Документ v8733500-03, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2003

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
26.11.2003 N 25-119/1554-8733

Щодо відкриття громадянами України рахунків
у закордонних банках та заснування
фізичною особою - резидентом підприємства
за кордоном

Розглянувши <...> звернення щодо можливості відкриття
громадянами України рахунків у закордонних банках та можливості
фізичної особи - резидента бути засновником підприємства,
розташованого за межами України, повідомляємо.
1. Щодо відкриття громадянами України рахунків у закордонних
банках. Згідно з вимогами підпункту "д" пункту 4 статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання та валютного контролю"
(далі - Декрет) розміщення валютних цінностей на рахунках і
вкладах за межами України потребує наявності разової
індивідуальної ліцензії Національного банку України, яка видається
на підставі Положення про порядок надання фізичним особам -
резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків
за межами України (затверджено постановою Правління Національного
банку України від 02.11.2000 р. N 431 ( z0839-00 ) та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 р. за
N 839/5060). Однак зазначена норма Декрету ( 15-93 ) (абзац другий
підпункту "д" пункту 4 статті 5) містить виняток, згідно з яким
відкриття фізичними особами - резидентами рахунків у іноземній
валюті на час їх перебування за кордоном не вимагає отримання
такої ліцензії Національного банку України на відкриття рахунків
за межами України і розміщення на них валютних цінностей. Стосовно можливості відкриття рахунків в іноземних банках
громадянами України, які мають постійне місце проживання за межами
України, то такі громадяни згідно з вимогами пункту 6 статті 1
Декрету ( 15-93 ) відносяться до нерезидентів, і порядок відкриття
нерезидентами рахунків в іноземних банках регулюється
законодавством країни їх перебування (проживання).
2. Щодо можливості фізичної особи - резидента виступати в
якості засновника підприємства, розташованого за межами України,
то слід відмітити, що в цьому випадку мова йде про інвестування за
кордон і чинне законодавство з приводу цього не містить заборон. Згідно з підпунктом "е" пункту 4 статті 5 Декрету ( 15-93 )
індивідуальна ліцензія видається резидентам у разі здійснення
інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних
паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав,
отриманих фізичними особами - резидентами як дарунок у спадщину. Інвестиційна діяльність суб'єктів України за її межами
регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця
діяльність здійснюється. Враховуючи викладене, перерахування за кордон валютних
цінностей з метою заснування фізичною особою - резидентом
підприємства за кордоном (що є за своєю суттю інвестицією за
кордон) потребує наявності разової індивідуальної ліцензії
Національного банку України, яка видається згідно з вимогами
Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на
здійснення інвестицій за кордон (затверджена постановою Правління
НБУ від 16.03.99 р. N 122 ( z0259-99 ) та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 26.04.99 р. N 259/3552).
Заступник Голови П.Сенищвгору