Щодо доручення Кабінету Міністрів України
Лист Міністерства юстиції України від 26.04.200520-9-4211
Документ v4211323-05, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2005

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
26.04.2005 N 20-9-4211

Щодо доручення Кабінету Міністрів України

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21
квітня 2005 року N 19927/1/1-05 Міністерством юстиції України
розглянуто листи Державної митної служби України від 15 квітня
2005 року N 25/2-09-17/4095, N 25/2-09-17/4109 стосовно
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та, в межах
компетенції, повідомляється.
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих
актів України" від 25 березня 2005 року N 2505-IV ( 2505-15 )
внесено зміни до відповідних Законів України про спеціальні
економічні зони та території пріоритетного розвитку, згідно з
якими, зокрема: - скасовано податкові пільги, спеціальний митний режим для
суб'єктів спеціальних економічних зон та суб'єктів підприємницької
діяльності, що реалізують інвестиційні проект на територіях
пріоритетного розвитку; - виключено норму щодо державних гарантій стабільності
правового режиму функціонування відповідних СЕЗ та територій
пріоритетного розвитку, що були встановлені відповідними законами
на весь термін, визначений цими законами.
Таким чином, з дня набрання чинності Законом України від 25
березня 2005 року N 2505-IV ( 2505-15 ), а саме з 31 березня 2005
року, оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, що
реалізують інвестиційні проекти в спеціальних (вільних)
економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку,
здійснюється на загальних підставах, визначених відповідними
законами України з питань оподаткування.
При цьому, статтею 217 Митного кодексу України ( 92-15 )
(далі - Кодекс) визначено, що спеціальна митна зона - це митний
режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території
відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж
митної території України, а також до товарів, які вивозяться з
територій зазначених зон за межі митної території України, не
застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо
інше не передбачено законом.
Згідно зі статтею 218 Кодексу ( 92-15 ) спеціальними митними
зонами с частий території України, на яких запроваджено митний
режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари,
ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як
такі, що знаходяться за межами митної території України. Ввезення
на митну територію України цих товарів у незмінному стані або
товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або
оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту.
Спеціальні митні зони створюються відповідно до законодавства
України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття
окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням
її статусу, території, строку, на який вона створюється, та
особливостей застосування законодавства України на її території.
Разом з цим, слід враховувати, що відповідні спеціальні
економічні зони та території пріоритетного розвитку Законом
України від 25 березня 2005 року N 2505-IV ( 2505-15 ) не
ліквідовані, оскільки відповідно до частин першої та п'ятої статті
24 Закон України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) спеціальна
(вільна) економічна зона вважається ліквідованою з моменту
закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде
продовжено Верховною Радою України або з моменту прийняття
відповідного закону про її ліквідацію.
У зв'язку з чим, мова про ліквідацію спеціальної митної зони,
як митного режиму, який передбачає ввезення (вивезення) товару на
територію (з території) відповідної спеціальної (вільної)
економічної зони не може йти.
Разом з цим, зазначаємо, що відповідно до статті 13 Закону
України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) на всі об'єкти
та суб'єкти економічної діяльності спеціальної (вільної)
економічної зони поширюється система державних гарантій захисту
інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну
діяльність та іноземні інвестиції.
Так, гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності і
захист інвестицій регулюється розділом IV Закону України "Про
інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) згідно з частиною першою
статті 18 Закону держава гарантує стабільність умов здійснення
інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її
суб'єктів.
Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної
діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих
договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством
(крім податкового, митного та валютного законодавства, а також
законодавства з питань ліцензування певних видів господарської
діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів
або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов
договору.
Частиною першою статті 19 зазначеного Закону ( 1560-12 )
встановлено, що захист інвестицій - це комплекс організаційних,
технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які
сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення
інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та
реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у
тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.
З метою забезпечення сприятливого та стабільного
інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту
інвестицій.
Державні гарантії захисту інвестицій - це система правових
норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань
фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної
діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових
платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути
скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії
цих гарантій.
Заступник Міністра Л.В.Єфіменко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору