Документ v2633323-19, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2019 № 2633/5

Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2020-2022 роках

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня  2019 року № 552-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2020-2022 роках»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2020-2022 роках (далі - План заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити виконання Плану заходів та подання Міністерству юстиції України щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про виконання Плану заходів на паперових носіях та в електронному вигляді (directorate@minjust.gov.ua) за формою згідно з додатком.

3. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві, структурним підрозділам апарату Міністерства юстиції України, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мін’юсту, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції України, забезпечити виконання Плану заходів, а також забезпечити подання Міністерству юстиції України щомісяця станом на останній календарний день звітного періоду інформації стосовно реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» в електронному вигляді шляхом заповнення розробленої Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності онлайн форми подання інформації.

4. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві передбачити заходи, визначені Планом заходів, при розробці проєктів регіональних програм з правової освіти населення на відповідний період та внесення змін до чинних програм.

5. Міністерству юстиції України за результатами моніторингу інформації, отриманої відповідно до пунктів 2, 3 цього наказу, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Кабінет Міністрів України щодо стану реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!».

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Петухова С.І.

Перший заступник Міністра

О. СукмановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
22.08.2019  № 2633/5

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2020-2022 роках

№ з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результатів виконання

I. Моніторинг правових проблем і потреб громадян у правовій інформації

1.

Здійснення аналізу питань, з якими надходять звернення до центральних органів виконавчої влади, державних установ, з метою виявлення ключових правових проблем і потреб громадян у правовій інформації та подання інформації до Міністерства юстиції України

Щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Подано інформацію

2.

Проведення соціальних досліджень з метою виявлення правових потреб громадян

Щороку

Мінюст, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), міжнародні організації (за згодою), громадські організації (за згодою)

Проведено дослідження

3.

Узагальнення інформації щодо ключових правових проблем і потреб громадян у правовій інформації, поданої центральними органами виконавчої влади, державними установами, з метою формування правопросвітницьких кампаній у рамках правопросвітницького проєкту «Я маю право!»

Щокварталу

Мінюст

Проведено узагальнення, визначено актуальні соціально значимі теми для проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у межах правопросвітницького проєкту «Я маю право!»

II. Реалізація правопросвітницьких ініціатив та кампаній у рамках проєкту «Я маю право!»

4.

Розробка та реалізація правопросвітницьких кампаній на основі виявлених правових проблем та потреб громадян у правовій інформації

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, МІП, зацікавлені органи державної влади, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Реалізовано правопросвітницькі кампанії

5.

Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, закладів освіти інформаційних друкованих та електронних матеріалів з правової тематики відповідно до інтересів цільової аудиторії в рамках тематичних правопросвітницьких кампаній

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, МІП, зацікавлені органи державної влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадські обєднання (за згодою), Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Розроблено та розповсюджено відповідні інформаційні матеріали

6.

Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційного друкованого видання на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Розроблено та розповсюджено інформаційне друковане видання

7.

Розміщення зовнішньої реклами як соціальної (зокрема, плакатів, бігбордів, сітілайтів) на вулицях, у громадському транспорті, громадських місцях з метою популяризації проєкту та інформування громадян про гарантовані Конституцією та законами України права

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, обласні та Київська міська державні адміністрації        

Розміщено зовнішню рекламу як соціальну

8

Організація виступів, публікацій, розяснень у засобах масової інформації з питань розяснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя

Протягом 2020-2022 років (згідно з окремим графіком)

Мінюст, МІП, Держкомтелерадіо, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування, головні територіальні управління юстиції в областях та м. Києві, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Забезпечено виступи, публікації, розяснення

9.

Регулярне оновлення онлайн платформи проєкту відео-, аудіо-, фотоматеріалами з правової тематики, інформацією про стан реалізації проєкту, найбільш соціально значимі правові потреби громадян, алгоритми реалізації та захисту прав громадян

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Забезпечено регулярне оновлення онлайн платформи проєкту

10.

Організація та проведення у закладах освіти заходів інформаційного та правоосвітнього характеру

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, МОН, Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, адвокатські обєднання (за згодою), юридичні компанії (за згодою), громадські обєднання (за згодою), юридичні клініки (за згодою), Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Проведено відповідні заходи

11.

