Щодо надання інформації про мережу банкоматів
Лист Національного банку України; Форма типового документа від 22.05.200725-312/1005-5202
Документ v5202500-07, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2007

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
22.05.2007 N 25-312/1005-5202
Банкам України

Щодо надання інформації
про мережу банкоматів

У зв'язку з місією Світового банку, а також відповідно до
статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ) та статті 57 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) просимо банки - юридичні особи повідомити
про банкомати та платіжні термінали, які працюють за єдиною схемою
сплати комісійних (мережі банкоматів, торговельних, банківських
терміналів).
Інформацію необхідно надати у разі наявності до 28.05.2007
електронною поштою Національного банку України на адресу
Департаменту платіжних систем (25PLAS@U0H0) у розрізі платіжних
систем (НСМЕП, УкрКарт, Visa, MasterCard та інші) за такою формою:
"Інформація про мережі банкоматів та платіжних терміналів* __________________________________
(назва банку)
(шт.)
--------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Назва | | | Мережі | | | платіжної | Банкоматні мережі | Мережі банківських | торговельних | | | системи | | терміналів | терміналів | |------+-----------+----------------------+-----------------------+-------------------------| | | | Назва** | Кількість | Назва** | Кількість | Назва** | Кількість | | | | |банкоматів | |банківських| |торговельних| | | | | | |терміналів | |терміналів | |------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------| | 1. | | | | | | | | |------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------| | 2. | | | | | | | | |------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------| | ... | | | | | | | | |------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------| | |Загальна | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | |банкоматів | | | | | | | | |та | х | | х | | х | | | |терміналів,| | | | | | | | |що працюють| | | | | | | | |в одній | | | | | | | | |мережі | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* мережа банкоматів (платіжних терміналів), якими керує один
або більше сервіс-провайдерів (процесингових центрів); ** у разі відсутності офіційної назви мережі вказуються назви
банків, з якими укладено договори.
Примітка. х - позиції не заповнюються.
"___" ________ 2007 р. Керівник ____________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) ___________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)".
Заступник Голови П.М.Сенищвгору