Про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 07.04.20052/42-2а
Документ v42_2600-05, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2005

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2005 Справа N 2/42-2а
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 09.06.2005
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України в складі колегії головуючого - Усенко Є.А. суддів: Бакуліної С.В., Глос О.І. розглянувши касаційну скаргу Ковельської ОДПІ Волинської
області на постанову Львівського апеляційного господарського суду від
11.10.2004 р. у справі N 2/42-2а господарського суду Волинської області за позовом міжрайміського споживчого товариства
"Волиньгоспторг" до Ковельської ОДПІ Волинської області про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за участю представників сторін: від позивача - Тертичного Ю.В. від відповідача - Тарана О.П. В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду Волинської області від
19.05.2004 р. (суддя Черняк Л.О.), залишеним без змін постановою
Львівського апеляційного господарського суду від 11.10.2004 р.
(судді Бойко С.М., Кузь В.Л., Кравчук Н.М.), позов задоволено:
податкове повідомлення-рішення Маневицької МДПІ від 03.03.2004 р.
N 0000042601/2 про визначення міжрайміському споживчому товариству
"Волиньгоспторг" податкового зобов'язання за платежем із штрафних
санкцій в сумі 37440,00 грн., накладених на підставі ст. 8 Закону
України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ), визнане недійсним.
Судові рішення вмотивовані тим, що на позивача, як
організацію споживчої кооперації, в силу частини 3 ст. 1 Закону
України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ) дія цього Закону не поширюється, у зв'язку з чим його
Камінь-Каширська філія вправі здійснювати роздрібну торгівлю без
придбання торгових патентів.
В касаційній скарзі Ковельська ОДПІ, процесуальний
правонаступник відповідача у справі Маневицької МДПІ, просить
скасувати постановлені у справі судові рішення та прийняти нове
рішення про відмову в позові, посилаючись на порушення судом
апеляційної інстанції пункту 1 частини 3 ст. 1 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ).
У відзиві на касаційну скаргу позивач просить залишити скаргу
без задоволення як необгрунтовану.
Заслухавши представників сторін, перевіривши повноту
встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в
постанові суду апеляційної інстанції, колегія суддів Вищого
господарського суду України приходить до висновку, що касаційна
скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно частини 1 ст. 1 Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) об'єктом
правового регулювання згідно з цим Законом є торговельна
діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм
розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з
обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з
готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та
з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у
сфері грального бізнесу та побутових послуг.
Частиною 1 ст. 3 цього Закону ( 98/96-ВР ) встановлено, що
патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється
суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними
(відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.
Відповідно до положень частини 1 ст. 8 цього Закону
( 98/96-ВР ) за здійснення операцій, передбачених цим Законом, без
одержання відповідних торгових патентів суб'єкти підприємницької
діяльності сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового
патенту за повний термін діяльності із зазначеним порушенням.
Частиною 3 ст. 9 цього Закону ( 98/96-ВР ) податкові органи
визначені в числі органів, на яких покладений контроль за
дотриманням вимог цього Закону.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що фактичною
підставою для накладення на позивача штрафу в сумі 37440,00 грн.
згідно податкового повідомлення-рішення від 21.01.2004 р.
N 0000232601/1 слугувало здійснення його Камінь-Каширською філією
в період з 01.10.2000 р. по 01.10.2003 р. роздрібної торгівлі
продовольчими та промисловими товарами через магазини за готівкові
кошти без придбання торгових патентів на загальну суму
18720,00 грн.
Визнаючи вказане податкове повідомлення-рішення недійсним,
суд першої інстанції з висновками якого погодилась і апеляційна
інстанція, виходив з того, що позивач має право здійснювати
торгівельну діяльність без придбання торгових патентів, оскільки в
силу Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) та
пункту 1 частини 3 ст. 1 Закону України "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) вимоги останнього з
названих Законів на нього, як на організацію споживчої кооперації,
не поширюються.
Такий висновок, однак, не відповідає правильному застосуванню
Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" ( 98/96-ВР ).
Так, пунктом 1 частини 3 ст. 1 цього Закону ( 98/96-ВР )
встановлено, що дія цього Закону не поширюється на торговельну
діяльність та діяльність з надання побутових послуг підприємств і
організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які
перебувають у державній власності, на торгово-виробничих державних
підприємств робітничого постачання у селах, селищах та містах
районного підпорядкування.
Судом встановлено, що позивач є членом Укрспілки
"Відродження" на підставі постанови четвертої Ради Укрспілки
"Відродження" від 05.08.1999 р.
Оскільки пункт 1 частини 3 ст. 1 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
не містить вказівок щодо підприємств і організацій інших спілок
споживчої кооперації, крім Укоопспілки, незалежно від подібності
їх структури, правових, економічних та соціальних основ діяльності
з останньою, на що посилався суд, дія вказаної норми на позивача
не поширюється.
Неправильне застосування судами попередніх інстанцій Закону
України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ) спричинило прийняття неправильних судових рішень у
справі, що відповідно до частини 1 ст. 111-10 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) є підставою для їх
скасування з прийняттям нового рішення про відмову в позові з
наведених вище підстав.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, п. 2 ст. 111-9, ч. 1
ст. 111-10, ст. 111-11 ГПК України ( 1798-12 ), Вищий
господарський суд України П О С Т А Н О В И В:
Касаційну скаргу Ковельської ОДПІ Волинської області
задовольнити.
Скасувати постанову Львівського апеляційного господарського
суду від 11.10.2004 р. та рішення господарського суду Волинської
області від 19.05.2004 р.
В позові міжрайміського споживчого товариства
"Волиньгоспторг" про визнання недійсним податкового
повідомлення-рішення від 03.03.2004 р. N 0000042601/2 відмовити.вгору