Документ v2124359-14, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2014 року № 2124

Про заяву кандидата у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Каспрука О.П., включеного до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

До Центральної виборчої комісії 4 листопада 2014 року надійшла заява кандидата у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Каспрука Олексія Павловича, включеного до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" під № 61 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, про скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та виключення з виборчого списку вказаної партії.

Розглянувши зазначену заяву, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2014 року № 1085 зареєстровано кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, у тому числі Каспрука Олексія Павловича, включеного до вказаного виборчого списку під № 61.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, зазначеним та іншими законами України.

Відповідно до статті 71 Конституції України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) передбачено, що народні депутати України обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Згідно з частиною восьмою статті 2 Закону будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Визначене частиною першою статті 38 Конституції України право громадян України, зокрема, бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування за своїм змістом, як встановлено Рішенням Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001, "по суті є правом". Відповідно до частини першої статті 24 Конституції України у цьому праві, як і в інших конституційних правах і свободах, громадяни є рівними.

Такі самі положення закріплено статтями 5 та 9 Закону, якими визначено право бути обраним та встановлено, що ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

На підставі вищезазначених норм Конституції України та Закону Центральна виборча комісія вважає за необхідне задовольнити заяву Каспрука О.П. про скасування реєстрації його кандидатом у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та виключення з виборчого списку цієї партії.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 8, 24, 38, 71 Конституції України, статей 1, 2, 5, 9 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 3, 11 - 13, пунктом 7 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати реєстрацію кандидата у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Каспрука Олексія Павловича, включеного до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року під № 61, виключивши його із зазначеного виборчого списку.

2. Копії цієї постанови надіслати Каспруку О.П., Політичній партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору