План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2008 рік
Розпорядження Національного банку України; План від 20.12.2007623-р
Документ v623p500-07, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2007

                                                          
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національного
банку України
20.12.2007 N 623-р

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів
Національного банку України на 2008 рік

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Види і назва |Терміни підготовки| Структурні | | | проектів | проектів | підрозділи, | | |регуляторних актів | | відповідальні за | | | | | розроблення і | | | | | супроводження | | | | | проектів | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 |Проект Положення | I квартал |Департамент | | |про порядок | |методології | | |реєстрації та | |банківського | | |ліцензування | |регулювання та | | |банків, відкриття | |нагляду, Юридичний| | |відокремлених | |департамент, | | |підрозділів банків | |Департамент | | | | |реєстрації та | | | | |ліцензування | | | | |банків | |------+-------------------+------------------+------------------| | 2 |Проект постанови | I квартал |Департамент | | |Правління | |платіжних систем | | |Національного банку| | | | |України "Про | | | | |внесення змін до | | | | |деяких нормативно- | | | | |правових актів | | | | |Національного банку| | | | |України з питань | | | | |узгодження з | | | | |Національним банком| | | | |України правил | | | | |внутрішньодержавних| | | | |та міжнародних | | | | |платіжних систем, | | | | |створених банками | | | | |України" | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 3 |Проект постанови | II квартал |Департамент | | |Правління | |готівково- | | |Національного банку| |грошового обігу | | |України "Про | | | | |внесення змін до | | | | |Інструкції з | | | | |організації | | | | |перевезення | | | | |валютних цінностей | | | | |та інкасації коштів| | | | |у банківських | | | | |установах України" | | | | |щодо вдосконалення | | | | |порядку перевезення| | | | |валютних цінностей | | | | |та інкасації коштів| | | | |у банках України | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 4 |Проект постанови | IV квартал |Департамент | | |Правління | |інформатизації | | |Національного банку| | | | |України "Про | | | | |внесення змін до | | | | |нормативно-правових| | | | |актів Національного| | | | |банку України з | | | | |питань | | | | |безперервного | | | | |функціонування | | | | |інформаційних | | | | |систем | | | | |Національного банку| | | | |України та банків | | | | |України" | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | 5 |Проект Положення | IV квартал |Департамент | | |про порядок | |інформатизації | | |реєстрації, | | | | |акредитації та | | | | |засвідчення | | | | |чинності відкритих | | | | |ключів центрів | | | | |сертифікації ключів| | | | |у засвідчувальному | | | | |центрі | | | | |Національного банку| | | | |України | | | ------------------------------------------------------------------вгору