Документ v2118874-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.06.2019, підстава - v1031874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

28.12.2018  № 2118

Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на  ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період

{Назва в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 191 від 12.02.2019
№ 1031 від 11.06.2019}

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
28.12.2018 № 2118

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
визначення обсягів купівлі купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період

{Назва в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення погодинних, добових та місячних обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії операторами систем розподілу (далі - ОСР) для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, а також електропостачальниками електричної енергії для потреб споживачів та/або на власні потреби. Після початку дії нового ринку електричної енергії та до початку процесу інформаційного обміну між учасниками ринку через центральну інформаційно-комунікаційну платформу адміністратора комерційного обліку (Датахаб) відповідно до цього Порядку здійснюється:

прогнозування обсягів закупівлі електричної енергії на наступний розрахунковий місяць;

прогнозування обсягів на розрахункову добу;

розрахунок обсягу купівлі електричної енергії ОСР для компенсації ТВЕ та формування фізичного балансу електричної енергії за кожну добу розрахункового місяця за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК;

визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами для площадок вимірювань групи "б";

визначення фактичних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальниками та ОСР за розрахунковий місяць у наступному розрахунковому місяці;

порядок віднесення обсягів купівлі електричної енергії на постачальника "останньої надії";

порядок віднесення площадок вимірювання споживачів до групи "а".

{Пункт 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

графік електропостачальника - сформований ОСР/НЕК добовий погодинний графік сумарного споживання електричної енергії споживачами електропостачальника за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК відповідно;

графік загального споживання - сформований ОСР/НЕК добовий погодинний графік сумарного споживання електричної енергії споживачами всіх електропостачальників за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК відповідно;

графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») - сформований ОСР добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії відповідного ОСР;

графік ТВЕ - сформований ОСР добовий погодинний графік, який визначає погодинні обсяги купівлі електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами ОСР;

залишковий графік - сформований ОСР/НЕК добовий погодинний графік, який використовується для розрахунку графіка споживання електричної енергії площадок вимірювання групи «б»;

площадка вимірювання групи «а» - площадка вимірювання споживача, визначена ОСР/НЕК відповідно до вимог додатка до цього Порядку;

площадки вимірювання групи «б» - усі площадки вимірювання, які не визначені як площадки вимірювання групи «а»;

АСКОЕ - автоматизована система комерційного обліку електричної енергії;

Д-1 - доба, що передує розрахунковій добі;

Д - розрахункова доба - доба, у якій здійснюється купівля-продаж електричної енергії;

Д+1 - доба, що є наступною за розрахунковою добою;

ДПЕ - ДП «Енергоринок»;

ЛУЗОД - локальне устаткування збору та обробки даних;

М-2 - місяць, що передує М-1;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

M-1 - місяць, що передує розрахунковому місяцю;

M - розрахунковий місяць - календарний місяць, у якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії;

M+1 - місяць, що є наступним за розрахунковим місяцем;

НЕК - ДП «НЕК «Укренерго»;

ОРЕ - Оптовий ринок електричної енергії України;

ТВЕ - технологічні витрати електричної енергії в електричних мережах за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі - Правила роздрібного ринку електричної енергії), та Кодексі комерційного обліку електричної енергії, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі - Кодекс комерційного обліку електричної енергії).

{Абзац двадцять другий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

1.3. Цей Порядок передбачає формування щодобово прогнозних та фактичних погодинних даних обсягів закупівлі електричної енергії електропостачальниками та ОСР.

1.4. Остаточний розрахунок обсягів купованої ОСР протягом М електричної енергії здійснюється відповідно до фактичного балансу електричної енергії, сформованого ОСР по завершенню М на підставі фактичних звітних даних комерційного обліку.

1.5. Остаточний розрахунок обсягів купованої електропостачальниками протягом М електричної енергії здійснюється ОСР/НЕК по завершенню М на підставі фактичних звітних даних комерційного обліку.

1.6. Електропостачальники закуповують електричну енергію в ОРЕ без урахування ТВЕ за місцем провадження господарської діяльності ОСР/НЕК.

