Про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 23.06.20052-23/13864-2004
Документ v3864600-05, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2005 Справа N 2-23/13864-2004
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 08.09.2005
відмовлено в допуску до провадження
за винятковими обставинами)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
[...] розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Товариства з обмеженою відповідальністю "Орион-Тур", м. Феодосія на постанову Севастопольського апеляційного господарського
суду від 22.02.2005 р. зі справи N 2-23/13864-2004 господарського суду Автономної
Республіки Крим за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
"Орион-Тур", м. Феодосія до Феодосійської міжрайонної державної податкової інспекції в
Автономній Республіці Крим про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за участю представників сторін: [...] В С Т А Н О В И В:
ДПІ в м. Федосії здійснена перевірка МКП "Орион-Тур" з
питання здійснення розрахункових операцій, за результатами якої
складений акт від 23.03.2004 р. N 001742. Перевіркою виявлено
порушення п. 4 ст. 5 Закону України від 23.03.1996 р. N 98/96-ВР
( 98/96-ВР ) (зі змінами і доповненнями) "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" у вигляді здійснення одночасно
на гральному столі двох ігор в карти з використанням одного
торгового патенту. На підставі акта перевірки інспекцією оформлене
податкове повідомлення-рішення від 13.08.2004 р. за
N 001917/819/23-3/2/2, яким підприємству визначено суму
податкового зобов'язання за платежем - штрафна (фінансова) санкція
у сумі 280 511,26 грн.
Товариство "Орион-Тур" звернулось до господарського суду
Автономної Республіки Крим з позовом до ДПІ у м. Феодосія про
визнання недійсним податкового повідомлення-рішення від
13.08.2004 р. N 001917/819/23-3/2/2 з тих підстав, що патент
придбаний на гральний стіл, незалежно від кількості ігор, які на
цьому столі провадяться. Позивач вважає, що інспекція ототожнює
поняття "гральний стіл" з поняттям "гральне місце".
Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від
11-18.11.2004 р. позов задоволений, податкове повідомлення-рішення
ДПІ визнане недійсним. В порядку ст. 25 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) судом здійснена заміна
відповідача - ДПІ в м. Феодосія на Феодосійську МДПІ Автономної
Республіки Крим. Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із
приписів п. 3, 4 ст. 5 Закону України "Про патентування..."
( 98/96-ВР ) та зробив висновок про те, що предметом оподаткування
у вигляді оплати торгового патенту є гральний стіл, незалежно від
кількості здійснюваних на ньому ігор. Крім того, судом зазначено,
що спірне податкове повідомлення-рішення прийнято відносно
неіснуючої юридичної особи, а саме - малого колективного
підприємства "Орион-Тур", яке з 07.08.2003 р. змінило свою
організаційно правову форму на ТОВ "Орион-Тур"; у податковому
повідомленні-рішенні не вказаний конкретний п.п. 4.2.2. п. 4.2.
ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ) та сума штрафних санкцій неправомірно кваліфікована
інспекцією як податкове зобов'язання.
За апеляційною скаргою Феодосійської МДПІ в Автономної
Республіці Крим судове рішення переглянуто в апеляційному порядку
і постановою Севастопольського апеляційного господарського суду
від 22.02.2005 р. - змінене з викладенням резолютивної частини в
наступній редакції: "1. Позов задовольнити частково. 2. Визнати недійсним податкове повідомлення-рішення від
13.08.2004 р. в частині визначення штрафних санкцій у сумі
280 511,26 грн. податковим зобов'язанням ТОВ "Орион-Тур". 3. В решті позову відмовити."
Постанова апеляційної інстанції мотивована тим, що за
гральним столом одночасно здійснюється дві гри - гра в "Покер" та
гра в "Блек Джек", а тому придбання торгового патенту на кожне
окреме гральне місце, як-то передбачено приписами п. 4 ст. 5
Закону України "Про патентування..." ( 98/96-ВР ), є обов'язковим.
