Про спонукання списати безнадійний податковий борг
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 14.07.20051/325-ПН
Документ v325n600-05, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2005 Справа N 1/325-ПН
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 22.09.2005
відмовлено в допуску до провадження
за винятковими обставинами)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
[...] розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги
Скадовської міжрайонної державної податкової інспекції Херсонської
області та Чаплинського районного центру зайнятості Херсонської
області на рішення господарського суду Херсонської області від
10.12.2004 р. та постанову Запорізького апеляційного господарського суду
від 15.03.2005 р. зі справи N 1/325-ПН за позовом Сільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю "Асканійське", с. Хлібодарівка до Скадовської міжрайонної державної податкової інспекції
Херсонської області до Чаплинського районного центру зайнятості Херсонської
області про спонукання списати безнадійний податковий борг за участю представників сторін: [...] Відповідно до ст. 111-4 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) учасники судового процесу належним чином
повідомлені про час і місце засідання суду (ухвала Вищого
господарського суду України від 23.05.2005 р., надіслана сторонам
у справі - 25.05.2005 р.). За правилами ст. 77 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) в судовому засіданні оголошена перерва до
14.07.2005 р. В С Т А Н О В И В:
Сільськогосподарське ТОВ "Асканійське" 15.11.2004 р.
звернулось до господарського суду Херсонської області з позовом до
Скадовської ДПІ та до Чаплинського районного центру зайнятості
Херсонської області про списання згідно висновків
Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини
бюджетної заборгованості у загальній сумі 215 282,00 грн. у тому
числі: - з прибуткового податку з громадян - 123 035,30 грн. та
2 715,00 грн. штрафних санкцій з цього податку; - з внесків до фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття у сумі -
7 081,20 грн.; - зі сплати штрафних санкцій за порушення порядку ведення
касових операцій у сумі 16 576,93 грн.; - з фіксованого податку у сумі 65 593,53 грн. та пені у
сумі - 9,62 грн.; - зі збору за забруднення навколишнього природного середовища
у сумі 270,42 грн.
Рішенням господарського суду Херсонської області від
10.12.2004 р. позовні вимоги задоволені частково, зобов'язано
Скадовську МДПІ прийняти відповідні рішення про списання з
СГ ТОВ "Асканійське" таких видів податків: - 123 940,30 грн. - прибуткового податку з громадян і
1810,00 грн. фінансових санкцій, нарахованих з цього податку; - 65 593,53 грн. - недоїмки з фіксованого
сільськогосподарського податку і 9,62 грн. - пені; - 7081,20 грн. - боргу зі страхових внесків до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття; - 270,42 грн. - штрафу, нарахованого за забруднення
навколишнього природного середовища. В решті позову відмовлено.
За апеляційною скаргою Чаплинського районного центру
зайнятості Херсонської області судове рішення переглянуте в
апеляційному порядку і постановою Запорізького апеляційного
господарського суду від 15.03.2005 р. залишене без змін з тих же
підстав.
Не погоджуючись з прийнятими у справі рішеннями Чаплинський
районний центр зайнятості Херсонської області та Скадовська МДПІ
звернулися до Вищого господарського суду України з касаційними
скаргами. Так, інспекція просить скасувати рішення та постанову у
цій справі, провадження по справі припинити, посилаючись на
невідповідність висновків суду діючому податковому законодавству,
а саме: приписам Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами", вважає, що форма
8-ДР ( z0026-98 ) не є податковою декларацією або розрахунком,
прибутковий податок утримується та сплачується за рахунок належних
до виплати цим громадянам сум заробітку, а не за рахунок прибутку,
на одержання якого впливають форс-мажорні обставини. Стосовно
списання боргу з фіксованого сільськогосподарського податку
інспекція посилається на незастосування судами Положення про
порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського
податку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.1999 р. N 658 ( 658-99-п ), в якому визначено, що у разі
виникнення форс-мажорних обставин по кожному конкретному платнику
податків, за його клопотанням, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськрадами за погодженням з Міністерством фінансів України та
Міністерством аграрної політики України приймається рішення про
реструктуризацію сплати фіксованого сільськогосподарського
податку. Також інспекція посилається на те, що починаючи з
02.02.2004 р. податкові органи втратили правові підстави для
визнання податкового боргу безнадійним у зв'язку з внесенням змін
до Порядку від 14.03.2001 р. N 103 ( z0016-02 ), якими скасовано
дію абз. 6 п. 4.2. п. 4 цього Порядку. Інспекція посилається на
невиконання судом п.п. "г" п.п. 18.2.1 п. 18.2 ст. 18 Закону
України N 2181-III, відповідно до якого необхідною умовою для
визнання податкового боргу безнадійним та для його списання є
надання доказів про прямий безпосередній причинний зв'язок між
виникненням такого боргу та обставинами непереборної сили. Крім
того, зауважує на тому, що за декларацією з ПДВ за дев'ять місяців
2004 р. обсяг продажу у товариства склав 781 644,00 грн., що, на
думку інспекції, свідчить про можливість сплати податків.
В поданій касаційній скарзі Чаплинський районний центр
зайнятості Херсонської області просить скасувати судові рішення
через їх невідповідність чинному законодавству. В судовому
засіданні представником центру уточнені вимоги касаційної скарги,
які зводяться до того, що судові рішення підлягають скасуванню в
частині, яка стосується списання боргу по внесках до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття. В обґрунтування скарги райцентр зайнятості
наводить слідуючи доводи: страхові внески за своєю суттю не є
податками і зборами, тобто не є податковим боргом; кошти фонду не
включаються до державного бюджету і сплата вказаних внесків не
вважається податковим зобов'язанням в розумінні Закону України від
21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ).