1.7. Обсяг купівлі-продажу електричної енергії електропостачальником на межі балансової належності електричних мереж споживача визначається виходячи з обсягу сальдованого споживання електричної енергії таким споживачем.

1.8. Відповідальність за достовірність формування та розрахунку даних, визначених згідно з цим Порядком, покладається на ОСР/НЕК відповідно.

1.9. Відповідальність за достовірність фактичних даних покладається на НЕК, ОСР, виробників, електропостачальників, споживачів або ППКО, які сформували ці дані (за належністю даних).

1.10. Електропостачальники мають право здійснювати постійний контроль за правильністю формування розрахункових даних щодо їх споживачів. ОСР/НЕК зобов’язані надавати електропостачальнику розрахункові погодинні дані щодо його споживачів. Ці дані мають відповідати даним, що надаються ОСР/НЕК до ДПЕ.

1.11. ДПЕ на підставі даних, отриманих від ОСР та НЕК, здійснює періодичний контроль за правильністю складання графіка електропостачальника та відповідністю отриманих за місяць фактичних даних розрахункам, проведеним ОСР згідно з цим Порядком.

2. Прогнозування обсягів закупівлі електричної енергії на наступний розрахунковий місяць

2.1. Електропостачальник зобов’язаний до 16-00 24 числа М-1 надати ОСР/НЕК повідомлення про заявлений на М обсяг купівлі електричної енергії для споживачів, що розташовані на території провадження господарської діяльності з розподілу/передачі ОСР/НЕК. Повідомлення надається в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису керівника (уповноваженої особи) електропостачальника за формою, визначеною відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та ДПЕ.

2.2. Електропостачальник зобов’язаний до 16-00 25 числа М-1 надати ДПЕ повідомлення про заявлений на М обсяг купівлі електричної енергії для споживачів. Повідомлення надається в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису керівника (уповноваженої особи) електропостачальника за формою та у порядку, визначеними відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та ДПЕ.

2.3. ОСР зобов’язаний до 16-00 25 числа М-1 надати ДПЕ повідомлення про заявлений на М обсяг купівлі електричної енергії для компенсації ТВЕ на її розподіл за формою та у порядку, визначеними відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між ОСР та ДПЕ.

2.4. У разі коригування електропостачальником повідомлення про заявлений обсяг купівлі електричної енергії у М електропостачальник надає ДПЕ та ОСР/НЕК скориговане повідомлення в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису у терміни, визначені відповідними договорами купівлі-продажу електричної енергії з ДПЕ.

{Гглава 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 191 від 12.02.2019}

2.5. ОСР/НЕК зобов'язаний надавати постачальнику "останньої надії" середньомісячні за останні 12 місяців (за наявності відповідних даних) обсяги споживання споживачів, які переходять до постачальника "останньої надії".

Постачальник "останньої надії" зобов'язаний у повідомленні про заявлений на М обсяг купівлі електричної енергії зазначити обсяги, що відповідають наданим ОСР/НЕК сумарним середньомісячним за останні 12 місяців обсягам споживання електричної енергії споживачами постачальника "останньої надії".

ОСР/НЕК повідомляє ПОН про перелік споживачів, які переходять до постачальника "останньої надії" із зазначенням середньомісячних за останні 12 місяців обсягів споживання електричної енергії не пізніше дати такого переходу.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.5 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

3. Прогнозування обсягів на розрахункову добу

3.1. Прогнозування обсягів закупівлі електричної енергії ОСР та електропостачальниками на розрахункову добу здійснюється відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028, та Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України, погодженої постановою НКРЕ від 23 червня 2004 року № 634.

