Про стягнення коштів, повернення майна та визнання права власності
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 22.11.20052-8/882-2005
Документ v_882600-05, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2005 Справа N 2-8/882-2005
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 13.04.2006
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегія суддів:
Плахотнюк С.О. (головуючий), Панченко Н.П., Плюшка І.А. розглянувши у відкритому засіданні касаційну скаргу
управління "Кримкоопринкторг" Кримспоживспілки в особі
Євпаторійського міськкоопринкторгу на постанову Севастопольського апеляційного господарського
суду від 04.07.2005 у справі господарського суду Автономної Республіки Крим
N 2-8/882-2005 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю
"Експрес-Контакт" до управління "Кримкоопринкторг" Кримспоживспілки в особі
Євпаторійського міськкоопринкторгу про стягнення 100 578,58 грн., повернення майна та визнання
права власності за участю представника позивача - Шейкіна О.М. (дов. від
05.10.2004) В С Т А Н О В И В:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Експрес-Контакт" у
вересні 2004 року звернулося до господарського суду Автономної
Республіки Крим з позовом до управління "Кримкоопринкторг"
Кримспоживспілки в особі Євпаторійського міськкоопринкторгу про
стягнення майнової шкоди у сумі 100 578,58 грн., повернення
майна - торговельний павільйон, що розташований на території
колгоспного ринку в м. Євпаторії, вул. Дм. Ульянова, 11, та
визнання права власності на дане майно.
В подальшому позивач уточнив позовні вимоги і просить суд
визнати право власності на майно - торговельний павільйон,
стягнути з відповідача майнову шкоду в сумі 60 972 грн. та усунути
перешкоди в користуванні майном - звільнити та передати позивачу
торговельний павільйон.
Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від
19-22.04.2005 відновлено позивачу строк позовної давності, позовні
вимоги задоволено частково, визнано за позивачем право власності
на об'єкт нерухомого майна - торговельний павільйон, розташований
в м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, 11, площею забудови
252,8 кв. м; зобов'язано відповідача усунути перешкоди в
користуванні майном - звільнити та передати позивачу торговельний
павільйон, площею забудови 252,8 кв. м, розташований на території
колгоспного ринку в м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, 11; стягнуто
з відповідача на користь позивача матеріальні збитки в сумі
42 680 грн. та судові витрати.
Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду
від 04.07.2005 рішення господарського суду Автономної Республіки
Крим від 19-22.04.2005 залишено без змін.
Управління "Кримкоопринкторг" Кримспоживспілки в особі
Євпаторійського міськкоопринкторгу звернулося до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою на постанову
Севастопольського апеляційного господарського суду від 04.07.2005
і вважає її такою, що прийнята з порушенням норм матеріального та
процесуального права, зокрема, ст.ст. 22, 267, 181, 376, 387, 391,
1166 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). На думку скаржника
судами першої та апеляційної інстанцій не повністю з'ясовані
обставини справи, у зв'язку з чим рішення та постанова судів
попередніх інстанцій підлягають скасуванню, з передачею справи на
новий розгляд. Скаржник посилається на те, що строк позовної
давності сплив до набрання чинності Цивільним кодексом України,
тому його правила про позовну давність не можуть бути застосовані
до даного позову; скаржник не погоджується з висновками судів щодо
поважності причин пропуску строку позовної даності. Скаржник також
не погоджується з висновками судової експертизи та вважає, що
судами дана неправильна юридична оцінка спірним правовідносинам.
Заслухавши доповідача, вислухавши пояснення представника
позивача, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши
правильність застосування судами попередніх інстанцій норм
матеріального і процесуального права, колегія суддів Вищого
господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга
не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що 01.04.1997 між
Євпаторійським горкоопринкторгом та ТОВ "Експрес-Контакт" укладено
договір на господарське обслуговування б/н, відповідно до якого
сторони врегулювали між собою відносини по наданню господарських
послуг на території Євпаторійського колгоспного ринку у зв'язку із
розміщенням додаткових торговельних місць та торговельних
павільйонів.
Укладанню даного договору передувало направлення позивачем на
адресу відповідача листа з проханням про надання дозволу на
здійснення установки збірно-розбірного павільйону на території
ринку, а також установки додаткових торговельних місць на
території ринку, яка не використовується.
В пункті 2.1.1 цього договору зазначено, що горкоопринкторг
надає у тимчасове користування торговельні місця для розміщення
додаткових торговельних місць та торговельних павільйонів з метою
поліпшення організації торгівлі на території ринку, а відповідно
до пункту 2.2.1 підприємство встановлює додаткові торговельні
місця та торговельні павільйоні за рахунок власних коштів на
відведеній горкоопринкторгом території та розподіляє її.
