Документ v9501400-83, поточна редакція — Прийняття від 17.06.1983

            П О С Т А Н О В А 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про введення в дію Закону СРСР "Про трудові
колективи і підвищення їх ролі в управлінні
підприємствами, установами, організаціями"

У зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і
підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами,
організаціями" ( v9500400-83 ) Верховна Рада Союзу Радянських
Соціалістичних Республік п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон СРСР "Про трудові колективи і
підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами,
організаціями" з 1 серпня 1983 року.
2. Доручити Президії Верховної Ради СРСР привести
законодавство Союзу РСР у відповідність з Законом СРСР "Про
трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні
підприємствами, установами, організаціями".
3. Раді Міністрів СРСР:
привести рішення Уряду СРСР у відповідність з зазначеним
Законом;
визначити порядок підготовки і подання міністерствами,
державними комітетами і відомствами СРСР проектів актів
законодавства, що випливають з Закону СРСР "Про трудові колективи
і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами,
організаціями";
розглянути пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на
засіданнях палат Верховної Ради СРСР у ході обговорення
законопроекту, і вжити по них відповідних заходів.
4. Доручити Верховним Радам союзних республік привести
законодавство союзних республік у відповідність з Законом СРСР
"Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні
підприємствами, установами, організаціями".
5. Радам народних депутатів, їх виконавчим і розпорядчим
органам, міністерствам, державним комітетам і відомствам,
керівникам інших державних та громадських органів розглянути
пропозиції і зауваження громадян, що надійшли у зв'язку з
обговоренням проекту Закону СРСР "Про трудові колективи і
підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами,
організаціями", в питаннях, які стосуються діяльності цих органів,
і здійснити заходи по їх реалізації.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Ю.АНДРОПОВ
Секретар Президії Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 17 червня 1983 р.
N 9501-Xвгору