4. Розрахунок обсягу купівлі електричної енергії ОСР для компенсації ТВЕ та формування фізичного балансу електричної енергії за кожну добу розрахункового місяця за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК

4.1. Кожної Д+1 ОСР формує погодинний фізичний баланс надходження електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») та відпуску електричної енергії споживачам за місцем провадження господарської діяльності ОСР, а також дані для щодобових розрахунків за куповану в ОРЕ та у виробників, що не продають електричну енергію в ОРЕ, електропостачальниками та ОСР електричну енергію за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР за Д, а саме:

добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто»);

добовий графік ТВЕ ОСР;

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по всіх електропостачальниках;

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по всіх електропостачальниках з розбивкою по групі «а» та групі «б»;

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по кожному електропостачальнику;

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по кожному електропостачальнику з розбивкою по групі «а» та групі «б».

4.2. Кожної Д+1 НЕК формує дані для щодобових розрахунків за куповану електропостачальниками електричну енергію за місцем провадження господарської діяльності НЕК за Д, а саме:

сумарний добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по кожному електропостачальнику;

добовий графік кожного електропостачальника з розбивкою по групі «а» та групі «б».

4.3. Добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР (EіОСР) розраховується за формулою

(1)

де

і

-

година, для якої здійснюється розрахунок;


-

обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж НЕК (включаючи обсяги електричної енергії, які надходять в електричні мережі субспоживачів, що приєднані до електричних мереж основних споживачів, які безпосередньо приєднані до електричних мереж НЕК або виробників), кВт·год;


-

обсяг віддачі електричної енергії в мережі НЕК з мереж ОСР, кВт·год;


-

обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж суміжних ОСР, кВт·год;


-

обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних ОСР з мереж ОСР, кВт·год;


-

обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР від виробників електричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, кВт·год;


-

обсяг віддачі електричної енергії з мереж ОСР виробникам, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, кВт·год.;


-

сумарне надходження електричної енергії в мережі ОСР з електростанцій виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ (інші локальні джерела) та приєднані до мереж ОСР;


-

сумарне (сальдоване) надходження електричної енергії в мережі ОСР від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) приватних домогосподарств;


-

сумарне надходження електричної енергії з електростанцій виробників, які не приєднані до мереж ОСР (виробники по прямій лінії).

4.4. Добовий погодинний графік сумарного (сальдованого) надходження електричної енергії в мережі ОСР від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) приватних домогосподарств/обсяг електроенергії, який закуповується електропостачальником при виконанні ним функцій постачальника універсальних послуг у власників ВДЕ приватних домогосподарств (), розраховується за формулою

де

i

-

година, для якої здійснюється розрахунок;


-

сумарний обсяг виробленої електричної енергії генеруючими установками приватних домогосподарств, кВт·год;


-

сумарний обсяг спожитої електричної енергії такими приватними домогосподарствами, кВт·год.

У разі якщо за підсумками місяця , дані обнуляються.

{Главу 4 доповнено новим пунктом 4.4 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

4.5. Добовий погодинний графік ТВЕ ОСР (Еівитр) розраховується за формулою

(3)

де

і

-

година, для якої здійснюється розрахунок;


-

ТВЕ ОСР, кВт·год;


-

сальдоване надходження до мереж ОСР, кВт·год;


-

місячний коефіцієнт витрат у місяці М, який дорівнює фактичному коефіцієнту фактичних звітних ТВЕ у відповідному місяці попереднього року відповідно до звітної форми 1-Б ТВЕ, відносні одиниці;


-

добовий безрозмірний коефіцієнт коригування, який застосовується протягом Д та дозволяє враховувати неконтрольовані фактори (погода, зміна режимів споживання тощо). Величина коефіцієнта коригування визначається ОСР та має бути в діапазоні від 0,7 до 1,5.

4.6. Загальний добовий погодинний графік електропостачальника  "р" за місцем провадження господарської діяльності ОСР/НЕК (Ер,іпост) визначається за формулою

де

Σа Еp,а,i спож

-

добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи "а" всіх споживачів електропостачальника "р", кВт·год;


Σб Еp,б,i спож

-

добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи "б" всіх споживачів електропостачальника "р", кВт·год.";

{Пункт 4.6 глави 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

4.7. Добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи «а» для всіх споживачів електропостачальника формується ОСР/НЕК на підставі погодинних даних комерційного обліку електричної енергії, отриманих ОСР/НЕК з використанням власних АСКОЕ або від АСКОЕ електропостачальників, споживачів або ППКО (Операторів АСКОЕ).

