Роз'яснення щодо змін у порядку відкриття рахунків суб'єктів господарювання
Лист Національного банку України від 20.05.201125-111/1241-6435
Документ v6435500-11, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2011

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
20.05.2011 N 25-111/1241-6435
Територіальним управлінням,
ОПЕРУ Національного банку
України Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"

Роз'яснення щодо змін
у порядку відкриття рахунків
суб'єктів господарювання

У зв'язку з набранням чинності з 7 травня 2011 року Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
та фізичної особи - підприємця" ( 3205-17 ) (далі - Закон)
повідомляємо щодо змін у порядку відкриття банками рахунків
суб'єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб -
підприємців).
Законом ( 3205-17 ) внесено зміни до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), відповідно до яких скасовано видачу свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця
як документа, що засвідчує факт внесення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі -
Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію таких
осіб.
Порядок відкриття банками рахунків клієнтів визначається
Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою
постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003
N 492 ( z1172-03 ) (далі - Інструкція).
З метою приведення норм Інструкції ( z1172-03 ) у
відповідність до вимог Закону ( 3205-17 ) Національним банком
України готується проект змін до Інструкції. До набрання чинності
відповідними змінами положення Інструкції, у яких є посилання на
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної
особи - підприємця, не застосовуються.
Банк здійснює ідентифікацію клієнта на підставі інших
документів, які вимагаються Інструкцією ( z1172-03 ) для відкриття
рахунку.
У разі зміни місцезнаходження власник рахунку - суб'єкт
господарювання замість нового свідоцтва про державну реєстрацію
має подати у строк, визначений абзацом третім пункту 1.15
Інструкції ( z1172-03 ), інший документ/належним чином засвідчену
копію документа, який підтверджує зміну місцезнаходження/місця
проживання власника рахунку - суб'єкта господарювання.
Заступник Голови В.І.Ричаківськавгору