьяненко Галини Володимирівни щодо відповідності положенням статті 8, частини третьої статті 22, статті 46, частини першої статті 58, статті 64 Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та статті 90 цього закону (розподілено 6 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Сасу С.В.);

- за конституційною скаргою Риженка Анатолія Григоровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов економічного зростання" (розподілено 10 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Шевчуку С.В.);

- за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" від 7 червня 2017 року № 413 (розподілено 9 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Тупицькому О.М.);

- за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 9 Конституції України (розподілено 9 жовтня 2017 року судді Конституційного Суду України Шапталі Н.К.).


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}вгору