4.8. Добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи «б» для всіх споживачів електропостачальника формується ОСР/НЕК відповідно до глави 5 цього Порядку.

4.9. Добовий графік купівлі електричної енергії в ОРЕ електропостачальника «р» за місцем провадження господарської діяльності ОСР (НЕК) (Е р,іпостОСР) розраховується за формулою

(5)

де

-

сумарна купівля електричної енергії електропостачальником «р» у виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ.

При цьому має виконуватися умова:

Е р,іпостОСР 0.

4.10. Добовий графік купівлі ТВЕ ОСР в ОРЕ (Е івитрОРЕ) розраховується за формулою

(6)

де

-

сумарна купівля ТВЕ ОСР у виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ.

При цьому має виконуватися умова:

Е івимпОСР 0.

4.11. Кожної Д+1 ОСР надає до ДПЕ:

добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності ОСР;

добовий погодинний графік ТВЕ;

загальний добовий погодинний графік кожного електропостачальника та окремо графіки з розбивкою по групі «а» та групі «б»;

сумарний графік по всіх електропостачальниках та окремо графіки з розбивкою по групі «а» та групі «б».

4.12. Кожної Д+1 НЕК надає ДПЕ:

загальний добовий погодинний графік кожного електропостачальника та окремо графіки з розбивкою по групі «а» та групі «б»;

сумарний погодинний графік по всіх електропостачальниках та окремо графіки з розбивкою по групі «а» та групі «б».

4.13. Кожної Д+1 до 17.00 ОСР та НЕК надають відповідним електропостачальникам, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії на території ліцензованої діяльності таких ОСР та НЕК:

добовий погодинний обсяг сальдованого надходження електричної енергії до електромереж ОСР та/або НЕК;

добовий погодинний обсяг купівлі електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл/передачу електромережами окремо по кожному ОСР та/або НЕК;

добовий загальний погодинний обсяг купленої електричної енергії всіма електропостачальниками по точках обліку групи "а" споживачів, визначених згідно з цим порядком;

загальний заявлений (з урахуванням коригування) всіма електропостачальниками місячний обсяг електричної енергії по точках обліку групи "б" споживачів, визначених згідно з цим порядком;

добовий погодинний графік цього електропостачальника з розбивкою по групах "а" та "б" споживачів у форматі передачі даних макету 30900.

{Пункт 4.13 глави 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

4.14. Кожного 11, 21 числа М, а також 1 числа М+1 ОСР/НЕК надають електропостачальникам добові погодинні графіки (які щодобово відправлялися ними в ДПЕ) за відповідну декаду з розбивкою окремо по кожній площадці вимірювання групи "а" споживачів з урахуванням приведення до межі балансової належності (за можливості) та в цілому по всіх площадках вимірювання групи "б" споживачів.

{Пункт 4.14 глави 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

5. Визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами для площадок вимірювань групи «б» та ТВЕ ОСР

{Назва глави 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

5.1. Добовий погодинний графік для площадок вимірювань групи "б" споживачів розраховується ОСР/НЕК по кожному електропостачальнику на підставі залишкового графіка (Еіпост.залишк) та частки електропостачальника, визначеної із застосуванням обсягів фактичного споживання електричної енергії у М-2 відповідних площадок вимірювань споживачів групи "б" електропостачальника (з урахуванням зміни електропостачальника споживачем та/або зміни групи "а"/"б" станом на 25 число М-1).

{Пункт 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

{Пункт 5.2 глави 5 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

5.2. Добовий погодинний графік площадок вимірювання групи "б" (Е р,б,і) усіх споживачів електропостачальника "р" визначається за формулою

де

-

сумарний обсяг електричної енергії за i-ту годину відповідно до залишкового графіка, розрахованого згідно з формулою 9, кВт·год;


-

прогнозована частка споживання електричної енергії площадок вимірювань групи "б" у М всіх споживачів електропостачальника "р", розрахована згідно з формулою 8, відносні одиниці.

