Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 30.07.2010 N 1722/5
Наказ Міністерства юстиції України від 11.04.2013690/5
Документ v690-323-13, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2013

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2013 N 690/5

Про затвердження Змін
до наказу Міністерства юстиції України
від 30.07.2010 N 1722/5

Відповідно до пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 02 жовтня 2008 року N 1666/5 ( z0924-08 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України
від 30 липня 2010 року N 1722/5 ( v1722323-10 ) "Про затвердження
переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової
літератури, що використовується під час проведення судових
експертиз", що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління експертного забезпечення правосуддя Головченко Л.М.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
11.04.2013 N 690/5

ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України
від 30.07.2010 N 1722/5
( v1722323-10 )
"Про затвердження переліків рекомендованої
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується під час проведення
судових експертиз"

1. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити переліки рекомендованої науково-технічної та
довідкової літератури, що використовується під час проведення
судових експертиз, згідно з додатками 1 - 22".
2. Доповнити додаток 3 позиціями такого змісту: "120. Бондаренко Г.Д. Криміналістичне дослідження документів,
виконаних новими видами пишучих приладів: метод. реком. /
Г.Д.Бондаренко, Л.П.Щербаковська, Н.О.Зубова, Г.В.Лошманова. -
Х.: МЮУ, ХНДІСЕ, 2011. - 28 с. 121. Щербаковская Л.П. Разновидности и свойства чернил для
струйных принтеров // Ароцкерівські читання: збірник матеріалів
засідання, присвяченого 85-річчю від дня народження видатного
вченого-криміналіста Л.Ю.Ароцкера (Суми, 1 - 2 лист. 2012 р.) /
МЮУ, ХНДІСЕ, 2012. - С. 67 - 70. 122. Воробей О.В. Техніко-криміналістичне дослідження
документів: навч.-метод. посіб. / О.В.Воробей, І.М.Мельников,
О.Г.Волошин. - К.: КНУВС, 2008. - 304 с. 123. Науменко С.М. Проведення судово-технічної експертизи
документів, оснащених машинозчитуваними та електронними елементами
захисту: метод. реком. / С.М.Науменко. - К.: КНДІСЕ, 2012. -
95 с.: іл. 124. Сидоренко Л.О. Про кодові мітки в запитаннях і
відповідях: інформ.-метод. посіб. / Л.О.Сидоренко. - К.: ДНДЕКЦ
МВС України, 2012. - 78 с.".
3. Доповнити додаток 4 позиціями такого змісту: "174. Окремі зразки мисливських карабінів, їх сліди на кулях
та гільзах: судово-балістичний довідник / [Ігнатьєв І.В.,
Павленко О.С., Тарасова Н.О., Огоновська І.В.]. - К.: ТОВ "Еліт
Прінт", 2011. - 104 с.: іл. 175. Практичні рекомендації з вилучення, фіксації та
упакування слідової інформації при проведенні слідчих дій і
оперативно-розшукових заходів / [Ф.В.Синяков, В.О.Сайдатов,
С.Л.Трибушна, В.Г.Фалей, Е.Л.Ястремський.]. - К.: ДНДЕКЦ МВС
України, 2011. - 69 с.: іл. 176. Мельник Р.В. Особливості конструкції деяких зразків
пістолетів калібру 9 мм (РА) та їх сліди на гільзах:
інформаційно-довідковий посібник / Р.В.Мельник, Б.О.Маклаков,
А.С.Зайцев. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2012. - 37 с.: іл.".
4. Доповнити додаток 5 позицією такого змісту: "31. Чудінова А.В. Досвід використання дактилоскопії в різних
країнах світу, у тому числі різних країнах Європи: інформаційний
лист / А.В.Чудінова. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2011. - 19 с.".
5. Доповнити додаток 7 позицією такого змісту: "185. Криміналістичне дослідження сумішей, що містять нові
психотропні речовини ("дизайнерські препарати"): звіт НДР
(заключ. ) / МЮУ, КНДІСЕ; наук. кер. О.В.Цимбал; викон.:
Ж.Г.Гріненко, І.А.Варавіна, К.Г.Салганенко. - 011U000412. - К.:
КНДІСЕ, 2011. - 92 с.: іл.".
6. Доповнити додаток 9 позицією такого змісту: "30. Методичні рекомендації з проведення будівельно-технічних
