Про спонукання до укладення договору оренди
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 22.12.20052-20/2757.1-04
Документ v2757600-05, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2005

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2005 Справа N 2-20/2757.1-04
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 13.04.2006
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд у складі колегії суддів: головуючого - Ходаківської І.П. суддів: Савенко Г.В., Шаргало В.І. розглянувши касаційну скаргу ВАТ "Готельний комплекс
"Ялта-Інтурист" на рішення господарського суду Автономної
республіки Крим від 10.02.04 та постанову Севастопольського
апеляційного господарського суду від 05.04.04 у справі N 2-20/2757.1-04 господарського суду Автономної Республіки Крим за позовом СПД С.Г.В. до Ялтинської міської ради про спонукання до укладення договору оренди за участю представників сторін: позивача: Чорноіванова Ю.І. (дов. від 15.02.05) відповідача: не з'явились касатора: Шевченко Д.Г. (дов. від 02.11.04)
В зв'язку з відрядженням судді Першикова Є.В. справа
розглядається колегією суддів у складі: головуючий -
Ходаківська І.П., судді Савенко Г.В., Шаргало В.І., утвореною
розпорядженням заступника Голови Вищого господарського суду
України від 22.12.05.
За згодою сторін відповідно до ч. 2 ст. 85 та ч. 1 ст. 111-5
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) у
судовому засіданні від 22.12.05 були оголошені лише вступна та
резолютивна частини постанови колегії суддів Вищого господарського
суду України.
Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим
(суддя Луцяк М.І.) від 10.02.04 позов задоволено з посиланням на
обгрунтованість позовних вимог. Зобов'язано Ялтинську міську раду
укласти договір оренди земельної ділянки площею 0,0902 га,
розташованої за адресою: м. Ялта, вул. Дражинського, 50 із
суб'єктом підприємницької діяльності С.А.В.
Постановою колегії суддів Севастопольського апеляційного
господарського суду у складі: Латиніна О.А., Заплави Л.Н.,
Маслова З.Д. від 05.04.04 рішення місцевого господарського суду
змінено та зобов'язано Ялтинську міську раду укласти договір
оренди земельної ділянки площею 0,0884 га, розташованої за
адресою: м. Ялта, вул. Дражинського, 50 із суб'єктом
підприємницької діяльності С.А.В.
ВАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" звернулось до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою на рішення
постанову господарських судів у даній справі, вважаючи, що вони
прийняті з порушенням норм чинного законодавства, а тому просить
їх скасувати, справу направити на новий розгляд.
Колегія суддів Вищого господарського суду України,
розглянувши касаційну скаргу ВАТ "Готельний комплекс
"Ялта-Інтурист" на постанову Севастопольського апеляційного
господарського суду та перевіривши наявні матеріали справи на
предмет правильності їх оцінки судом, а також правильність
застосування норм матеріального і процесуального права відзначає
наступне: Господарськими судами при розгляді справи було встановлено,
що відповідно до договору купівлі-продажу від 13.09.00
ВАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" продало, а позивач купив у
літері "Г", 1-ий поверх, приміщення 21-13 роздягальня
площею 75,1 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Ялта,
вул. Дражинського, 50.
Господарськими судами також було встановлено, що 29.01.99
позивач купила на публічних торгах бар "Зелений", який знаходиться
за вищезазначеною адресою та має загальну площу 206,2 кв. м.
Будучи власником вказаного майна, позивач звернувся до відповідача
з проханням укласти договір оренди земельної ділянки для
обслуговування набутого майна. В зв'язку з тим, що відповідач від
укладення даного договору ухилявся, позивач звернувся до суду за
захистом своїх прав.
Як правильно зазначено господарськими судами, на спірні
правовідносини розповсюджується дія статей 120, 124 Земельного
кодексу України ( 2768-14 ) в редакції від 25.10.01, ст. 15 Закону
України "Про оренду землі" ( 161-14 ) та ст. 74, 77 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).
Господарськими судами при розгляді справи було встановлено,
що рішенням Ялтинської міської ради від 14.09.98 N 5 надано
ВАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" у тимчасове користування
на умовах оренди строком на 10 років, земельна ділянка площею
2,522 га по вул. Дражинського, 50 в м. Ялта для обслуговування
пляжної зони. Однак, рішенням Ялтинської міської ради від 29.03.00
N 40 скасовано п.1.6 рішення від 14.09.98 в частині надання третій
особі зазначеної земельної ділянки на умовах оренди у тимчасове
користування і земельна ділянка переведена в землі запасу.
Рішенням Ялтинської міської ради від 31.01.01 N 37 задоволено
частково протест прокуратури АРК - скасовані пункти 2, 4 рішення
N 40 від 29.03.00 Ялтинської міської ради, які
стосувались переводу земельної ділянки площею 2.522 га по
вул. Дражинського, 50 до земель запасу Ялтинської міської ради та
внесення змін до земельно-облікової документації, а також
скасовано п. 3 вищезазначеного рішення в частині, що не
протирічить ст. 30 Земельного кодексу України в редакції від
18.12.1990 року, яка діяла до 01.01.02.
Таким чином, пункт 1 рішення від 29.03.00 N 40 в частині
зміни п. 1.6 рішення від 14.09.98 N 5 в частині надання 3-ій особі
ВАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" вказаної земельної ділянки
на умовах оренди у тимчасове користування не втратив дії у
встановленому порядку.
Господарськими судами при розгляді справи було встановлено
відсутність будь-яких доказів оформлення 3-ою особою права
користування земельною ділянкою, на якій знаходиться належний
позивачу на праві приватної власності об'єкт нерухомості.
В зв'язку з викладеним, з урахуванням правової оцінки умов
договору купівлі-продажу від 29.01.99 та від 13.09.00, листа
Ялтинської міської ради від 07.03.01 N 786-2/10-25, висновку
головного архітектора м. Ялти N 744 від 30.10.02, господарськими
судами було встановлено фактичні обставини переходу до позивача
права користування земельною ділянкою площею 0.0884 га по
вул. Дражинського, 50 в м. Ялті на підставі ч. 5 ст. 120
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (при переході права
власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб,
які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить
право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля
чи споруда).
Апеляційним господарським судом було встановлено, що
відповідно до договорів купівлі-продажу від 29.01.99 та від
13.09.00 до позивача перейшло право користування земельною
ділянкою площею 0.0884 га.
Згідно з п. 4 ст. 111 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) касаційна скарга повинна містити вимоги особи,
що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного
застосування норм матеріального чи процесуального права. Таким
чином, заявник в касаційній скарзі крім вимоги щодо скасування
постанови апеляційного господарського суду зобов'язаний був
зазначити у чому полягає порушення, що припустив господарський
суд, виносячи постанову, яка на думку скаржника підлягає
скасуванню.
Згідно імперативних вимог ст.ст. 111-5, 111-7 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) касаційна інстанція на
підставі вже встановлених фактичних обставин справи перевіряє
рішення місцевого господарського суду чи постанову апеляційного
господарського суду виключно на предмет правильності застосування
згаданими господарськими судами норм матеріального і
процесуального права, тобто, в межах юридичної оцінки фактичних
обставин справи.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що постанова
апеляційного господарського суду відповідає нормам чинного
законодавства і має бути залишена без змін.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), колегія суддів Вищого
Господарського суду України, П О С Т А Н О В И Л А:
Касаційну скаргу ВАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист"
залишити без задоволення.
Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду
від 05.04.05 у справі N 2-20/2757.1-2004 залишити без змін.
Головуючий І.Ходаківська
Судді: Г.Савенко
В.Шаргаловгору