Документ v3647323-11, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2011

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.03.2011 № 3647-0-26-11-21


Державній архівній службі
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ-110, 03110

Міністерство юстиції у зв'язку з вашим листом стосовно погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються архівними установами" повідомляє.

Абзацами третім та четвертим пункту 1 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 (далі - Тимчасовий порядок), передбачено, що адміністративна послуга - це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Адміністративний акт - це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

Відповідно до абзаців шостого - десятого пункту 1 Тимчасового порядку до адміністративних послуг належить: видача ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень; реєстрація (фактів, суб'єктів, прав, об'єктів, у тому числі легалізація суб'єктів і актів (документів), нострифікація та верифікація); інші види діяльності незалежно від назви, у результаті провадження яких заінтересованим фізичним та юридичним особам, а також об'єктам, що перебувають у власності, володінні чи користуванні таких осіб, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

До адміністративних послуг не належить контрольна діяльність (проведення перевірки, ревізії, інспектування тощо), освітні, медичні та господарські послуги, які надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями.

Слід зазначити, що законодавством України не встановлено обов'язку щодо отримання чи надання передбачених проектом постанови Кабінету Міністрів України довідок, а відтак їх надання не спрямоване на реалізацію та захист прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків.

Крім цього, питання надання платних послуг архівними установами врегульовано чинним законодавством України.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Підпунктом 4 пункту 1 вказаного Переліку передбачено, що до платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, належить також підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб.

На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України наказом Головного архівного управління України від 16 вересня 1999 р. № 59, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 1999 р. за № 659/3952, визначено Порядок надання платних послуг державними архівними установами.

Наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. № 6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 179/5370, затверджено Порядок ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами.

Пунктом 1 вказаного Порядку передбачено, що ціни на роботи (послуги), що виконуються державними архівними, установами, установлюються відповідно до цього Порядку державною архівною установою, що їх виконує, та затверджуються керівником установи.

Ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами, визначаються відповідно до цього Порядку, та затверджуються Державним комітетом архівів України.

Ціни на роботи (послуги), що виконуються архівними відділами райдержадміністрацій та міськими архівами, установлюються та затверджуються уповноваженими органами відповідно до цього Порядку.

Наказом Державного комітету архівів України від 6 травня 2008 р. № 82, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2008 р. № 730/15421, затверджено ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах, у тому числі і ціни за надання історичних, генеалогічних, фактографічних, майнових та інших довідок.

З метою врегулювання суспільних відносин, що виникають в процесі надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг органами виконавчої влади, міністерствами і республіканськими комітетами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, іншими суб'єктами, які законом або рішенням про делегування уповноважені виконувати владні (виконавчі та розпорядчі) функції з надання адміністративних послуг, Міністерством юстиції розроблено проект Закону України "Про адміністративні послуги".

На даний час вказаний законопроект оприлюднено на сайті Міністерства юстиції для обговорення.

Заступник Міністра

А.М. Панченковгору