Про спонукання до виконання певних дій
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 05.07.200515/272-04-8708
Документ v8708600-05, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2005 Справа N 15/272-04-8708
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 08.09.2005
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі:
[...] розглянувши касаційну скаргу суб'єкта підприємницької
діяльності К.Т.А. на постанову Одеського апеляційного
господарського суду від 25.01.2005 р. у справі N 15/272-04-8708 господарського суду Одеської
області за позовом Закритого акціонерного товариства "Одеський
автоскладальний завод" до відповідача суб'єкта підприємницької діяльності К[...] про спонукання до виконання певних дій за участю
представників: [...] В судовому засіданні з 14.06.2005 р. по 05.07.2005 р.
оголошувалась перерва. В С Т А Н О В И Л А:
Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний
завод" звернулося до господарського суду Одеської області з
позовом та просило зобов'язати відповідача - суб'єкта
підприємницької діяльності К[...] повернути печатку, статутні та
бухгалтерські документи, а також документи з діловодства
підприємства (а.с.2-3).
Ухвалою господарського суду Одеської області від
20.12.2004 р. поданий позов залишено без розгляду на підставі п. 1
ст. 81 ГПК України ( 1798-12 ). При цьому, суд першої інстанції
виходив з того, що особа, яка підписала позовну заяву, - Г[...] не
має відповідних повноважень, оскільки не був обраний головою
правління товариства в установленому статутом порядку компетентним
органом - загальними зборами акціонерів (а.с.63).
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від
25.01.2005 р. ухвала господарського суду Одеської області від
20.12.2004 р. скасована, а справа передана на розгляд до
господарського суду Одеської області (а.с.102-104).
Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції, апеляційна інстанція
виходила з того, що висновок господарського суду Одеської області
щодо відсутності у особи, яка підписала позов, відповідних
повноважень помилковий. Так, Одеський апеляційний господарський
суд зазначив, що на Г[...] рішенням спостережної ради ЗАТ
"Одеський автоскладальний завод" від 06.11.2003 р. покладено
виконання обов'язків голови правління товариства до проведення
загальних зборів акціонерів.
Не погоджуючись з постановою апеляційної інстанції, суб'єкт
підприємницької діяльності К[...] звернулася до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою та просить її
скасувати, залишивши в силі ухвалу господарського суду Одеської
області від 20.12.2004 р.
На думку скаржника, оскаржувана постанова прийнята з
порушенням норм процесуального права.
Позивач у справі - ЗАТ "Одеський автоскладальний завод" у
відзиві на касаційну скаргу, вважаючи її доводи безпідставними,
просить залишити постанову Одеського апеляційного господарського
суду від 25.01.2005 р. без змін.
Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в
касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних
обставин справи застосування норм матеріального і процесуального
права при винесенні оспорюваного судового акту, знаходить
касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню з наступних
підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 54 ГПК України ( 1798-12 ), позовна
заява підписується, зокрема, повноважною посадовою особою позивача
або його представником.
Недотримання цієї вимоги, а саме підписання позовної заяви
особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове
становище якої не вказано, є підставою для повернення позовної
заяви без розгляду в силу п. 1 ч. 1 ст. 63 ГПК України
( 1798-12 ). У тому разі, якщо провадження у справі за такою
заявою вже було порушено, а відповідні обставини сталі відомі
пізніше, це є підставою для залишення позову без розгляду згідно
п. 1 ч. 1 ст. 81 ГПК України.
Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює
керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган,
передбачений статутом (ст. 47 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ). При цьому, роботою правління керує
голова, який призначається або обирається відповідно до статуту
акціонерного товариства. Голова правління, відповідно до ст. 48
Закону, вправі без довіреності здійснювати дії від імені
товариства.
Аналогічні положення визначені і статутом ЗАТ "Одеський
автоскладальний завод".
Як встановлено судами, позовна заява від імені ЗАТ "Одеський
автоскладальний завод" підписана Г[...]. Повноваження цієї особи
на підписання позовної заяви від імені товариства як голови
правління не визнані судом першої інстанції безпідставно, без
врахування наступних норм матеріального права.
