Щодо питань, які виникають у нотаріальній практиці
Лист Міністерства юстиції України від 04.02.200431-12/197
Документ v_197323-04, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2004

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
04.02.2004 N 31-12/197
Начальнику Головного
управління юстиції
Міністерства юстиції
в Автономній Республіці
Крим, начальникам обласних,
Київського
та Севастопольського
міських управлінь юстиції

У зв'язку з питаннями, що виникають у нотаріальній практиці
при застосуванні окремих положень чинного законодавства,
Міністерство юстиції України повідомляє наступне.
Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України
( 2768-14 ), Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), Закону
України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) та інших
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.
З аналізу статті 2 Закону України "Про оцінку земель"
( 1378-15 ) вбачається, що нормативна грошова оцінка земельних
ділянок використовується для визначення розміру земельного
податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні
земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності, втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також
при розробці показників та механізмів економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель.
У випадках визначення вартості об'єкту оцінки при здійсненні
інших цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них
проводиться експертна грошова оцінка.
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки
оформляються як витяг з технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель та видається відповідним органом виконавчої
влади з питань земельних ресурсів.
За результатами проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок складається звіт. У разі самостійного проведення
оцінки майна органом державної влади або органом місцевого
самоврядування складається акт оцінки майна. Вимоги до звітів про
оцінку майна та актів оцінки майна встановлюються відповідно до
статті 12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).
Вимоги щодо оформлення звіту про проведену експертну грошову
оцінку земельних ділянок врегульовані Методикою експертної
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 1531 ( 1531-2002-п ),
та Порядком проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок, затвердженим наказом Державного комітету України по
земельних ресурсах від 09.01.2003 N 2 ( z0396-03 ).
Директор Департаменту
у справах цивільного
стану громадян
та нотаріату Л.М.Павловавгору