Забезпечення проведення розяснювальної роботи в установах виконання покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини


Мінюст, Державна кримінально-виконавча служба України (за згодою), Державна установа «Центр пробації» (за згодою), Координаційний центр з надання правової допомоги, громадські об`єднання (за згодою)

Проведено розяснювальну роботу

12.

Організація проведення Всеукраїнського конкурсу «Я маю право!», присвяченого до Міжнародного дня захисту прав дитини

Щороку протягом квітня-червня 2020-2022 років

Мінюст, Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, адвокатські обєднання (за згодою), юридичні компанії (за згодою), громадські обєднання (за згодою), юридичні клініки (за згодою)

Проведено Всеукраїнський конкурс «Я маю право!»

13.

Залучення інноваційних інструментів та рішень задля спрощення доступу людей до правової інформації

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), міжнародні організації (за згодою), громадські організації (за згодою)

Створено механізми для спрощеного доступу людей до правової інформації (онлайн додатки, чат-боти, застосунки для мобільних телефонів та ін.)

III. Надання безоплатної первинної правової допомоги

14.

Забезпечення функціонування телефонних «гарячих» ліній з метою оперативного реагування на порушення прав громадян та консультації громадян про гарантовані Конституцією та законами України права

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації, Координаційний центр з надання правової допомоги, громадські обєднання (за згодою), юридичні клініки (за згодою)        

Забезпечено функціонування відповідних телефонних «гарячих» ліній

15.

Проведення виїзних консультацій для громадян з правових питань

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Координаційний центр з надання правової допомоги, громадські обєднання (за згодою), юридичні клініки (за згодою)        

Проведено консультації для громадян

16.

Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування та дистанційних точок доступу до безоплатної правової допомоги, організація надання безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення

Протягом 2020--2022 років

Мінюст, Мінсоцполітики, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації, Координаційний центр з надання правової допомоги, громадські обєднання (за згодою), юридичні клініки (за згодою)        

Забезпечено роботу мобільних пунктів консультування та дистанційних точок доступу до безоплатної правової допомоги, надано безоплатну правову допомогу незахищеним верствам населення

IV. Координація та комунікація правопросвітницького проєкту «Я маю право!»

17.

Поширення інформації про правопросвітницький проєкт «Я маю право!» на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та Єдиному вебпорталі Кабінету Міністрів України

Протягом 2020-2022 років

Мін'юст, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), громадські обєднання (за згодою)

Розміщено відповідну інформацію

18.

Проведення координаційних зустрічей з метою планування та організації роботи в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проєкту «Я маю право!»

Щокварталу протягом 2020-2022 років

Мінюст, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадські обєднання (за згодою), Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), громадські обєднання (за згодою), Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

Проведено зустрічі

19.

Надання методичної допомоги міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та територіальним громадам у реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!»

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Координаційний центр з надання правової допомоги, громадські обєднання (за згодою)

Надано відповідну методичну допомогу

20.

Створення та функціонування міжвідомчих правозахисних штабів для реагування на порушення прав громадян у відповідних сферах

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, міністерства (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади (за згодою), обласні та Київська міська державні адміністрації, Координаційний центр з надання правової допомоги, громадські обєднання (за згодою)

Створено та забезпечено функціонування міжвідомчих правозахисних штабів

21.

Висвітлення заходів з реалізації правопросвітницького проєкту
«Я маю право!» у засобах масової інформації, соціальних мережах та на вебсайтах у мережі Інтернет

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації, Координаційний центр з надання правової допомоги, адвокатські обєднання (за згодою), юридичні компанії (за згодою), громадські обєднання (за згодою), юридичні клініки (за згодою)

Розміщено відповідну інформацію про проведені заходи в рамках проєкту

22.

Залучення партнерів, громадських організацій, юридичних клінік при вищих навчальних закладах, міжнародних організацій до співпраці щодо проведення спільних заходів та обміну досвідом в рамках реалізації проєкту

Протягом 2020-2022 років

Мінюст, Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)

Забезпечено залучення партнерів, громадських організацій, міжнародних донорів до співпраці, проведення спільних заходів, а також забезпечення імплементації досвідуДодаток
до наказу
Міністерства юстиції України
22.08.2019  № 2633/5

ФОРМА
подання інформації про реалізацію правопросвітницького проєкту «Я маю право!»

№ з/п

Пункт Плану заходів, на реалізацію якого спрямований захід

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор досягнення

Стан виконання
(кількісні та якісні показники виконання)

1.

вгору