Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2007 N 597/5

Про запровадження безпосередніх зносин
органів юстиції України
в рамках Конвенції про правову допомогу
та правові відносини у цивільних,
сімейних та кримінальних справах
1993 року в частині виконання доручень
у цивільних справах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 2231/5 ( v2231323-08 ) від 22.12.2008
N 1985/5 ( v1985323-11 ) від 16.08.2011 }

З метою виконання статті 5 Конвенції про правову допомогу та
правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах
1993 року ( 997_009 ) (далі - Конвенція) в редакції Протоколу
( 997_018 ) до неї 1997 року (далі - Протокол) Н А К А З У Ю :
1. Визначити Головне управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі з 1 жовтня 2007 року
органами, уповноваженими на здійснення безпосередніх зносин з
відповідними уповноваженими органами Договірних Сторін
Протоколу(1) в рамках виконання частини другої статті 14 Конвенції
( 997_009 ) в редакції Протоколу ( 997_018 ).
_______________
(1) Договірними Сторонами Протоколу ( 997_018 ) станом на 1
липня 2007 року є: Республіка Білорусь, Республіка Казахстан,
Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Республіка Вірменія,
Російська Федерація. Однак, Республіка Молдова висловила
застереження до Протоколу щодо статті 5 Конвенції ( 997_009 )
такого змісту: "При виконанні цієї Конвенції компетентні установи
юстиції Договірних Сторін зносяться одне з одним через свої
центральні органи".
2. Зносини з питань виконання частини першої статті 14
Конвенції ( 997_009 ) в редакції Протоколу ( 997_018 )
здійснюються відділами реєстрації актів цивільного стану Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі безпосередньо з відповідними органами,
визначеними Договірними Сторонами Протоколу.
2-1. Визначити Головне управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з 1 березня 2009
року органами, уповноваженими на здійснення безпосередніх зносин з
відповідними уповноваженими органами Договірних Сторін Протоколу
( 997_018 ) стосовно судових доручень у цивільних справах про
вручення документів і про виконання процесуальних дій, які
надсилаються починаючи із зазначеної дати. { Наказ доповнено пунктом 2-1 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2231/5 ( v2231323-08 ) від 22.12.2008 }
2-2. Визначити Головне управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з 1 вересня
2011 року органами, уповноваженими на здійснення безпосередніх
зносин з відповідними уповноваженими органами Договірних Сторін
Протоколу ( 997_018 ) стосовно клопотань про визнання та виконання
судових рішень, які надсилаються, починаючи із зазначеної дати.
{ Наказ доповнено пунктом 2-2 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1985/5 ( v1985323-11 ) від 16.08.2011 }
3. При виконанні Конвенції ( 997_009 ) зносини з
компетентними установами юстиції Республіки Молдова (крім частини
першої статті 14 Конвенції ( 997_009 ) у редакції Протоколу
( 997_018 )) та з компетентними установами юстиції Договірних
Сторін Конвенції ( 997_009 ), які не приєдналися до Протоколу
( 997_018 ), стосовно статті 14 Конвенції ( 997_009 ) та судових
доручень у цивільних справах про вручення документів і про
виконання процесуальних дій та клопотань про визнання та виконання
судових рішень здійснюються компетентними установами юстиції
України через Міністерство юстиції. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2231/5
( v2231323-08 ) від 22.12.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1985/5 ( v1985323-11 ) від
16.08.2011 }
4. Управлінню міжнародного приватного права і міжнародної
правової допомоги Департаменту міжнародного права та
співробітництва (Руда Л.Р.): { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2231/5 ( v2231323-08 ) від 22.12.2008; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1985/5 ( v1985323-11 ) від 16.08.2011 }
4.1. Надіслати перелік органів, уповноважених в Україні на
здійснення безпосередніх зносин, Міністерству закордонних справ
України для повідомлення депозитарію Конвенції, та міністерствам
юстиції Договірних Сторін Протоколу ( 997_018 );
4.2. Забезпечити надання Головному управлінню юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі переліку органів Договірних Сторін Протоколу
( 997_018 ), уповноважених на здійснення безпосередніх зносин;
4.3. Забезпечити інформування Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
про будь-які зміни щодо Договірних Сторін Протоколу ( 997_018 ) та
переліку органів, уповноважених Договірними Сторонами на
здійснення безпосередніх зносин.
5. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.), Управлінню у справах цивільного стану
громадян (Кунді В.В.), Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції України (Юречку О.М.) забезпечити
систематичне навчання і методичне забезпечення працівників
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі з метою виконання пунктів 1 і 2 цього
наказу.
5-1. Департаменту міжнародного приватного права і міжнародної
правової допомоги (Шевченко К.Г.), Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників юстиції (Дубовику С.О.)
забезпечити систематичне навчання і методичне забезпечення
працівників Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі з метою виконання пункту 2-1
цього наказу. { Наказ доповнено пунктом 5-1 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2231/5 ( v2231323-08 ) від 22.12.2008 }
5-2. Управлінню міжнародного приватного права і міжнародної
правової допомоги Департаменту міжнародного права та
співробітництва (Руда Л.Р.), Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції (Дубовик С.О.) забезпечити
систематичне навчання і методичне забезпечення працівників
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі з метою виконання пункту 2-2 цього
наказу. { Наказ доповнено пунктом 5-2 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1985/5 ( v1985323-11 ) від 16.08.2011 }
6. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі:
6.1. Забезпечити належну організацію виконання доручень про
надання правової допомоги згідно з пунктами 1 і 2, 2-1 цього
наказу; { Підпункт 6-1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2231/5 ( v2231323-08 ) від 22.12.2008 }
6.2. Подавати Міністерству юстиції статистичну інформацію за
результатами опрацювання доручень про надання правової допомоги
щоквартально до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом,
починаючи з січня 2008 року.
7. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.), Управлінню у справах цивільного стану
громадян (Кунді В.В.):
7.1. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра І.І.Ємельянову, Л.В.Єфіменка, В.В.Лутковську. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2231/5 ( v2231323-08 ) від 22.12.2008 }
Міністр О.Лавринович