Документ v_186600-06, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2006

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.01.2006 Справа N 3/186
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 09.03.2006
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючий суддя - Першиков Є.В. судді: Савенко Г.В., Ходаківська І.П. розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою
відповідальністю "Амальгама Люкс" на постанову від 20.09.2005 р. Одеського апеляційного
господарського суду у справі N 3/186 господарського суду Миколаївської області. за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама
Люкс" до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями "Проктер енд Гембел Україна" Товариства з обмеженою відповідальністю "Водний мир" про припинення порушень прав власника свідоцтва на знак для
товарів і послуг, заборону використання знаку для товарів і
послуг, визнання дій порушника проявом недобросовісної конкуренції За участю представників сторін: позивача - Белицький Ф.В., за довірен. відповідача - 1: Тюпа О.В., за довірен. Бойко Н.І., за довіреністю відповідача - 2: Ткаленко Г.І., за довіреністю В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду Миколаївської області від
13.07.2005 р. по справі N 3/186 (суддя Таранущенко О.Т.), яке
залишене без змін постановою від 20.09.2005 р. Одеського
апеляційного господарського суду (колегія суддів - Савицький Я.Ф.,
Воронюк О.Л., Лашин В.В.) відмовлено в задоволенні позову
ТОВ "Амальгама Люкс" до ТОВ з іноземною інвестицією "Проктер енд
Гембл Україна" та до ТОВ "Водній мир" про припинення порушень прав
власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, заборону
використання знаку для товарів і послуг, визнання дій порушника
проявом недобросовісної конкуренції.
Не погоджуючись з прийнятими у справі судовими рішеннями
ТОВ "Амальгама Люкс" звернулося до Вищого господарського суду
України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову
від 20.09.2005 р. Одеського апеляційного господарського суду та
рішення господарського суду Миколаївської області від
13.07.2005 р. по справі N 3/186, а справу направити на новий
розгляд.
Також, ТОВ "Амальгама Люкс" подано клопотання про відновлення
процесуального строку для подання касаційної скарги, яке
враховуючи вимоги ст. 53 ГПК України ( 1798-12 ) підлягає
задоволенню.
Розглянувши матеріали справи та касаційної скарги,
проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи
правильність застосування судом норм матеріального та
процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга
не підлягає задоволенню, виходячи з наступних обставин.
Як вбачається з матеріалів справи, 16.03 2004 р. ВАТ
"Миколаївський парфюмерно-косметичний комбінат "Алые паруса"
звернулося до відділення експертизи знаків для товарів і послуг та
промислових зразків Українського інституту промислової власності
(Укрпатент) із заявкою N 2004032586 від 16.03.2004 р. на товарний
знак ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ.
27.08.2004 р. ВАТ "Миколаївський парфюмерно-косметичний
комбінат "Алые паруса" (власник) та ТОВ "Амальгама Люкс"
(правонаступник) уклали договір N ПП-419 про передачу права на
одержання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг,
відповідно до якого власник передає правонаступнику усі права на
одержання свідоцтв на знаки, а також всі права, що витікають у
зв'язку з отриманням таких свідоцтв, згідно заявкам, перелічених у
Списку - 1 у загальної кількості 25 штук, із внесенням відповідних
змін до матеріалів вказаних заявок, а правонаступник приймає
зазначені права і виплачує власнику винагороду в розмірі,
передбаченому в п. 3.1 договору.
Серед знаків та номерів заявок переданих ТОВ "Амальгама Люкс"
є і знак ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА, OCEAN ENERGY, ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ.
15.02.2005 р. Державним департаментом інтелектуальної
власності ТОВ "Амальгама Люкс" видано свідоцтво N 47523 на знак
для товарів та послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ
ОКЕАНУ".
Одночасно (15.02.2005 р.) Державним департаментом
інтелектуальної власності ТОВ "Проктер енд Гембл Україна" видано
свідоцтво N 47700 на знак для товарів та послуг "HED & SHOULDERS
OCEAN ENERGY" за заявкою N 20040809016 від 25.08.2004 р.
ТОВ "Амальгама Люкс" вважає, що ТОВ з іноземною інвестицією
"Проктер енд Гембл Україна" використовуючи знак для товарів та
послуг "HED & SHOULDERS OCEAN ENERGY" порушує його права на знак
для товарів та послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ
ОКЕАНУ".
Колегія суддів зазначає, що відповідно до статті 6 Паризької
конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.
( 995_123 ) умови подання заявки та реєстрація товарних знаків
визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством.
В Україні, яка є членом Союзу по охороні промислової власності,
вказані правовідносини регулюються Законом України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ).
Відповідно до ст. 5 вищевказаного Закону ( 3689-12 ), щоб
набути статусу знака на товари і послуги у розумінні правового
захисту, знак повинен бути зареєстрований у встановленому законом
порядку.
Зазначений порядок визначений Правилами складання та подання
заявки на видачу свідоцтв України на знак для товарів і послуг, що
затверджені Наказом Державного патентного відомства України від
28.07.1995 р. N 116 ( z0276-95 ) в редакції Наказу від
20.08.1997 р. ( z0416-97 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 22 вересня 1997 р. за N 416/2220.
