Документ v9_32323-04, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2004

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗГОДЕН ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
В.В.Бутрименко Л.М.Горбунова
22.11.2004 22.11.2004

ВИСНОВОК N 9/32
про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку _____________________________________________________________ (найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади,
які видали нормативно-правовий акт)
Положення про подання адміністративних даних депозитарними
установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних
паперів, затверджене рішенням від 12.09.2002 N 264 ( z0801-02 ) __________________________________________________________________
(заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер
розпорядчого документа, яким він затверджений)
02.10.2002 за N 801/7089 __________________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
Підстави для розгляду питання щодо скасування рішення про
державну реєстрацію:
Винесення судом рішення про визнання окремих пунктів
нормативно-правового акта недійсними (підпункт "б" пункту 17
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) (із змінами)).
ВИСНОВОК:
Відповідно до частини п'ятої статті 124 Конституції України
( 254к/96-ВР ) судові рішення є обов'язковими до виконання на всій
території України. Рішенням господарського суду міста Києва від 06.04.2004 за
позовом Акціонерного комерційного банку "Правекс-банк" у справі
N 38/77 визнано недійсними пункт 1.3, підпункти 3.1.5 і 3.1.11
пункту 3.1, розділ 4 "Склад нерегулярної інформації", пункти 5.3 і
5.5 та частково недійсними (у частині подання фінансової звітності
зберігачами - комерційними банками) підпункт 3.1.12 пункту 3.1 і
пункт 3.2 Положення про подання адміністративних даних
депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 12.09.2002 N 264
( z0801-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02.10.2002 за N 801/7089. Постановою Київського апеляційного господарського суду від
19.08.2004 N 38/77 апеляційну скаргу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку залишено без задоволення, а рішення
Господарського суду міста Києва від 06.04.2004 у справі N 38/77 -
без змін. Керуючись абзацом першим пункту 7 Порядку скасування рішення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до
державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ), зареєстрованого в
Мін'юсті України 31.07.2000 за N 458/4679 (із змінами), Мін'юст
України листом від 06.08.2004 N 24-33047 запропонував Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку виконати рішення суду,
що набрало законної сили, шляхом унесення в 5-денний строк
необхідних змін до вищезазначеного нормативно-правового акта і
відповідне рішення Комісії подати на державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку. Проте, незважаючи на те, що постанова апеляційної інстанції
набирає законної сили з дня її прийняття (частина третя статті 105
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ),
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку не погодилася
вжити відповідних заходів, мотивуючи це тим, що 25.08.2004 за
N 19/03/11158 нею подано до Вищого господарського суду України
касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного
господарського суду від 19.08.2004 N 38/77, а за N 19/03/11159 -
заяву про зупинення виконання рішення Господарського суду міста
Києва від 06.04.2004 у справі N 38/77 (лист Комісії до Мін'юсту
України від 24.09.2004 N 19/03/12505). При цьому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку на державну реєстрацію було подано Зміни та доповнення до
Положення про подання адміністративних даних депозитарними
установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних
паперів, затверджені рішенням Комісії від 25.08.2004 N 362, якими
лише частково враховано вищевказані судові рішення: у новій
редакції викладено підпункт 3.1.12 пункту 3.1 і пункт 3.2 цього
Положення ( z0801-02), що в частині подання фінансової звітності
зберігачами - комерційними банками судом визнані недійсними. Усі
інші пункти, що визнані судом недійсними, Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку залишено без унесення
відповідних змін. Ураховуючи викладене, 30.09.2004 за N 24-39-521 Мін'юст
України повернув зазначені Зміни та доповнення без державної
реєстрації до вирішення питання щодо приведення основного
нормативно-правового акта у відповідність до судових рішень в
повному обсязі. Так, для вирішення порушеного питання 30.09.2004 за
N 24-36229 Міністерство юстиції України звернулося до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням до
05.10.2004 надати інформацію щодо результатів розгляду Вищим
господарським судом України заяви Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про зупинення виконання рішення
господарського суду міста Києва від 06.04.2004 у справі N 38/77 та
касаційної скарги на постанову Київського апеляційного
господарського суду від 19.08.2004 у справі N 38/77. У відповідь на зазначене Мін'юст України отримав листа
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
18.10.2004 за N 19/03/13323, який дублює лист Комісії до Мін'юсту
України від 24.09.2004 N 19/03/12505 в частині оскарження
постанови Київського апеляційного господарського суду від
19.08.2004 N 38/77, але при цьому не містить запитуваних
відомостей. За станом на 22.11.2004 ніякої додаткової інформації щодо
результатів розгляду Вищим господарським судом України заяви
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
зупинення виконання рішення Господарського суду міста Києва від
06.04.2004 у справі N 38/77 та касаційної скарги на постанову
Київського апеляційного господарського суду від 19.08.2004 у
справі N 38/77 до Мін'юсту України не надійшло. На підставі викладеного та відповідно до підпункту "б" пункту
17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), та підпункту 4.2 пункту 4 Порядку
скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ),
зареєстрованого в Мін'юсті України 31.07.2000 за N 458/4679 (із
змінами), рішення про державну реєстрацію рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.09.2002 N 264
( z0801-02 ) "Про затвердження Положення про подання
адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 02.10.2002 за N 801/7089, та
затвердженого ним Положення про подання адміністративних даних
депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.10.2002 за N 801/7089, скасувати.
Виконавець С.М.Мягченко
Заступник директора
Департаменту державної
реєстрації нормативних актів О.В.Радіоненко
Дата складання висновку 22.11.2004вгору