{Пункт 5.2 глави 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

5.3. Прогнозована частка споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" усіх споживачів кожного електропостачальника (kбp,M) на М розраховується ОСР/НЕК за формулою

де

-

фактичний обсяг споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" усіх споживачів електропостачальника "р" у М-2, кВт·год;


-

фактичний обсяг споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" усіх споживачів усіх електропостачальників у М-2, кВт·год.

До 01 числа М ОСР/НЕК надає інформацію електропостачальникам про величину прогнозованої частки споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" усіх споживачів цих електропостачальників (kбp,M).

У разі якщо у М-1 здійснювалася зміна електропостачальника споживачем та/або зміна групи "а"/"б", ОСР/НЕК розраховує оновлену прогнозовану частку споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" за формулою 8 виходячи з оновленого переліку площадок вимірювань групи "б" по кожному електропостачальнику станом на 25 число М-1 та фактичного обсягу споживання відповідних площадок вимірювань групи "б" у М-2.

{Пункт 5.3 глави 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

{Пункт 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

5.4. Залишковий графік (Еіпост.залишк.) розраховується щодобово за формулою

(9)

де

і

-

година, для якої здійснюється розрахунок;


-

сальдоване надходження до мереж ОСР, кВт·год;


-

ТВЕ ОСР, кВт·год;


а

-

площадки вимірювань групи «а»;


р

-

електропостачальник;


-

загальний обсяг споживання електричної енергії площадок вимірювань групи «а» всіх споживачів усіх електропостачальників, кВт·год.

6. Визначення фактичних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальниками та ОСР за розрахунковий місяць у наступному розрахунковому місяці

6.1. ОСР відповідно до ДЧОРЕ надають до НЕК фізичний баланс електричної енергії за місцем провадження господарської діяльності до 3 числа М+1.

6.2. До 8 числа М+1 ОСР/НЕК на підставі фактичних обсягів надходження електричної енергії (споживання електричної енергії «брутто») до електричних мереж та фактичного корисного відпуску електричної енергії по кожному споживачу за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК формують:

фактичні (звітні) значення ТВЕ ОСР у М (формує ОСР);

фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропостачальнику у М, у т. ч. з розбивкою по групі «а» та групі «б»;

фактичний (звітний) корисний відпуск електричної енергії у М по кожному споживачу;

погодинні обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропостачальнику у М.

6.3. Фактичні (звітні) обсяги надходження (споживання електричної енергії «брутто») до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР за даними приладів обліку за М (ЕМОСР) розраховуються за формулою

(10)

де

-

фактичні (звітні) обсяги прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж НЕК за М (включаючи обсяги електричної енергії, які надходять в електричні мережі субспоживачів, що приєднані до електричних мереж основних споживачів, які безпосередньо приєднані до електричних мереж НЕК або виробників), кВт·год;


-

фактичні (звітні) обсяги віддачі електричної енергії в мережі НЕК з мереж ОСР за М, кВт·год;


-

фактичні (звітні) обсяги прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж суміжних ОСР за М, кВт·год;


-

фактичні (звітні) обсяги віддачі електричної енергії в мережі суміжних ОСР з мереж ОСР за М, кВт·год;


-

обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР від виробників електричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, за М, кВт·год;


-

обсяг віддачі електричної енергії в мережі ОСР від виробників електричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, за М, кВт·год;


-

фактичні (звітні) обсяги сумарного надходження електричної енергії в мережі ОСР з електростанцій виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ (інші локальні джерела) та приєднані до мереж ОСР;


-

фактичні (звітні) обсяги сумарного (сальдованого) надходження електричної енергії в мережі ОСР від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) приватних домогосподарств;


-

фактичні (звітні) обсяги сумарного надходження електричної енергії з електростанцій виробників, які не приєднані до мереж ОСР (виробники по прямій лінії).

