Про стягнення коштів
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 25.04.200740/148
Документ v_148600-07, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2007

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.04.2007 Справа N 40/148
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 25.06.2007
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Божок В.С. - головуючого, Костенко Т.Ф., Коробенко Г.П. розглянувши матеріали касаційної скарги підприємства
заснованого громадянином Сірії - Фірма "Дамаск" м. Донецьк на постанову Донецького апеляційного господарського суду від
11.01.2007 р. у справі господарського суду Донецької області за позовом підприємства заснованого громадянином Сірії -
Фірма "Дамаск" м. Донецьк до закритого акціонерного товариства "Мега-ресурс"
м. Краматорськ про стягнення 507 721 грн. 35 коп. за участю представників: позивача: Богачонок С.В. - дов. від 22.05.2006 р. N 142 відповідача: Білозеров І.М. - дов. від 01.12.2006 р. б/н В С Т А Н О В И В:
Підприємство засноване громадянином Сірії - Фірма "Дамаск"
/далі Фірма "Дамаск"/ звернулось до господарського суду Донецької
області з позовною заявою про стягнення з закритого акціонерного
товариства "Мега-ресурс" /далі ЗАТ "Мега-ресурс"/, з врахуванням
зменшення суми позивних вимог, заборгованості в розмірі
482 521,10 грн. згідно договору N 30/4-02у від 30.04.02 р.
Рішенням господарського суду Донецької області від
21.09.2006 р. у справі N 40/148 позов задоволено частково,
стягнуто з ЗАТ "Мега-ресурс" на користь позивача борг в сумі
482521,10 грн. та судові витрати. У задоволенні решти позовних
вимог щодо стягнення боргу в сумі 25200,25 грн. та стосовно вжиття
заходів щодо забезпечення позову відмовлено.
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від
11.01.2007 р. у справі N 40/148 рішення господарського суду
Донецької області від 21.09.2006 р. з даної справи скасовано.
В позові відмовлено.
Постанова мотивована тим, що відповідачем зобов'язання по
оплаті вартості отриманої продукції виконане в повному обсязі та
необгрунтованістю вимог позивача про стягнення заборгованості на
суму 482521,10 грн. за поставлений товар, з посиланням на ст. 526
ЦК України ( 435-15 ), ст. 35 Закону України "Про платіжні системи
на переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) та докази наявні в
матеріалах справи.
Не погоджуючись з постановою Донецького апеляційного
господарського суду від 11.01.2007 р. у даній справі Фірма
"Дамаск" звернулась з касаційною скаргою до Вищого господарського
суду України, в якій стверджує, що постанова підлягає скасуванню
та просить залишити рішення господарського суду Донецької області
від 21.09.2006 р. у даній справі без змін, мотивуючи скаргу тим,
що постанова прийнята з порушенням норм матеріального та
процесуального права, а саме, ст.ст. 16, 509, 525, 526, 530,
610-625, 629, 655-697, 712 ЦК України ( 435-15 ), ст.ст. 42, 44,
47, 173-175, 193-208, 264-271 ГК України ( 436-15 ), ст.ст. 4,
4-7, 32-34, 101, 104, 105 ГПК України ( 1798-12 ).
У відзиві ЗАТ "Мега-ресурс" на касаційну скаргу, останнє
просить касаційну скаргу Фірми "Дамаск" залишити без задоволення.
Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в
касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних
обставин справи застосування норм матеріального та процесуального
права при винесенні оспорюваного судового акту, знаходить
необхідним в задоволенні касаційної скарги відмовити, враховуючи
наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, між Фірмою "Дамаск"
(постачальник) та ЗАТ "Мега-ресурс" (покупець) укладено договір
поставки N 30/4-02у від 30.04.2002 р. /далі Договір/, за яким
постачальник зобов'язався поставити, а покупець прийняти та
оплатити енергетичне вугілля марки АШ 0-6 мм в обсягах, зазначених
у відповідних додатках до Договору.
Відповідно до п. 5.2 та п. 5.3 Договору покупець проводить
розрахунки з постачальником за поставлене вугілля у грошовій формі
на підставі актів приймання вугілля, а витрати постачальника по
оплаті залізничних послуг покупець зобов'язується відшкодувати на
підставі виставлених постачальником рахунків після поставки
вугілля.
Апеляційним господарським судом встановлено, що на виконання
умов договору протягом 2002-2003 років відповідачу поставлено
енергетичне вугілля та надано залізничні послуги на загальну суму
6189917,90 грн., з яких вартість залізних послуг становила
534868,70 грн., а вартість товару відповідно 5655049,20 грн., що
підтверджується наявними у справі актами приймання-передачі
енергетичного вугілля, квитанціями про приймання вантажу,
видатковими накладними і не оспорюється сторонами.
На виконання умов договору ЗАТ "Мега-ресурс" перерахувало
позивачу 5707396,80 грн. Оплата залізничних послуг на суму
52347,70 грн. підтверджена матеріалами справи.
Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526, 629 ЦК України
( 435-15 ) та ст. 193 ГК України ( 436-15 ), договір є
обов'язковим для виконання сторонами, а зобов'язання мають
виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог
цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.
Як встановлено апеляційним господарським судом, факт
понесення фірмою "Дамаск" витрат на оплату залізничних послуг
після постачання вугілля, а також виставлення рахунків на оплату
цих витрат, наданими позивачем доказами не підтверджений.
За таких обставин, враховуючи приписи ст. 35 Закону України
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ),
висновки господарського суду апеляційної інстанції щодо
невідповідності приписам чинного законодавства і умовам Договору
дій позивача по самостійному зараховуванню в рахунок оплати
залізничних послуг частини коштів сплачених відповідачем за
поставлений товар, та щодо виконання відповідачем своїх
зобов'язань за Договором по оплаті вартості отриманої продукції в
повному обсязі, колегія визнає правильними.
Як наслідок, правильними є і висновки суду 2-ї інстанції щодо
відсутності підстав для задоволення вимоги позивача про стягнення
заборгованості на суму 482521,10 грн. за поставлений відповідачу
товар.
Наведене спростовує доводи касаційної скарги щодо порушення
апеляційним господарським судом норм матеріального та
процесуального права, та не заперечує правильність і законність
оскаржуваного судового акту, який відповідає положенням ст. 105
ГПК України ( 1798-12 ) та вимогам, що викладені в постанові
Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 р. "Про судове
рішення" ( v0011700-76 ), а отже підстави для його скасування
відсутні.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-8, 111-9, 111-11
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий
господарський суд України, - П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні касаційної скарги відмовити.
Постанову Донецького апеляційного господарського суду від
11.01.2007 р. у справі N 40/148 залишити без змін.
Головуючий суддя В.С.Божок
Судді Т.Ф.Костенко
Г.П.Коробенковгору