В силу п. "г" ч. 5 ст. 41 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), обрання та відкликання членів виконавчого
органу та ревізійної комісії є компетенцією загальних зборів
акціонерного товариства. Між тим, згідно ч.6 цієї норми, зазначені
повноваження не є виключними і можуть бути передані іншим органам
товариства.
Так, статутом позивача, а саме п. 7.2.6, визначено, що
обрання і відкликання голови правління не є виключною компетенцією
загальних зборів. Згідно п. 7.6 статуту ЗАТ "Одеський
автоскладальний завод", спостережна рада представляє інтереси
акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів, здійснює
контроль і регулює діяльність правління товариства. При цьому, до
компетенції спостережної ради належить прийняття рішень про
тимчасове та дострокове призупинення повноважень голови та членів
правління до моменту остаточного вирішення цих питань загальними
зборами акціонерів товариства; здійснення інших дій щодо контролю
за діяльністю правління товариства.
Як встановлено під час розгляду справи судом першої інстанції
та апеляційною інстанцією, за заявою ДПІ у Ленінському районі
м. Одеси господарським судом Одеської області порушено справу про
банкрутство ВАТ "Одеський автоскладальний завод". Ухвалою
господарського суду Одеської області від 13.05.2002 р. у цій
справі відкрито процедуру санації та призначено керуючим
санацією К[...].
Відповідно до п. 4 ст. 17 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ), з дня винесення ухвали про санацію припиняються
повноваження органів управління боржника, а відповідні
повноваження передаються керуючому санацією.
Разом з тим, згідно п. 7 цієї норми ( 2343-12 ), у разі
дострокового припинення процедури санації у зв'язку з укладенням
мирової угоди або погашенням вимог кредиторів, керуючий санацією
продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління)
боржника, однак, лише до призначення в установленому порядку
керівника (органів управління) боржника.
Як встановлено апеляційною інстанцією, рішенням спостережної
ради товариства від 06.11.2003 р., яке зафіксовано у протоколі,
на Г[...] покладені обов'язки голови правління товариства з
06.11.2003 р. до проведення загальних зборів акціонерів.
Оскільки не встановлено, що загальні збори товариства
проведені та обраний голова правління, висновок суду першої
інстанції про відсутність у Г[...]. повноважень на підписання
позовної заяви від імені позивача суперечить вищенаведеним нормам
права.
За таких обставин, апеляційна інстанція обґрунтовано
скасувала ухвалу господарського суду Одеської області від
20.12.2004 р. і повернула справу в порядку, передбаченому ст. 106
ГПК України ( 1798-12 ), для розгляду суду першої інстанції.
Посилання скаржника на порушення судом апеляційної інстанції
п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України ( 1798-12 ) безпідставні.
Відповідно до зазначеної норми провадження у справі підлягає
припиненню, якщо є рішення господарського суду або іншого органу,
який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими
ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.
Разом з тим, ухвалами господарського суду Одеської області
від 22.03.2004 р. N 19/341-04 (а.с.17), від 21.06.2004 р.
N 25/728-04 (а.с.22) позовні заяви ЗАТ "Одеський автоскладальний
завод" до СПД К[...] про усунення перешкод у здійсненні
господарської діяльності шляхом вчинення певних дій повернуті без
розгляду на підставі ст. 63 ГПК України ( 1798-12 ). Отже, рішення
за цими позовними заявами не приймались.
В силу ч. 3 ст. 63 ГПК України ( 1798-12 ), повернення
позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до
господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного
порушення.
Ухвалою господарського суду Одеської області від
20.09.2004 р. N 32-1083-04 (а.с.27). відмовлено у прийнятті
позовної заяви на підставі п. 1 ст. 62 ГПК України ( 1798-12 ).
Разом з тим, така заява не є тотожній тій, що розглядається у
даній справі, оскільки подана фізичною особою - Г[...] в інтересах
ЗАТ "Одеський автоскладальний завод".
Враховуючи зазначене, підстав для зміни чи скасування
постанови Одеського апеляційного господарського суду від
25.01.2005 р. колегія суддів не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 111-5, 111-7,
111-9 - 111-11 ГПК України ( 1798-12 ), колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А:
постанову Одеського апеляційного господарського суду від
25.01.2005 р. у справі N 15/272-04-8708 залишити без змін, а
касаційну скаргу суб'єкта підприємницької діяльності К[...] - без
задоволення.вгору