6.4. Фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником «р» для площадок вимірювання групи «а» та «б» споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК за даними приладів обліку за М (Ер,Мпост) розраховуються за формулою

(11)

де

-

фактичні (звітні) обсяги споживання електричної енергії по всіх площадках вимірювання групи «а» споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК електропостачальника «р» за М, кВт·год;


-

фактичні (звітні) обсяги споживання електричної енергії по всіх площадках вимірювання групи «б» споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК електропостачальника «р» за М, кВт·год.

6.5. Фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником «р» для площадок вимірювання групи «а» та «б» споживачів (субспоживачів) ОСР (НЕК) в ОРЕ (Ер,МпостПРЕ) розраховуються за формулою

(12)

де

-

фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником «р» у виробників, що не продають електричну енергію в ОРЕ;

При цьому, має виконуватися умова:

Ер,МпостОРЕ 0.

6.6. Фактичні обсяги купівлі ОСР ТВЕ на її розподіл електричними мережами ОСР (ЕМвитр) розраховуються за формулою

(13)

6.7. Фактичні обсяги купівлі ОСР в ОРЕ ТВЕ на її розподіл електричними мережами ОСР (ЕМвитрОРЕ) розраховуються за формулою

(14)

де

-

сумарна купівля ОСР ТВЕ за М у виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ.

При цьому має виконуватися умова:

ЕівитрОРЕ 0.

6.8. До 16.00 7 числа М+1 ОСР/НЕК надають електропостачальникам на узгодження фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М, у тому числі з розбивкою по площадках вимірювання групи "а" та групи "б".

{Пункт 6.8 глави 6 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}

6.9. До 16.00 8 числа М+1 ОСР/НЕК та електропостачальники узгоджують фактичні сумарні обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М.

6.10. Електропостачальники до 17.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М.

6.11. ОСР до 12.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі ТВЕ на її розподіл електричними мережами ОСР.

6.12. ОСР/НЕК до 12.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропостачальнику за М.

7. Порядок віднесення обсягів купівлі електричної енергії на постачальника «останньої надії»

7.1. Після отримання від ДПЕ офіційної інформації про дату припинення продажу електричної енергії електропостачальнику починаючи з доби n ОСР всі обсяги споживання електричної енергії споживачами такого електропостачальника (які розраховуються відповідно до глав 4 та 5 цього Порядку) відносить до обсягів купівлі електричної енергії за кожну добу постачальником «останньої надії» (далі - ПОН).

7.2. Фактичні обсяги купівлі електричної енергії за М розподіляються між електропостачальником та ПОН таким чином:

1) при можливості зняти покази лічильників електричної енергії для площадок вимірювання групи «а» та площадок вимірювання групи «б» у всіх споживачів електропостачальника на кінець доби n-1 фактичний обсяг купівлі електричної енергії електропостачальником визначається за n-1 днів М, а фактичний обсяг купівлі електричної енергії ПОН - як різниця між місячним фактичним обсягом споживання всіх споживачів електропостачальника та обсягом електричної енергії за n-1 днів, визначеним для цього електропостачальника;

2) при неможливості вчасно зафіксувати покази розрахункових лічильників на кінець доби n-1 для площадок вимірювання групи «б»:

для електропостачальника обсяг купівлі електричної енергії у ДПЕ (Епост-б) визначається за формулою

(15)

для ПОН фактичний обсяг купівлі електричної енергії у ДПЕ за М (ЕПОН-б) визначається за формулою

(16)

де

-

фактичний обсяг купівлі електричної енергії електропостачальником за (n-1) днів М для площадок вимірювання групи «б»;


m

-

кількість днів у М;


-

фактичне споживання електричної енергії у М площадками вимірювання групи «б» разом для електропостачальника та ПОН, визначене відповідно до вимог глави 6 цього Порядку.

