Документ v94_7323-00, поточна редакція — Редакція від 17.04.2001

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Н А К А З
26.06.2000 N 494/7

Про запровадження спеціальних бланків
документів реєстрів інформаційної системи
Міністерства юстиції України
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 17 квітня 2001 р. N 315/7
(В назві та тексті наказу слова "спеціальні
бланки довідок про відсутність або наявність
заборони відчуження або арешту на об'єкти
нерухомого майна" у всіх відмінках та числах
замінено на слова "спеціальні бланки документів
реєстрів інформаційної системи Міністерства
юстиції України" у відповідних відмінках
згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 17 квітня 2001 року N 315/7)

З метою підвищення контролю за діяльністю нотаріату в
Україні, посилення ефективності запобігання зловживанням у сфері
операцій з нерухомістю та для забезпечення замкнутості процесу
ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зразок та опис спеціального бланка документів
реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України
(додається) (не наводяться).
2. Запровадити з 1 жовтня 2000 р. в обіг спеціальні бланки
документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції
України як невід'ємну складову Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна.
3. Покласти на державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України: організацію виготовлення спеціальних бланків документів
реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України; постачання спеціальних бланків документів реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України державним
нотаріальним конторам та приватним нотаріусам та ведення
первинного обліку їх постачання (витрачання).
4. Установити, що отримання та використання нотаріусами
спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи
Міністерства юстиції України здійснюється безкоштовно. Витрати, пов'язані із виготовленням, постачанням та веденням
обліку спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної
системи Міністерства юстиції України, покладаються на
ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.
5. Департаменту нотаріату та ліцензування юридичної практики
(Н.В.Круковес), державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України (В.Б.Добжанський): довести цей наказ до відома начальника Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
начальників обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції, регіональних філій державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити
його належне застосування в роботі.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції Стичинського Б.С.вгору