У відзиві на касаційні скарги СТОВ "Асканійське" просить
залишити судові рішення без змін з мотивів, якими вони
обґрунтовані.
Колегія суддів Вищого господарського суду України,
розглянувши матеріали справи, перевіривши правильність
застосування судами норм матеріального і процесуального права,
заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін,
обговоривши доводи касаційних скарг, дійшла висновку про наявність
підстав для їх часткового задоволення з огляду на таке:
Відповідно до п.п. 18.2.1. п. 18.2 ст. 18 Закону України від
21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" списанню підлягає безнадійний податковий борг,
у тому числі пеня, нарахована на такий податковий борг, а також
штрафні санкції.
Під терміном "безнадійний" слід розуміти: а) податковий борг платника податків, визнаного у
встановленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були
задоволені у зв'язку з недостатністю активів банкрута; б) податковий борг фізичної особи, яка: визнана у судовому
порядку безвісно відсутньою або померлою, у разі недостатності
майна, на яке може бути направлено стягнення згідно із
законодавством; померла, у разі недостатності майна, на яке може
бути направлено стягнення згідно із законодавством; понад 720 днів
перебуває у розшуку; в) податковий борг юридичних та фізичних осіб, стосовно якого
минув строк позовної давності, встановлений цим Законом
( 2181-14 ); г) податковий борг юридичних або фізичних осіб, що виник
внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин); д) податковий борг юридичних осіб, визнаних фіктивними
відповідно до закону.
Рішенням господарського суду від 10.12.2004 р., залишеним без
змін постановою апеляційної інстанції зобов'язано інспекцію
прийняти рішення про списання товариству безнадійного податкового
боргу з прибуткового податку з громадян, з недоїмки по фіксованому
сільськогосподарському податку, боргу по страхових внесках до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування,
штрафу, нарахованого за забруднення навколишнього природного
середовища.
Суд дійшов висновку, що на підставі п.п. 18.2.1 п. 18.2
ст. 18 Закону ( 2181-14 ) непереборної сили податковий борг
підлягає списанню.
Як вбачається із позовної заяви в якості підстави для
списання податкового боргу товариство зазначило про форс-мажорні
обставини - несприятливі погодні умови, які мали місце з
02.04.2004 р. по 04.04.2004 р., що підтверджено висновком
Торгово-промислової палати України.
Проте, при прийнятті рішення місцевим господарським судом
враховані висновки ТПП України від 21.11.2002 р., від
28.05.2003 р., від 27.08.2003 р., від 12.07.2004 р., тоді як позов
обґрунтований лише висновком ТПП України від 12.07.2004 р., а
доводам ДПІ про неодноразове звільнення товариства від сплати
податкових зобов'язань у попередніх періодах судом не дана належна
оцінка. У такий спосіб твердження суду про причинний зв'язок між
обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) та
наявною заборгованістю визнається передчасним.
При здійсненні перегляду судового рішення в апеляційному
порядку Запорізький апеляційний господарський суд на це увагу не
звернув та не виправив недоліки.
Судами при розгляді справи не враховано, що: відповідно до
підпункту 5.1 пункту 5 Порядку ( z0016-02 ) списання безнадійного
податкового боргу платник податків у випадках, передбачених
п.п. 3.4 цього Порядку звертається до контролюючого органу за
місцем обліку безнадійного податкового боргу або за місцем своєї
реєстрації (якщо контролюючим є податковий орган) з письмовою
заявою, в якій зазначаються суми податків, зборів, інших платежів,
які просить списати. До заяви обов'язково додається будь-який з
документів, який підтверджує, що податковий борг вважається
безнадійним. Згідно з підпунктом 5.2. пункту 5 Порядку за
результатами розгляду відповідних документів з метою списання
безнадійного податкового боргу контролюючі органи регіонального
рівня звертаються до податкового органу за місцем реєстрації
платника податків або за місцем обліку такого податкового боргу.
Отже, чинне законодавство встановлює певну послідовність дій
платника податків, контролюючого та податкового органів,
спрямованих на списання заборгованості. Як вбачається з матеріалів
справи товариство до Чаплинського районного центру зайнятості
Херсонської області із заявою про списання податкового боргу не
зверталося, певні суми податкової заборгованості не були включені
і до заяви, що направлялася товариством до органу державної
податкової служби. В основу судового рішення покладений акт
перевірки від 10.07.2004 р., який відсутній в матеріалах справи,
висновки суду щодо розміру заборгованості, яка підлягає списанню,
з посиланням на урахування часткової оплати з використанням
терміну "залишкові суми" не ґрунтуються на відповідних доказах,
якими в даному випадку можуть бути бухгалтерські документи про
оплату.
За таких обставин суди припустилися неправильного
застосування приписів ст. 4-7 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) щодо прийняття судового рішення за
результатами обговорення усіх обставин справи та ч. 1 ст. 43 цього
кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в
судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що
відповідно до ст. 111-10 Господарського процесуального кодексу
України є підставою для скасування судових рішень.
Оскільки відповідно до ст. 111-7 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) касаційна інстанція не
має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не
були встановлені у рішення або постанові господарського суду чи
відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого
доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази
або додатково перевіряти докази, - справа підлягає передачі на
новий розгляд.
При новому розгляді справи суду слід врахувати наведене та
вирішити спір з дотриманням вимог закону.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9 - 111-12 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
Постанову Запорізького апеляційного господарського суду від
15.03.2005 р. у справі N 1/325-ПН та рішення господарського суду
Херсонської області від 10.12.2004 р. у цій справі - скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду
Херсонської області.
Касаційну скаргу Скадовської міжрайонної державної податкової
інспекції Херсонської області - задовольнити частково.
Касаційну скаргу Чаплинського районного центру зайнятості
Херсонської області - задовольнити частково.вгору