Документ v91-p500-06, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2006

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національного
банку України
06.12.2006 N 591-р

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів
Національного банку України
на 2007 рік

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Види і назви проектів |Термін |Структурні | | |регуляторних актів |підготовки |підрозділи, | | | |проектів |відповідальні за | | | | |розроблення і | | | | |супроводження | | | | |проектів | |-----+------------------------+-----------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+------------------------+-----------+---------------------| | 1 |Проект Закону України |I квартал |Департамент | | |"Про внесення змін до | |методології | | |Закону України "Про | |банківського | | |банки і банківську | |регулювання та | | |діяльність" щодо | |нагляду, Юридичний | | |вдосконалення | |департамент | | |корпоративного | | | | |управління в банках | | | |-----+------------------------+-----------+---------------------| | 2 |Проект Закону України |IV квартал |Департамент | | |"Про внесення змін до | |методології | | |Закону України "Про | |банківського | | |банки і банківську | |регулювання та | | |діяльність" щодо | |нагляду, Юридичний | | |вдосконалення | |департамент | | |консолідованого | | | | |нагляду банків | | | |-----+------------------------+-----------+---------------------| | 3 |Проект Положення про |I квартал |Департамент | | |порядок створення і | |методології | | |державної реєстрації | |банківського | | |банків, відкриття їх | |регулювання та | | |філій, представництв, | |нагляду, | | |відділень (нова | |Департамент | | |редакція) | |реєстрації та | | | | |ліцензування банків | |-----+------------------------+-----------+---------------------| | 4 |Проект постанови |IV квартал |Департамент | | |Правління Національного | |методології | | |банку України "Про | |банківського | | |внесення змін до деяких | |регулювання та | | |нормативно - правових | |нагляду, | | |актів Національного | |Департамент | | |банку України" щодо | |реєстрації та | | |відкриття філій та | |ліцензування банків | | |представництв | | | | |іноземних банків на | | | | |території України | | | |-----+------------------------+-----------+---------------------| | 5 |Проект Положення |III квартал|Департамент | | |про порядок | |платіжних систем | | |реєстрації договорів про| | | | |членство або про участь | | | | |у міжнародних платіжних | | | | |системах (нова редакція)| | | |-----+------------------------+-----------+---------------------| | 6 |Проект Положення про |IV квартал |Департамент | | |порядок емісії | |платіжних систем | | |платіжних карток і | | | | |здійснення операцій з | | | | |їх застосуванням | | | | |(нова редакція) | | | ------------------------------------------------------------------вгору