Документ v2609323-10, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2010

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
24.03.2010 N 2609-0-33-10-34
<...>

Щодо чинності Інструкції про порядок
виплати винагороди за відкриття, винаходи
і раціоналізаторські пропозиції
від 15 січня 1974 року

Міністерство юстиції розглянуло запит щодо чинності
Інструкції про порядок виплати винагороди за відкриття, винаходи і
раціоналізаторські пропозиції, затвердженої Головою Державного
комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів
15 січня 1974 року, і повідомляє.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України
від 12 вересня 1991 року N 1545-XII ( 1545-12 ) "Про порядок
тимчасової дії на території України окремих актів законодавства
Союзу РСР" до прийняття відповідних актів законодавства України на
території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з
питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що
вони не суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України.
Одночасно повідомляємо, що питання виплати винагороди за
використання винаходу (у тому числі корисної моделі, сортів
рослин, промислових зразків) регулюється, зокрема: - статтями 9, 30 Закону України від 15 грудня 1993 року
N 3687 ( 3687-12 ) "Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі"; - статтями 17, 43 Закону України від 21 квітня 1993 року
N 3116 ( 3116-12 ) "Про охорону прав на сорти рослин"; - статтями 8, 23 Закону України від 15 грудня 1993 року
N 3688 ( 3688-12 ) "Про охорону прав на промислові зразки"; - розділом IX Тимчасового положення про правову охорону
об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в
Україні, затвердженого Указом Президента України
від 18 вересня 1992 року N 479 ( 479/92 ) "Про Тимчасове положення
про правову охорону об'єктів промислової власності та
раціоналізаторських пропозицій в Україні" (із змінами і
доповненнями); - постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 1994 року N 473 ( 473-94-п ) "Про порядок виплати
винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що
охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР".
Заступник Міністра В.Богатирвгору