Документ v9-40323-08, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2008

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
21.03.2008 N 19-40-43
Асоціації правників України
Секції нотаріусів
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2-а

Щодо внесення змін
до Тимчасового положення про порядок
державної реєстрації прав власності
на нерухоме майно

Міністерство юстиції розглянуло пропозицію Секції нотаріусів
Асоціації правників України щодо внесення змін до додатка 1 до
пункту 2.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації
прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом
Міністерства юстиції від 7 лютого 2002 р. N 7/5 ( z0157-02 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 18 лютого 2002 р. за
N 157/6445, шляхом вилучення рішень третейських судів із переліку
правовстановлювальних документів, на підставі яких здійснюється
державна реєстрація прав власності на нерухоме майно, та
повідомляє наступне.
Перш за все, висловлюємо вдячність за увагу, що приділяється
Секцією нотаріусів Асоціації правників України до проблем,
пов'язаних з діяльністю третейських судів та державною реєстрацією
прав власності на нерухоме майно на підставі рішень третейських
судів.
Проте, на даний час, юридичні та/або фізичні особи мають
право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який
виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків,
передбачених законом (частина перша статті 5 Закону України "Про
третейські суди" ( 1701-15 )).
Статтею 6 вказаного Закону ( 1701-15 ) встановлено
підвідомчість справ третейським судам.
Крім того, Конституційний Суд України Рішенням від 10 січня
2008 року N 1-рп/2008 ( v001p710-08 ) у справі за конституційним
поданням 51 народного депутата України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого,
одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII
"Третейське самоврядування" Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) (справа про завдання третейського суду) дійшов
висновку, що третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і
господарських правовідносин - це вид недержавної юрисдикційної
діяльності, яку третейські суди здійснюють на підставі законів
України шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування.
Здійснення третейськими судами функції захисту, передбаченої в
абзаці сьомому статті 2, статті 3 Закону ( 1701-15 ), є
здійсненням ними не правосуддя, а третейського розгляду спорів
сторін у цивільних і господарських правовідносинах у межах права,
визначеного частиною п'ятою статті 55 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Інформуємо, що Міністерством юстиції розроблено проект Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про третейські суди"
щодо удосконалення діяльності третейських судів" (далі - проект
Закону). Проект Закону спрямований, зокрема, на обмеження
компетенції третейських судів щодо розгляду справ, виконання
рішень по яких потребуватиме вчинення відповідних дій суб'єктами
владних повноважень, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
14 лютого 2008 року проект Закону внесено Кабінетом Міністрів
України на розгляд до Верховної Ради України (реєстраційний номер
1433-1).
Виходячи з наведеного, розгляд пропозиції стосовно вилучення
рішень третейських судів з переліку правовстановлювальних
документів, на підставі яких здійснюється державна реєстрація прав
власності на нерухоме майно, є можливим після розгляду Верховною
Радою України проекту Закону, яким буде встановлено обмеження
компетенції третейських судів щодо розгляду справ, виконання
рішень, по яких потребуватиме вчинення дій суб'єктами при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Слід відмітити, що на розгляді Верховної Ради України також
знаходяться і проекти законів, внесені народними депутатами
України, які спрямовані на вирішення окремих питань діяльності
третейських судів: - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо виконання рішень третейських судів)" (реєстраційний номер
1399 від 22 січня 2008 року); - "Про внесення змін до Закону України "Про третейські суди"
(щодо унеможливлення використання третейських судів у рейдерських
схемах)" (реєстраційний номер 1433 від 25 січня 2008 року).
Заступник Міністра Л.В.Єфіменко
Надруковано:
"Мала енциклопедія нотаріуса",
2008, 04, N 2вгору