Начальник Управління
інноваційних технологій


В. Попович


Додаток
до Тимчасового порядку визначення
обсягів купівлі електричної енергії
на ринку електричної енергії
електропостачальниками
та операторами систем розподілу
на перехідний період

ПРОЦЕДУРА
віднесення площадок вимірювання споживачів до групи "а"

1. Площадки вимірювання споживачів, що забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії (де вимірюється надходження електричної енергії на площадку) із встановленими та введеними в експлуатацію ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД або лічильниками диференційного (погодинного, зонного) обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів, належать до групи "а" за умови забезпечення визначеним споживачем, Оператором АСКОЕ або ППКО щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/НЕК.

2. Періодичність надсилання макетів на адресу ОСР/ОСП - щодобово до 08:30 Д+1 за київським часом.

3. У всіх точках на приєднаннях електроустановок споживачів (крім побутових споживачів) до мереж ОСР/НЕК та/чи до мереж основних споживачів, де вимірюється надходження електричної енергії на площадки вимірювання групи "а" з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше, мають бути встановлені лічильники погодинного комерційного обліку електричної енергії та забезпечена можливість щодобового дистанційного зчитування показів лічильників, а з приєднаною потужністю електроустановок до 150 кВт - лічильники погодинного або багатозонного (багатотарифного) комерційного обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням даних з лічильників. Якщо ця умова не виконана або споживач не визначив Оператора АСКОЕ або ППКО, то такі площадки вимірювання мають бути віднесені до групи "б".

4. За умови наявності на площадках вимірювання групи "а" основного споживача приєднань субспоживачів допускається наявність на приєднаннях субспоживачів точок вимірювання з інтегральними лічильниками із щомісячним зчитуванням їх показів. У цьому випадку добовий погодинний графік споживання в точках комерційного обліку електричної енергії з інтегральними лічильниками визначається відповідно до розділу 5 цього Порядку.

5. При використанні багатозонних лічильників електричної енергії добовий погодинний графік споживання електричної енергії визначається за фактично знятими даними (у часових зонах за добу) шляхом рівномірного розподілу обсягу споживання у відповідній часовій зоні доби по годинах цієї зони.

6. Погодинний графік обсягу перетоків електричної енергії в точках вимірювання на приєднаннях субспоживачів, у яких відсутні відповідні засоби погодинного обліку з дистанційним доступом, багатозонного чи щодобового обліку, визначається за прогнозованими даними із подальшою їх розбивкою відповідно до залишкового графіка за аналогічну добу попереднього тижня.

7. ОСР/НЕК зобов'язаний вести реєстр площадок вимірювання групи "а" та "б" усіх споживачів з інформацією про Операторів АСКОЕ/ППКО (далі - Реєстр), що забезпечують формування та відправку даних з відповідних площадок вимірювання.

8. ОСР/НЕК щомісячно до 12:00 15 числа М+1 надає ДПЕ та електропостачальнику фактичний за М перелік площадок вимірювання груп "а" всіх споживачів цього електропостачальника.

9. Якщо відповідні засоби погодинного/багатозонного комерційного обліку на площадках вимірювання групи "а" належать споживачу, споживач або електропостачальник (за дорученням споживача) із залученням Оператора АСКОЕ/ППКО зобов'язаний забезпечити щодобове зчитування, формування та передачу файлів-макетів 30900 із добовим погодинним графіком споживання електричної енергії з площадок вимірювання групи "а" (у кВт·год), а також щомісячне надання даних комерційного обліку електричної енергії з площадок вимірювання групи "б" споживача до ОСР/НЕК.

10. Після призначення або зміни Оператора АСКОЕ/ППКО споживач зобов'язаний до 12:00 наступного дня надати до ОСР/НЕК інформацію про суб'єкта господарювання, що виконує функції Оператора АСКОЕ/ППКО для кожної із площадок вимірювання групи "а".

11. Після отримання цієї інформації ОСР/НЕК протягом 2 робочих днів здійснює реєстрацію відповідних Операторів АСКОЕ/ППКО шляхом внесення інформації про Оператора АСКОЕ/ППКО до Реєстру з прив'язкою до конкретної площадки вимірювання та повідомляє про це споживача.