Апеляційний суд визнав застосування штрафних санкцій до товариства
правомірним, а їх розмір - таким, що відповідає ч. 6 п. 1 ст. 8
Закону України "Про патентування...".
В поданій до Вищого господарського суду України касаційній
скарзі товариство просить скасувати постанову апеляційної
інстанції, судове рішення залишити без змін. В обґрунтування
касаційної скарги останнє посилається на приписи п. 3, п. 4 ст. 5
Закону України "Про патентування..." ( 98/96-ВР ) яким не
регламентується кількість ігор, які здійснюються за гральним
місцем, яким є гральний стіл, гральний автомат, а тому вважає, що
ніхто не може бути примушений виконувати те, що не передбачено
законом. У разі наявності конфлікту інтересів вважає, що підлягав
застосуванню п.п. 4.4.1 п. 4.1. ст. 4 Закону України від
21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами".
У відзиві на касаційну скаргу Феодосійська МДПІ просить
залишити без змін постанову апеляційної інстанції з мотивів, якими
остання обґрунтована.
Колегія суддів Вищого господарського суду України,
розглянувши матеріали справи, перевіривши повноту встановлення
фактичних обставин та правильність їх юридичної оцінки в
оскаржуваному судовому акті, заслухавши заперечення представників
сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, дійшла висновку про
відсутність підстав для її задоволення з огляду на таке:
Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з
надання послуг у сфері грального бізнесу визначений Законом
України від 23.03.1996 р. N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) (зі змінами і
доповненнями) "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності".
Згідно зі ст. 2 вказаного Закону ( 98/96-ВР ) торговий
патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта
підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого)
підрозділу займатися зазначеними у цьому Законі видами
підприємницької діяльності.
Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у
сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне
місце (гральний автомат, гральний стіл), як-то зазначено у п. 4
ст. 5 цього Закону ( 98/96-ВР ).
В контексті вказаної статті гральний стіл - це стіл з одним
гральним полем для проведення однієї азартної гри.
Згідно з вимогами статті 111-7 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) касаційна інстанція виходить з
обставин, встановлених у даній справі попередніми судовими
інстанціями.
Апеляційним господарським судом встановлено, що позивач
використовував столи, які конструктивно зроблені, як одна
нероз'ємна, неподільна конструкція з одночасним проведенням двох
ігор, при цьому, на два гральних місця (стіл для гри "Покер" та
стіл для гри "Блек Джек") придбав один торговий патент на
здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу. За
цих обставин, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку
про порушення позивачем вимог п. 4 ст. 5 Закону України "Про
патентування..." ( 98/96-ВР ) та відповідно про обґрунтованість
застосування інспекцією штрафних санкцій, передбачених ст. 8 цього
Закону.
Згідно імперативних вимог ст.ст. 111-5, 111-7 ГПК України
( 1798-12 ), касаційна інстанція не має права встановлювати або
вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази. Зважаючи на це, касаційна інстанція перевіряє рішення
місцевого господарського суду чи постанову апеляційного
господарського суду виключно на предмет правильності застосування
цими судами норм матеріального чи процесуального права.
Разом з цим, колегія суддів вважає, що постанова апеляційної
інстанції підлягає зміні з урахуванням приписів п. 19 ст. 14
Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), згідно з
якими плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності віднесена до загальнодержавних податків і зборів
(обов'язкових платежів), а відтак у разі порушення підприємствами,
організаціями, установами Закону України "Про патентування..."
( 98/96-ВР ) і застосування до них відповідальності, передбаченої
цим Законом, застосовується порядок, встановлений Законом України
від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ).
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9 - 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду
від 22.02.2005 р. зі справи N 2-23/13864-2004 - змінити.
У задоволенні позову ТОВ "Орион-Тур" - відмовити.
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю
"Орион-Тур" - залишити без задоволення.вгору