Про набрання чинності нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України
Лист Міністерства юстиції України; Витяг від 08.07.20085928-0-33-08-34
Документ v5928323-08, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2008

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
08.07.2008 N 5928-0-33-08-34

Про набрання чинності
нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України

Міністерство юстиції України розглянуло <...> запит щодо
набрання чинності нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів
України і повідомляє.
Статтею 57 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлено, що
"закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і
обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у
порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і
обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом, є нечинними".
Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
врегульовано статтею 55 Закону України "Про Кабінет Міністрів
України" від 16 травня 2008 року N 279 ( 279-17 ) (далі - Закон),
якою визначено, що постанови Кабінету Міністрів України, крім
постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають
чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не
передбачено самими постановами, але не раніше дня їх
опублікування.
У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету
Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з
обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають
чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до
виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін
набрання ними чинності.
Частиною четвертою статті 55 Закону ( 279-17 ) передбачено,
що постанови Кабінету Міністрів України публікуються в "Офіційному
віснику України", акти Кабінету Міністрів України також
оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України.
Закон ( 279-17 ) категорично не визначає, що лише
опублікування в "Офіційному віснику України" постанов Кабінету
Міністрів України може вважатися офіційним опублікуванням.
Враховуючи, що відповідно до частини третьої статті 113
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Кабінет Міністрів України у
своїй діяльності керується також указами Президента України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, у питанні
визначення джерел офіційного опублікування постанов Кабінету
Міністрів України, на думку Міністерства юстиції, крім положень
Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ), слід
керуватися також Указом Президента України "Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності"
від 10 червня 1997 року N 503 ( 503/97 ), статтею 1 якого до
офіційних друкованих видань віднесено "Офіційний вісник України"
та газету "Урядовий кур'єр".
Згідно з з 47 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 року N 950 ( 950-2007-п ), акти Кабінету Міністрів набирають
чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання
чинності не встановлено в таких актах.
Постанови Кабінету Міністрів, що стосуються прав і обов'язків
громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування.
Постанови Кабінету Міністрів публікуються в офіційних
виданнях - "Офіційному віснику України" та газеті "Урядовий
кур'єр", крім тих, що мають гриф "Таємно", "Цілком таємно",
"Особливої важливості" або "Для службового користування".
Постанова набирає чинності після її опублікування в тому
офіційному видання, яке вийшло раніше.
На підставі зазначеного, на думку Міністерства юстиції,
постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності після їх
опублікування в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"
чи газеті "Урядовий кур'єр".
Також повідомляємо, що Закон України "Про Кабінет Міністрів
України" ( 279-17 ) момент набрання чинності постановами Кабінету
Міністрів України пов'язує саме з терміном "офіційне
опублікування", що виключає можливість вважати офіційними інші
способи доведення до відома населення змісту постанов Кабінету
Міністрів України, в тому числі і на Єдиному веб-порталі органів
виконавчої влади.
Заступник Міністра В.Богатирвгору