12. ОСР/НЕК зобов'язаний безоплатно забезпечити:

щоденний прийом від Операторів АСКОЕ/ППКО даних комерційного обліку електричної енергії з площадок вимірювання групи "а" та формування на їх основі погодинних обсягів споживання електричної енергії в точках комерційного обліку електричної енергії (за площадками вимірювання групи "а");

відправлення звітів про неотримання даних від Операторів АСКОЕ на вказані цим Оператором АСКОЕ адреси електронної пошти протягом 1 робочого дня;

надання споживачу або визначеному споживачем Оператору АСКОЕ доступу до належних ОСР/НЕК лічильників електричної енергії в точках вимірювання площадок вимірювання групи "а" для зчитування показів лічильників та формування файлів-макетів;

визначення та надання до ДПЕ та електропостачальників графіків та іншої інформації відповідно до цього Порядку.

13. У випадку надання до ОСР/НЕК недостовірних погодинних облікових даних по площадках вимірювання групи "а", а також ненадання чи несвоєчасного надання цих даних ОСР/НЕК здійснює заміщення даних комерційного обліку по цих площадках вимірювання відповідно до Правил ОРЕ, Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ та Кодексу комерційного обліку електричної енергії. За письмовим зверненням до ОСР/НЕК уповноваженого споживачем Оператора АСКОЕ не пізніше 25 числа поточного місяця вищезазначені заміщені облікові дані за звітну добу можуть бути відкориговані до кінця календарного місяця. При незначних відхиленнях (у межах 5 %) дозволяється здійснювати такі корегування без звернення до ДПЕ.

14. Для точок комерційного обліку із зонними лічильниками електричної енергії допускається невідповідність даних не більше ніж ± 5 % між оперативними щодобовими (погодинними, зонними, за добу) даними наростаючим підсумком та відповідними фактичними даними по кожній площадці вимірювання групи "а" споживача, отриманими на кінець кожного розрахункового місяця та/або на момент кожного зчитування фактичних даних з лічильників за цей період.

15. Якщо більше як за 10 діб М по площадках вимірювання групи "а" оперативні дані були заміщені або наростаючим підсумком не відповідали фактичним даним з лічильників (згідно з пунктом 14 цієї Процедури), що підтверджено відповідним актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором АСКОЕ/ППКО, електропостачальником та споживачем з дотриманням вимог і процедур перевірки, встановлених Кодексом комерційного обліку електричної енергії, такі площадки вимірювання на М+1 відносяться до групи "б".

16. У випадку заміщення даних комерційного обліку електричної енергії ОСР/НЕК має повідомити про це споживача/електропостачальника протягом 2 робочих днів.

17. Якщо протягом М+1 погодинні дані з площадки вимірювання надходили до ОСР/НЕК без збоїв упродовж не менше як 20 днів, то така площадка вимірювання у місяці, що слідує за М+1, має бути віднесена до групи "а" за заявкою електропостачальника. Факти збоїв передачі/отримання даних та відповідності оперативних даних протягом М+1 мають бути підтверджені відповідним актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором АСКОЕ/ППКО, електропостачальником та споживачем з дотриманням вимог і процедур перевірки, встановлених Кодексом комерційного обліку електричної енергії.

18. ОСР/НЕК щомісячно до 23 числа М-1 повідомляє постачальників по власній території ліцензованої діяльності про перелік площадок вимірювання споживачів групи "а" цих постачальників, які станом на дату подання такої інформації віднесені до групи "а" на М.

При переході площадок вимірювання між групами "а" та "б" ОСР/НЕК до 23 числа М-1 повідомляє споживачів, яким належать такі площадки вимірювання, та постачальників таких споживачів про ці зміни. У разі такої зміни з 23 по останній день М-1 ОСР/НЕК повідомляє про це до 05 числа М.

{Додаток в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1031 від 11.06.2019}вгору