Документ v_340600-02, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2002

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
N 01-8/340 від 25.03.2002
Господарські суди України

Про внесення змін до деяких Інформаційних листів та
про відкликання Інформаційного листа
Вищого арбітражного суду України

У зв'язку із змінами, що сталися у законодавстві, Вищий
господарський суд України вважає за необхідне:
I. Внести такі зміни до деяких Інформаційних листів.
1. Пункти 1 та 6 Інформаційного листа від 05.10.93
N 01-8/1076 ( v1076800-93 ) "Про деякі питання практики
застосування чинного законодавства при вирішенні спорів"
виключити. У зв'язку з цим пункти 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вважати відповідно
пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. Пункт 6 Інформаційного листа від 07.04.94 N 01-8/237
( v_237800-94 ) "Про деякі питання застосування чинного
законодавства при вирішенні спорів" виключити. У зв'язку з цим пункти 7-9 і 11 вважати відповідно пунктами
6-8 і 9.
3. Пункт 5 Інформаційного листа від 30.09.96 N 01-8/342
( v_342800-96 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів" викласти у такій
редакції: "5. У вирішенні питання про те, чи може бути перешкодою для
виконання наказу господарського суду перебування активів боржника
під адміністративним арештом (стаття 9 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) слід виходити з того, що
застосування такого арешту не є підставою для відстрочки виконання
наказу господарського суду про звернення стягнення на кошти чи
майно боржника".
4. Доповнити Інформаційний лист від 06.08.97 N 01-8/277
( v_277800-97 ) "Про облікову ставку Національного банку України"
такою літерою і цифрами: "з 11.03.2002 11,5%".
5. В Інформаційному листі від 25.02.98 N 01-8/73
( v8_73800-98 ) "Про Закон України "Про електроенергетику" (з
подальшими змінами і доповненнями): 5.1. В абзацах шістнадцятому - вісімнадцятому слова
"розподільчого рахунку", "розподільчого", "розподільчий рахунок",
"розподільчі рахунки" замінити відповідно словами "поточного
рахунку із спеціальним режимом використання", "поточного",
"поточний рахунок із спеціальним режимом використання", "поточні
рахунки із спеціальним режимом використання"; 5.2. В абзаці сімнадцятому слова і цифри "Ощадний банк
України (постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N
1137" замінити словами і цифрами "Промінвестбанк (постанова
Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1592 ( 1592-2001-п )",
а слова і цифри "Ощадного банку України, затверджено постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики України від
24.07.2000 N 778 "Про розподільчі рахунки енергопостачальних
компаній та їх структурних підрозділів" на слова і цифри
"Промінвестбанку, затверджено постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 05.12.2001 N 1205
( v1205227-01 ) "Про Перелік розподільчих рахунків
енергопостачальних компаній та їх структурних підрозділів".
6. Підпункт 1.1 пункту 1 Інформаційного листа від 17.08.98
N 01-8/314 ( v_314800-98 ) "Про деякі питання практики
застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні
спорів" виключити. У зв'язку з цим підпункти 1.2 - 1.8 зазначеного пункту
вважати відповідно підпунктами 1.1 - 1.7.
7. В Інформаційному листі від 29.01.99 N 01-8/46
( v8_46800-99 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів": 7.1. Пункт 8 виключити. У зв'язку з цим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 8-11; 7.2. У відповіді на питання, вміщене у пункті 11, слова і
цифри "ведення до складу арбітражного суду додатково двох суддів
(частина друга статті 70 названого Кодексу)" замінити словами
"розгляду справи трьома суддями (частина перша статті 46 названого
Кодексу)".
8. Пункт 7 Інформаційного листа від 21.06.99 N 01-8/292
( v_292800-99 ) "Про деякі питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства" виключити. У зв'язку з цим пункти 8 і 9 вважати відповідно пунктами 7 і
8.
9. В Інформаційному листі від 24.09.99 N 01-8/451
( v_451800-99 ) "Про деякі питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства": 9.1. У підпункті 1.2 пункту 1 у відповіді на питання слова і
цифри "від 14.03.2001 N 79-р (Офіційний вісник України 30.03.2001,
N 11, ст.452, стр.69)" замінити словами і цифрами "від 14.02.2002
N 53-р ( 53-2002-р ) (див. газету "Урядовий кур'єр" від
23.02.2002)"; 9.2. Пункт 4 виключити. У зв'язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 4-6.
10. Доповнити Інформаційний лист від 31.01.2001 N 01-8/98
( v8_98800-01 ) "Про деякі приписи законодавства, яке регулює
питання, пов'язані із здійсненням права власності та його
захистом" пунктом 21 такого змісту: "21. Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України "Про
особливості правового режиму майнового комплексу Національної
академії наук України" ( 3065-14 ) та організацій, що віднесені до
її відання, не може бути звернено стягнення за претензіями
кредиторів. Отже вимоги, пов'язані із зверненням стягнення на зазначене
майно, не можуть бути задоволені господарськими судами".
11. У підпункті 2.8 пункту 2 Інформаційного листа від
07.06.2001 N 01-8/665 ( v_665800-01 ) "Про деякі питання, порушені
у доповідних записках про роботу арбітражних судів у 2000 році": 11.1. В абзацах першому, другому і останньому слова
"арбітражного" і "арбітражним" замінити словами відповідно
"господарського" і "господарським"; 11.2. В абзаці другому цифри, літеру і абревіатуру "115,
115-1 і 116 АПК" замінити цифрами, літерою і абревіатурою "115 і
116 ГПК", а абревіатуру і слово "АПК та" виключити.
12. Пункт 11 Інформаційного листа від 29.08.2001 N 01-8/935
( v_935600-01 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити.
13. Абзац другий Інформаційного листа від 04.12.2001
N 01-8/1321 ( v1321600-01 ) "Про анулювання Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України деяких
ліцензій на право провадження діяльності арбітражного керуючого"
доповнити після цифр "03.01.2002 N 3" словом і цифрою "від
11.02.2002 N 37 ( v0037569-02 )", а після слів "Гуліди Дмитра
Миколайовича" словами "Бокій Тамари Анатоліївни".
14. Абзац перший пункту 1 Інформаційного листа від 12.02.2002
N 01-8/141 ( v_141600-02 ) "Про деякі питання оподаткування
операцій з продажу майна банкрута" після слова "Закону" доповнити
словами "України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (далі - Закон)".
15. Пункт 4 Інформаційного листа від 13.02.2002 N 01-8/153
( v_153600-02 ) "Про деякі питання практики вирішення спорів за
участю підприємств та організацій, що входять до системи
державного резерву" вважати пунктом 3.
16. В Інформаційному листі від 13.02.2002 N 01-8/155
( v_155600-02 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і
доповнень до деяких інформаційних листів": 16.1. У відповіді на питання, вміщене у підпункті 1.3 пункту
1: 16.1.1. В абзаці першому перше речення виключити, а в другому
реченні слова "у відповідному наказі" замінити словами "у наказі
про стягнення грошових сум"; 16.1.2. В абзаці другому слова "шляхом звернення стягнення на
його майно" замінити словами "за рахунок його майна"; 16.2. У підпункті 14.2 пункту 14 слово "вісімнадцятим"
замінити словом "чотирнадцятим".
II. Відкликати Інформаційний лист від 15.05.98 N 01-8/182
( v_182800-98 ) "Про банківські реквізити для перерахування
державного мита".
Голова Вищого господарського
суду України Д.Притикавгору