Документ v9711500-98, поточна редакція — Прийняття від 28.12.1998

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Юридичний департамент
N 18-111/2920-9711 від 28.12.98
м.Київ
vd981228 vn18-111/2920-9711
Кримському республіканському,
Головному, обласним та по м.Києву
і Київській області управлінням
Національного банку України,
Операційному управлінню НБУ,
установам НБУ, департаментам НБУ,
комерційним банкам,
Асоціації українських банків

Повідомляємо, що відповідно до порядку, визначеного пунктом 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ), набрав чинності Указ Президента України від
6 листопада 1998 року N 1222/98 "Про гербовий збір". Пунктом 1 цього Указу з 1 січня 1999 року запроваджується
справляння гербового збору з договорів, векселів та установчих
документів суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок
справляння гербового збору визначається Положенням про гербовий
збір, як затверджується цим Указом. Вищезазначене Положення визначає порядок маркування
документів, з яких справляється гербовий збір, (пункти 5-9, 19),
ставки гербового збору (пункти 9-12), порядок придбання марок
гербового збору (пункти 14, 18). Контроль за дотриманням порядку
сплати гербового збору та перерахування установами Ощадного банку
України одержаних коштів до бюджету здійснюється органами
державної податкової служби (пункт 23 Положення). У зв'язку із зазначеним просимо забезпечити з 1 січня 1999
року належне маркування власних документів, визначених в пункті 2
Положення. Окрім цього, слід звернути увагу на те, що пунктом 22
Положення визначено, що документи, які підлягають маркуванню і на
яких відсутні марки гербового збору або маркування яких здійснено
з порушенням установленого порядку, не можуть використовуватись
для підтвердження вимог платника або обставин у разі виникнення
спорів. У разі коли згідно з законодавством умовою вчинення дій є
подання документів, які відповідно до цього Положення підлягають
маркуванню, державні органи, особи вчиняють відповідні дії лише у
разі підтвердження сплати гербового збору з цих документів.
Заступник Голови Я.Ф.Солтисвгору