Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
13.05.2008 N 25-115/1114-6311

Щодо виду рахунків клієнтів,
які відкриваються в банках

(Витяг)
<...>
На сьогодні використання терміна "розрахунковий рахунок" не
відповідає вимогам законодавства України.
Відповідно до норми статті 7 Закону України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) банки мають право
відкривати своїм клієнтам (крім банків) вкладні (депозитні) і
поточні рахунки.
Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається
банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що
передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та
під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.
Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту
на договірній основі для зберігання коштів і здійснення
розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів
відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Згідно з вимогами Цивільного кодексу України ( 435-15 )
установи банків відкривають своїм клієнтам вкладні (депозитні)
рахунки на підставі договору банківського вкладу (стаття 1058) та
поточні рахунки на підставі договору банківського рахунка (стаття
1066).
Такі вимоги законодавства були враховані Національним банком
України в Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах (затверджена
постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р.
N 492 ( z1172-03 ) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України
17.12.2003 р. за N 1172/8493 із змінами).
Заступник голови П.Сенищ


Публікації документа