Документ v2291600-15, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2015

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

01.12.2015  № 01-06/2291/15


Господарські суди України

Про доповнення пункту 4 Інформаційного листа  Вищого господарського суду України від 12.09.2014 № 01-06/1290/14 "Про Закон України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у  зв'язку з проведенням антитерористичної операції" (у редакції Закону України від 15.01.2015 №  119-VIII)

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань щодо застосування Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Вищий господарський суд України вважає за необхідне доповнити Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.09.2014 № 01-06/1290/14 "Про Закон України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції":

Пункт 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"У випадку отримання апеляційним господарським судом відновленої справи, у якій апеляційну скаргу відновити не вдалося, незважаючи на всі вжиті місцевим господарським судом заходи, що передбачені у пункті 7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", апеляційний господарський суд ухвалою зобов'язує апелянта у встановлений строк надати суду оригінал чи належним чином засвідчену копію апеляційної скарги. У разі невиконання апелянтом цього обов'язку у визначений ухвалою строк, суд апеляційної інстанції виносить ухвалу, якою залишає апеляційну скаргу без розгляду на підставі частини першої пункту п'ятого статті 81 Господарського процесуального кодексу України, а відновлену справу надсилає до місцевого господарського суду для видачі наказу на виконання рішення суду.".

Голова Вищого
господарського суду України


Б. Львоввгору