експертиз забудови смуг водоймищ та водоохоронних зон: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, Дніпропетровський НДІСЕ, наук. кер. О.Баляй;
викон.: В.Харченко, Н.Крамар, Р.Кучеренко, Л.Пугачова та ін. -
Дніпропетровськ, 2011. - 65 арк. - Бібліогр.: с. 56. - N ДР
0110U001677.".
7. Назву додатка 11 викласти в такій редакції: "Перелік науково-технічної та довідкової літератури, що
використовується при проведенні інженерно-транспортної,
залізнично-транспортної та дорожньо-технічної експертиз".
8. Розділ "За спеціальностями - 10.11 "Дослідження обставин
залізнично-транспортної пригоди"; 10.12 "Дослідження технічного
стану рухомого складу залізничного транспорту"; 10.13 "Дослідження
інженерного обладнання верхньої будови колії" додатка 11 викласти
в такій редакції: "За спеціальностями - 10.11 "Дослідження обставин
залізнично-транспортної пригоди"; 10.12 "Дослідження технічного
стану рухомого складу залізничного транспорту"; 10.13.1
"Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії",
10.13.2 "Дослідження інженерного обладнання нижньої будови
колії".".
9. Розділ "За спеціальністю - 10.1 "Дослідження обставин
дорожньо-транспортної пригоди" додатка 11 доповнити позиціями
такого змісту: "106. Дослідження параметрів руху транспортних засобів,
обладнаних антиблокувальною системою гальм, в процесі гальмування
та маневру: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, Волинське відділення ЛНДІСЕ,
ЛНДІСЕ; наук. кер. А.С.Крук; викон.: С.І.Кшановський, В.Т.Придиба,
А.С.Куйбіда. - 0110U002598. - Л.: ЛНДІСЕ, 2011. - 63 с. 107. Полуницький В.І. Встановлення причин і часу виникнення
ушкоджень гумовотехнічних виробів гальмових систем
автотранспортних засобів: метод. реком. / В.І.Полуницький,
Л.Г.Бордюгов, В.М.Бояров, С.М.Бордаков, В.Є.Данилов,
О.В.Красношлик, В.Д.Гардерман, П.І.Борщевський, А.М.Головін. - Д.:
ДНДІСЕ, 2006. - 68 с. 108. Полуницький В.І. Застосування вимог окремих пунктів
"Правил дорожнього руху України", які викликають різне тлумачення
при використанні в експертній практиці: метод. реком. /
В.І.Полуницький, С.М.Бордаков, В.Є.Данилов, О.М.Кузьменко,
О.М.Гринь, Л.В.Терновський, В.О.Красношлик. - Д.: ДНДІСЕ, 2010. -
26 с.".
10. Розділ "За спеціальностями - 10.2 "Дослідження технічного
стану транспортних засобів", 10.3 "Дослідження деталей
транспортних засобів" додатка 11 доповнити позицією такого змісту:
"44. Експертне дослідження систем пасивної безпеки автомобілів:
звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; наук. кер. О.І.Стабровський;
викон.: Г.В.Жилінський, А.Б.Разумов. - 0110U002597. - Л.: ЛНДІСЕ,
2011. - 80 с.".
11. Доповнити додаток 12 позицією такого змісту: "28. Нізовцев Ю.Ю. Ідентифікація особи за ознаками
зовнішності: метод. реком. / Ю.Ю.Нізовцев. - К.: ІСТЕ СБУ, 2013. -
52 с.".
12. Доповнити додаток 15 позиціями такого змісту: "36. Методичні рекомендації з визначення вартості товарів
будівельної групи: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ;
наук. кер. В.М.Скороход; викон.: У.І.Пилияк (ЛНДІСЕ), В.А.Барабаш
(Волинське від. ЛНДІСЕ). - 0109U000358. - Л.: ЛНДІСЕ, 2010. -
150 с. 37. Методичні рекомендації з питань призначення та проведення
судових товарознавчих експертиз аудіовізуальної продукції та
програмного забезпечення: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ;
наук. кер. А.І.Лозовий; викон.: О.О.Михальський, В.М.Губарева,
О.С.Донцова та ін. - 011U002336. Інв. N. - Х.: ХНДІСЕ, 2011. -
64 с. табл.".
13. Доповнити додаток 17 позицією такого змісту: "337. Методичні рекомендації з питань призначення та
проведення судових товарознавчих експертиз аудіовізуальної
продукції та програмного забезпечення: звіт НДР (заключ.) / МЮУ,
ХНДІСЕ; наук. кер. Т.В.Савкіна; викон.: А.С.Ячина, Л.М.Дереча. -
0109U001202. Інв. N. - Х.: ХНДІСЕ, 2011. - 50 с.".
14. Доповнити наказ ( v1722323-10 ) додатками 21, 22, що
додаються.
В.о. начальника
Управління експертного
забезпечення правосуддя О.М.Стельмах

