Про рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002
Вищий господарський суд; Лист від 30.08.200201-8/978
Документ v_978600-02, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2002

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
N 01-8/978 від 30.08.2002
Господарським судам України

Про рішення Конституційного Суду України
від 09.07.2002

Конституційний Суд України прийняв рішення від 09.07.2002
N 15-рп/2002 ( v015p710-02 ) зі справи N 1-2/2002 за
конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю
"Торговий Дім "Кампус Коттон клаб" щодо офіційного тлумачення
положення частини другої статті 124 Конституції України
( 254к/96-ВР ) (справа про досудове врегулювання спорів). Відповідно до пункту 1 резолютивної частини цього рішення
положення частини другої статті 124 Конституції України
( 254к/96-ВР ) щодо поширення юрисдикції судів на всі
правовідносини, що виникають у державі, в аспекті конституційного
звернення необхідно розуміти так, що право особи (громадянина
України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на
звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене
законом, іншими нормативно-правовими актами. Встановлення законом
або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням
суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права
на судовий захист. До внесення відповідних змін до Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) та інших актів законодавства
господарським судам слід виходити з того, що правові норми, якими
встановлено порядок досудового врегулювання спорів, а також
наслідки недотримання вимог зазначених норм не можуть
застосовуватися у вирішенні господарських спорів. З повним текстом названого рішення Конституційного Суду
України ( v015p710-02 ) можна ознайомитись в юридичних
інформаційно-пошукових системах, зокрема, "Законодавство" і
"ЛІГА". Про викладене повідомляється у порядку інформації та для
врахування у вирішенні спорів.
Голова Вищого господарського
суду України Д.Притикавгору