Відповідно до п.1.4 зазначених Правил ( z0276-95 ) об'єктами
правової охорони можуть бути знаки словесні у вигляді слів або
сполучень літер, зображувальні у вигляді графічних композицій
будь-яких форм на площині, об'ємні у вигляді фігур або композицій
у трьох вимірах та комбінації у вищезазначених позначень. Такі
знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні
кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи
поєднанням кольорів тощо.
Відповідно до п. 4.2.6 Правил ( z0276-95 ), якщо заявка
відповідає вимогам, викладеним у статті 7 Закону та пункті 2.1
Правил, то Відомство проводить експертизу заявки по суті
позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.
Відповідно п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) не реєструються як знак
позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна
сплутати, наприклад, зі знаками, раніше зареєстрованими, чи
заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо
однорідних товарів та/або послуг.
Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил ( z0276-95 ), позначення
вважається тотожнім з іншим позначенням, якщо воно збігається з
ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що
його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з
ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Словесні
позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та
комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні
елементи. При встановленні схожості словесних позначені
враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова
(семантична) схожість.
Відповідно до ст. 111-7 ГПК України ( 1798-12 ), переглядаючи
у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на
підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє
застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм
матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має
права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи
відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого
доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази
або додатково перевіряти докази.
Як встановлено попередніми судовими інстанціями, висновок за
результатами порівняльного аналізу позначень тотожних і схожих
настільки, що їх можна сплутати з позначеннями за заявкою
N 20040809016 від 25.08.2004 р. пріоритет від 01.04.2004 р.,
свідчить про те, що позначення "HED & SHOULDERS OCEAN ENERGY" не є
тотожнім і схожим настільки, що його можна сплутати з іншим
зареєстрованим позначенням за 03 класом МКТП.
В матеріалах справи є оригінал етикетки шампуню позначення
"HED & SHOULDERS енергія океану" та етикетка крему "Алые паруса
Энергия океана", які надані позивачем в обґрунтування свої
позовних вимог.
Попередніми судовими інстанціями зроблено висновок про
відмінності елементів етикеток, оскільки знак позивача, який
зображено у свідоцтві "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА, OCEAN ENERGY, ЕНЕРГІЯ
ОКЕАНУ", не схожий ні фонетично, ні візуально зі знаком, який
зображено у свідоцтві відповідача-1 - "HED & SHOULDERS енергія
океану". Первинне значення для споживачів мають слова
"HED & SHOULDER", які несуть основне смислове навантаження та
відрізняють будь-яку іншу продукцію від продукції відповідача-1.
Крім того, як встановлено судами, на етикетці крему "Алые паруса
Энергия океана" не зображено знак "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА, OCEAN ENERGY,
ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ", який зафіксовано у свідоцтві.
Судами також взято до уваги висновок за результатами
перевірки переліку товарів і послуг за заявою N 20040809016 від
25.08.2004 р., пріоритет від 01.04.04 р. на відповідність та
узгодженість з МКТП і звіт Державного підприємства "Український
інститут промислової власності" в особі філії "Український центр
інноватики та патентно-інформаційних послуг" за результатами
інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначення
датований 12.01.2005 р., в яких зафіксовано, що тотожних та схожих
позначень між знаком позивача та відповідача не виявлено.
Враховуючи встановлені по справі обставини, колегія суддів
погоджується з висновками попередніх судових інстанцій про
необґрунтованість твердження ТОВ "Амальгама Люкс" про використання
ТОВ "Проктер енд Гембл Україна" на своїх товарах саме товарного
знака "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА, OCEAN ENERGY, ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ".
Крім того, колегія суддів також погоджується з висновками
попередніх судових інстанцій щодо не задоволення позовних вимог
ТОВ "Амальгама Люкс" про заборону вчиняти будь-які дії щодо
продажу на території України товарів виробництва відповідача 2 -
ТОВ "Водний мир", на які або на їх етикетку нанесено словесне
позначення "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА, OCEAN ENERGY, ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ",
оскільки, як встановлено судами, в матеріалах справи немає жодного
доказу власного виробництва ТОВ "Водний мир" товарів, в тому числі
які б містили спірний товарний знак.
З огляду на вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що
оскаржувана постанова апеляційного господарського суду прийнята у
відповідності до вимог чинного законодавства і підстави для її
зміни або скасування відсутні.
Відповідно до ст.ст. 85, 111-5 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) в судовому засіданні за згодою сторін
оголошена вступна та резолютивна частини постанови.
Керуючись, ст.ст. 111-5, 111-9, 111-7, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
Відновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Амальгама
Люкс" строк для подання касаційної скарги.
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю
"Амальгама Люкс" залишити без задоволення.
Постанову від 20.09.2005 р. Одеського апеляційного
господарського суду у справі N 3/186 господарського суду
Миколаївської області залишити без змін.
Головуючий суддя Є.Прешиков
Судді Г.Савенко
І.Ходаківськавгору