Додаток 21
до наказу Міністерства
юстиції України
11.04.2013 N 690/5
( v1722323-10 )

ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується при проведенні
комп'ютерно-технічної експертизи

1. Скот Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. 16-е издание.:
пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. - 1328 с.:
ил.
2. Росинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая
экспертиза. - М.: изд. "Право и закон", 2001. - 416 с.
3. Розробка спеціальних програмних засобів для проведення
судових експертиз комп'ютерних мереж: звіт НДР (заключ.) / МЮУ,
ДНДІСЕ, наук. кер. О.Є.Башкатов. - 0106U004234. Інв. 7982. -
Донецьк: ДНДІСЕ, 2010. - 179 с.
4. Дослідження інформації в пам'яті терміналів стільникового
зв'язку: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ;
наук. кер. Ю.С.Харабуга; викон.: С.Б.Білий. - 0110U002599. - Л.:
ЛНДІСЕ, 2011. - 65 с.
5. Корнійко С.М.Дослідження файлових систем Linux:
метод. реком. / С.М.Корнійко, В.В.Єретенко, П.П.Харковський. - К.:
ДНДЕКЦ МВС України, 2012. - 25 с.

Додаток 22
до наказу Міністерства
юстиції України
11.04.2013 N 690/5
( v1722323-10 )

ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується при проведенні
пожежно-технічної експертизи

1. Степаненко С.Г. Методика застосування структуроскопів
типів КРМ-ЦК-2М та КРМ-Ц-КЗ при визначенні осередків пожеж /
С.Г.Степаненко, Є.О.Жигоцький. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2002.
2. Степаненко С.Г. Методика застосування універсального
газоаналізатора УГ-2 для визначення наявності слідів світлих
нафтопродуктів на місці пожежі / С.Г.Степаненко, Є.О.Жигоцький. -
К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2002.
3. Степаненко С.Г. Огляд місць пожеж: метод. реком. /
С.Г.Степаненко. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2004.
4. Огляд місць подій за фактами вибухів:
довід.-метод. посіб. / [В.І.Пащенко, Є.М.Ткаченко, С.А.Грущенко,
М.В.Кобець]. - К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2004. - 69 с.
5. Бандура О.О. Про можливості визначення місця знаходження
залишків засобів ініціювання при вибуху ручних гранат на поверхнях
ґрунту: метод. рекомен. / О.О.Бандура. - К.: ДНДЕКЦ МВС України,
2004. - 26 с.
6. Криміналістичне дослідження електродетонаторів
промислового та саморобного виготовлення: метод. реком. /
[В.І.Пащенко, С.М.Ткаченко, О.М.Біба та ін.]. - К.: ДНДЕКЦ МВС
України, 2006. - 67 с.
7. Методичні рекомендації з особливостей дослідження пожеж,
що виникають у приміщеннях з підвищеним температурним режимом:
звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; наук. кер. О.Б.Шмерего; викон.:
Ю.В.Цапко (КНДІСЕ), М.В.Пономаренко (ДНДЕКЦ МВС України). -
0110U002837. - Л.: КНДІСЕ, 2011. - 90 с.: іл.вгору