В подальшому між ТОВ "Експрес-Контакт" (замовник) та
АП "Євпаторіябитбуд" (виконавець) 07.04.1997 укладено договір, в
пункті 1.1 якого зазначено, що виконавець зобов'язується
відповідно до проектнокошторисної документації здійснити
будівництво двох торговельних збірнорозбірних павільйонів на
території колгоспного ринку в м. Євпаторія по вул. Дм. Ульянова, а
замовник зобов'язується прийняти роботи та оплатити їх.
Надалі в 1998 році між Євпаторійським горкоопринкторгом та
ТОВ "Експрес-Контакт" укладено договір, відповідно до умов якого
горкоопринкторг надає ТОВ "Експрес-Контакт" для тимчасового
користування площі для розміщення торговельних павільйонів та
торговельних місць на території колгоспного ринку з метою
поліпшення організації торгівлі та надання додаткових
господарських послуг.
Комісією у складі представників горкоопринкторга та ТОВ
"Експрес-Контакт" 10.05.1998 підписано акт введення до
експлуатації двох торговельних павільйонів 12-18 м, в якому
зазначено, що вказані павільйони приймаються за актом виконаних
робіт від 02.06.1997 ТОВ "Експрес-Контакт", на момент прийняття в
павільйонах виконаних робіт по усуненню недоліків відповідно до
вимог санітарно-епідеміологічної служби міста. Висновком комісії
на момент прийняття об'єктів в експлуатацію було те, що вони
готові та можуть бути введені в експлуатацію з моменту підписання
акта.
Умовами договору від 1998 року передбачено, що
горкоопринкторг приймає на себе зобов'язання сприяти
ТОВ "Експрес-Контакт" у вирішенні поточних задач, пов'язаних із
поліпшенням умов торгівлі, визначити розміщення торговельних
павільйонів та торговельних місць з метою поліпшення організації
торгівлі на території ринку, а ТОВ "Експрес-Контакт" прийняло на
себе зобов'язання щодо установки за рахунок власних коштів на
відведеній території торговельних павільйонів та торговельних
місць та інші зобов'язання, зокрема нести обов'язки як власник
орендованого об'єкта.
Євпаторійським горкоопринкторгом листом від 06.06.2000
запропоновано ТОВ "Експрес-Контакт" здійснити демонтаж рибного
павільйону, розміщеного на території ринку, в зв'язку із
неналежним виконанням останнім прийнятих на себе договірних
зобов'язань, тому надалі відповідачем самовільно проведено
демонтаж одного з побудованих ТОВ "Експрес-Контакт" торговельних
павільйонів.
Господарським судом Автономної Республіки Крим призначена
будівельно-технічна та бухгалтерська експертиза для встановлення
фактичного об'єму та вартості виконаних робіт по будівництву двох
торговельних павільйонів на території ринку в м. Євпаторія;
визначення дати виконання будівельних робіт та їх виконавця;
визначення дійсної вартості об'єкта на момент оцінки зносу;
визначення питання з приводу того чи є об'єкт, який підлягає
оцінці, нерухомим майном чи він є тимчасовою спорудою та інших
питань.
Відповідно до висновку експерта N 56, зробленого у
господарський справі N 2-8/13268-2004 за позовом
ТОВ "Експрес-Контакт" до Управління Кримкоопринторг
Кримспоживспілки в особі Євпаторійського міськкоопринторгу,
вартість будівництва павільйонів, розташованих на території
Євпаторійського ГКРТ, відповідно до акта виконаних робіт за липень
1997 року складає 121 944 грн.; всі роботи вказані в акті
виконанні; будівництво об'єктів було виконано у 1997 році;
безпосереднім виконавцем (підрядником) робіт по будівництву двох
торговельних павільйонів є АП "Євпаторіябитбуд"; за умови, якщо на
момент зносу другого павільйону його технічний стан, технічні
характеристики були б такі самі як і павільйону, який зберігся,
вартість павільйонів, розташованих на території Євпаторійського
міськкоопринторгу, визначена витратним підходом, складає
85 360 грн., вартість павільйону, розташованого на території
Євпаторійського міськкоопринторгу, визначена витратним підходом,
складає 42 680 грн.; у зв'язку з тим що павільйон, який був
досліджений, має фундамент, тобто міцно пов'язаний із землею та
інші конструктивні елементи виконанні з довговічного матеріалу,
його не віднесено до категорії тимчасових або сезонних споруд.
Відповідно до пункту 8 статті 140 Господарського кодексу
України ( 436-15 ), джерелами формування майна суб'єктів
господарювання є джерела, які не заборонені законом.
Одним з основних критеріїв визначення законності володіння
майном і відображення його на балансі підприємства є джерела
фінансування (централізоване або власні кошти підприємства),
передача підприємству у володіння майна безпосередньо власником
(уповноваженим ним органом) чи підприємством, яке володіє майном
на праві повного господарського відання.
Відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) право власності на нову річ, яка виготовлена (створена)
особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або
законом.
