Документ v_118600-08, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2008

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
12.03.2008 N 01-8/118
Господарські суди України

Про деякі питання практики
застосування Закону України "Про третейські суди"
(щодо винесення та надсилання окремих ухвал
господарського суду)

Матеріали розглянутих господарськими судами справ, пов'язаних
із застосуванням Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ),
свідчать про порушення деякими третейськими судами та суддями
вимог закону, що є підставою для застосування господарськими
судами приписів статті 90 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ).
Згідно з частинами першою та другою цієї статті ( 1798-12 )
господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору
порушення законності або недоліки в діяльності підприємства,
установи, організації, державного чи іншого органу, виносить
окрему ухвалу; така ухвала надсилається відповідним підприємствам,
установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим
особам.
У зв'язку з наведеним Вищий господарський суд України вважає
за необхідне звернути увагу господарських судів на таке.
У пункті 6 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду
України від 02.12.92 N 01-6/1444 ( v1444800-92 ) "Про практику
застосування статті 90 Господарського процесуального кодексу
України" (з подальшими змінами) зазначено, що окрема ухвала
надсилається посадовій особі або органу, які за своїми
повноваженнями повинні усунути виявлені господарським судом
недоліки чи порушення.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) постійно діючі третейські суди можуть утворюватися при
зареєстрованих згідно з чинним законодавством України громадських
та інших організаціях, торгово-промислових палатах, об'єднаннях,
асоціаціях, зазначених у частині першій цієї статті, і
місцезнаходженням такого суду є місцезнаходження його засновника.
Крім того, за приписом частини другої статті 46 названого Закону
рішення постійно діючого третейського суду скріплюється підписом
керівника та круглою печаткою юридичної особи - засновника цього
третейського суду.
З урахуванням наведеного окремі ухвали господарських судів,
винесені у зв'язку з виявленими порушеннями законності або
недоліками в діяльності третейських судів, мають надсилатися
засновникам третейських судів, при яких утворено останні.
Копії таких ухвал доцільно надсилати до відома Третейській
палаті України, яка відповідно до статті 58 Закону України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ) є постійно діючим органом
третейського самоврядування, що представляє та захищає соціальні і
професійні права та інтереси третейських суддів і третейських
судів, здійснює методичну та видавничу роботу, аналізує практику
правозастосування третейських судів і здійснює інші повноваження,
визначені вищим органом третейського самоврядування.
Слід мати на увазі, що за змістом наведених норм Закону
України "Про третейські суди" ( 1701-15 ) Третейську палату
України не наділено владними або контрольними повноваженнями, які
надавали б їй можливість усувати виявлені господарськими судами
недоліки та порушення у діяльності третейських судів, у тому числі
й постійно діючих.
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленковгору