Про визнання недійсними публічних торгів та договору купівлі-продажу
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 13.07.20058/459-пд
Документ v459d600-05, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2005 Справа N 8/459-пд
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 08.09.2005
відмовлено в допуску до провадження
за винятковими обставинами)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
[...] розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Приватного підприємця Н[...] на постанову Запорізького апеляційного господарського суду
від 16.12.2004 у справі N 8/459-пд господарського суду Херсонської області за позовом ЗАТ "Завод будівельних розчинів "Колон" до 1) ДПІ у м. Херсоні 2) Приватного підприємця Н[...] 3) Південної товарної біржі третя особа - Брокерська контора Південної товарної біржі
КЦ "Професіонал" за участю Прокурора Херсонської області про визнання недійсними публічних торгів та договору
купівлі-продажу за участю представників сторін від: [...] В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду Херсонської області від
27.11.2003, яке залишено без змін постановою Запорізького
апеляційного господарського суду від 03.03.2004 позов задоволено
частково: визнано недійсним цільовий аукціон проведений 15.01.2003
на Південній товарній біржі з продажу цілісного майнового
комплексу ЗАТ "Завод будівельних розчинів "Колон"; визнано
недійсним договір від 16.01.2003 N Х/01-007, укладений між ДПІ у
м. Херсоні, від імені і за дорученням якої діє Брокерська контора
Південна товарна біржа КЦ "Професіонал", та приватним підприємцем
Н[...] купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ЗАТ "Завод
будівельних розчинів "Колон", розташований за адресою: м. Херсон,
Бериславське шосе, 13; стягнуто з ДПІ у м. Херсоні на користь ЗАТ
"Завод будівельних розчинів "Колон" витрати по сплаті державного
мита в сумі 85 грн. та витрати по сплаті за інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу 118 грн. У задоволенні позову в
частині стягнення 14000 грн. витрат на юридичне обслуговування
судом відмовлено.
Постановою Вищого господарського суду України від
19.05.2004 р. рішення господарського суду Херсонської області від
27.11.2003 та постанову Запорізького апеляційного господарського
суду від 03.03.2004 скасовано, а справу передано на новий розгляд.
Рішенням господарського суду Херсонської області від
20.08.2004, залишеним без змін постановою Запорізького
апеляційного господарського суду від 16.12.2004 позов задоволено;
визнано недійсним цільовий аукціон поведений 15.01.2003 на
Південній товарній біржі з продажу цілісного майнового комплексу
ЗАТ "Завод будівельних розчинів "Колон" (протокол N Х/01-007);
визнано недійсним договір від 16.01.2003 N Х/01-007, укладений між
Брокерською конторою "Південної товарної біржі КЦ "Професіонал"
від імені і за дорученням ДПІ у м. Херсоні та приватним
підприємцем Н.В.Ю. купівліпродажу цілісного майнового комплексу
ЗАТ "Завод будівельних розчинів "Колон", розташований за адресою:
м. Херсон, Бериславське шосе, 13; визнано недійсною згоду платника
податків від 11.02.2002 р., затверджену керівником ДПІ від
14.02.2002р. про добровільну передачу активів, що належать на
праві власності позивачу податковому органу - ДПІ у м. Херсоні для
їх реалізації в рахунок погашення податкового боргу; стягнуто з
ДПІ у м. Херсоні на користь ЗАТ "Завод будівельних розчинів
"Колон" витрати по сплаті державного мита в сумі 255 грн. та
118 грн. витрат по сплаті за інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.
В касаційній скарзі ПП Н[...] просить рішення та постанову
скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні
позовних вимог, посилаючись на порушення та неправильне
застосування норм матеріального та процесуального права.
Позивач у відзивах на касаційну скаргу спростовує доводи
касаційної скарги і просить її залишити без задоволення, а рішення
та постанову - без змін.
Прокуратура Херсонської області у відзиві на касаційну скаргу
посилається на її необґрунтованість та просить залишити без змін
прийняті у справі рішення та постанову.
Заслухавши суддю-доповідача та пояснення присутніх в судовому
засіданні представників сторін, перевіривши повноту встановлення
обставин справи та правильність застосування судами норм
матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого
господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає
задоволенню, враховуючи наступне.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що на підставі заяви
ДПІ у м. Херсоні від 04.01.2003 р. Південна товарна біржа та
Брокерська контора "КЦ "Професіонал" організували аукціон з
продажу цілісного майнового комплексу ЗАТ "Завод будівельних
розчинів "Колон", який відбувся 15.01.2003.
На підставі протоколу N Х/01-007 від 15.01.2003 про
проведення цільового аукціону між БК КЦ "Професіонал", яка
виступає від імені та за дорученням ДПІ у м. Херсоні, та ПП Н[...]
укладено договір N Х/01-07 від 16.01.2003 купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу ЗАТ "Завод будівельних розчинів
"Колон" за 155 760 грн.
Задовольняючи позовні вимоги, господарські суди попередніх
інстанцій виходили з того, що аукціон з продажу заставленого майна
був проведений з порушенням вимог законодавчих актів.
При цьому місцевим та апеляційним господарськими судами під
час нового розгляду не враховано вказівки Вищого господарського
суду України, які, відповідно до ст. 111-12 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), є обов'язковими.
Так, зазначений висновок господарських судів зроблений без
врахування фактів, встановлених рішенням Дніпровського районного
суду м. Херсона від 20.10.2003 у цивільній справі N 2-2899/03 за
позовом К[...] до відповідачів: Н[...] ДПІ у м. Херсоні, Південної
товарної біржі, ЗАТ "Завод будівельних розчинів "Колон" про
визнання недійсними публічних торгів та договору купівлі-продажу,
які в силу частини 4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) є обов'язковими для господарського суду при
вирішенні даного спору щодо вищезазначених фактів, оскільки
останні мають значення у даній справі.
Встановлені цим рішенням факти свідчать, що проведений
15.01.2003 цільовий аукціон з продажу цілісного майнового
комплексу ЗАТ "Завод будівельних розчинів "Колон" та договір
купівлі-продажу від 16.01.2003 N Х/01-007 оформлені відповідно до
вимог чинного законодавства, без порушення положення Порядку
стягнення коштів та продаж інших активів платника податків, які
знаходяться в податковій заставі.
Як наслідок існує встановлений рішенням суду з цивільної
справи факт, що аукціон та спірний договір купівлі-продажу
відповідають чинному законодавству України.
За таких обставин ухвалені по справі N 8/459-пд судові акти
не відповідають чинному законодавству, а отже підлягають
скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні
позову.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, п. 2 ч. 1 ст. 111-9,
ст. 111-10, 111-11 ГПК України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України, - П О С Т А Н О В И В:
Касаційну скаргу ПП Н[...] задовольнити.
Постанову Запорізького апеляційного господарського суду від
16.12.2004 року та рішення господарського суду Херсонської області
від 20.08.2004 року у справі N 8/459-пд скасувати.
Прийняти нове рішення. У позові відмовити.
Ухвалу Вищого господарського суду України від 07.04.2005 р.
щодо зупинення виконання постанови Запорізького апеляційного
господарського суду від 16.12.2004 року у справі N 8/459-пд до
закінчення її перегляду в порядку касації вважати такою, що
втратила чинність.
Доручити господарському суду Херсонської області вирішити
питання відшкодування державного мита та витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до
вимог процесуального законодавства.вгору