В силу статті 392 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
власник майна може пред'явити позов про визнання його права
власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою
особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його
право власності.
Згідно зі статтею 48 Закону України "Про власність"
( 697-12 ), власник може вимагати усунення будь-яких порушень його
права, хоч би ці порушення і не були поєднані з позбавленням
володіння, і відшкодування завданих цим збитків.
Судами попередніх інстанцій також встановлено, що позивачем
на території ринку Євпаторійського горкоопринкторгу були
побудовані два торговельних павільйона, один з яких було знесено
відповідачем.
Позивачем представлені акти огляду торговельних павільйонів,
розташованих на території колгоспного ринку, на якій побудовано
ТОВ "Експрес-Контакт" торговельний павільйон. Відповідно до даного
акта торговельний павільйон "Рибний" на місці його установки
відсутній; будівельні матеріали та конструктивні елементи цього
торговельного павільйону на місці цього павільйону також відсутні
та не повернуті ТОВ "Експрес-Контакт".
Між тим на момент знесення павільйону позивач фактично набув
права власника на спірне майно, у зв'язку із фінансуванням
будівництва павільйону, що також підтверджується експертним
висновком.
Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Цивільний кодекс України
застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання
ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання
чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу
застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або
продовжують існувати після набрання ним чинності.
Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що
передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб,
що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують
цивільні права та обов'язки.
Зокрема до підстав виникнення цивільних прав та обов'язків
відноситься завдання майнової (матеріальної шкоди) та моральної
шкоди іншій особі.
Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової
шкоди є одним з способів захисту порушеного цивільного права та
охоронюваного законом інтересу (стаття 16 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ).
Частиною 1 статті 22 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
передбачено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення
її цивільного права, має право на їх відшкодування, до збитків
відносяться втрати, які особа зазнала у зв'язку зі знищенням або
пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить
зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).
Відповідно до частини 1 статті 1166 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), майнова шкода, завдана неправомірними
рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам
фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну
фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі
особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від
її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини,
тобто для настання деліктної відповідальності в сукупності
необхідна наявність наступних складу правопорушення, а саме
наявність завданої шкоди, противоправна поведінка заподіювача
шкоди, причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою
заподіювача шкоди та вина.
З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли
обгрунтованого висновку, що відповідачем вчинено правопорушення,
внаслідок якого позивачу було спричинено матеріальних збитків на
суму 42 680 грн. (реальна залишкова вартість знесеного
павільйону).
Під збитками розуміються витрати, пов'язані з виправленням
пошкодженого майна, а в разі неможливості виправлення (втрати) -
його дійсна вартість. Витрати потерпілої особи по виправленню
пошкодженого майна її засобами і коштами визначаються, виходячи з
реальних витрат позивача. Що ж до відшкодування вартості втраченої
речі, то позовні вимоги підлягають задоволенню в розмірі дійсної
її вартості на момент заподіяння шкоди.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що
ТОВ "Експрес-Контакт" на території ринку Євпаторійського
горкоопринкторгу були побудовані два торговельних павільйона, один
з яких був знесений відповідачем, а другий зайнято представниками
відповідача.
ТОВ "Експрес-Контакт" в актах огляду торговельних
павільйонів, розташованих на території колгоспного ринку, крім
факту знесення одного з побудованих ним торговельного павільйону,
також зафіксовано факт, що другий торговельний павільйон зайнято
представниками відповідача, більш того, відповідач не заперечує,
що один з павільйонів дійсно зайнятий та використовується ним.
Дані факти свідчать про те, що законні права позивача як власника
побудованого ним об'єкта, порушені відповідачем, оскільки він
позбавлений на свій розсуд володіти, користуватись та
розпоряджатись спірним приміщенням, здійснювати торговельну
діяльність та надавати вказане приміщення для здійснення
торговельної діяльності іншими особами та реалізувати це право
іншим шляхом, який не суперечить Закону ( 697-12 ).
Відповідно до частини 2 статті 386 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), власник, який має підстави передбачати можливість
порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до
суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити
його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання
такому порушенню.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що під час
розгляду справи Севастопольським апеляційним господарським судом
від 04.07.2005 фактичні обставини справи встановлено на основі
повного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки суду
відповідають цим обставинам і їм надана правильна юридична оцінка
з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального
права.
Керуючись статтями 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
1. Касаційну скаргу Управління "Кримкоопринкторг"
Кримспоживспілки в особі Євпаторійського міськкоопринкторгу на
постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від
04.07.2005 року у справі N 2-8/882-2005 залишити без задоволення.
2. Постанову Севастопольського апеляційного господарського
суду від 04.07.2005 року у справі N 2-8/882-2005 залишити без
змін.
Головуючий суддя С.О.Плахотнюк
Суддя Н.П.Панченко
Суддя І.А.Плюшковгору