Про порядок обміну неконвертованих валют на території України
Національний банк; Роз'яснення від 29.11.199319010/2109
Документ v2109500-93, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 10.05.2000, підстава - z0265-00

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Р О З'Я С Н Е Н Н Я
N 19010/2109 від 29.11.93
м.Київ

( Роз'яснення скасовано на підставі Постанови Нацбанку
N 168 ( z0265-00 ) від 25.04.2000 )
Про порядок обміну валюти з обмеженою
конвертованістю на території України
( Із змінами, внесеними згідно з Листом Нацбанку
N 19011/1280 ( v1280500-95 ) від 01.08.95 )
( Додатково див. документ Нацбанку N 13-134/586
( v_586500-96 ) від 16.04.96 )

( Вираз "неконвертованих валют" за текстом замінено
на вираз "валюти з обмеженою конвертованістю" згідно
з Листом Нацбанку N 19011/1280 ( v1280500-95 ) від
01.08.95 )

Національний банк України, виходячи з необхідності поліпшення
роботи щодо обслуговування фізичних осіб - резидентів і
нерезидентів в операціях обміну валюти України на іноземну валюту,
надає дозвіл уповноваженим банкам проводити операції з готівковою
валютою з обмеженою конвертованістю через мережу власних обмінних
пунктів і пунктів обміну іноземної валюти, відкритих на підставі
агентських угод. Обов'язковою вимогою Національного банку України до
уповноважених банків, обмінні пункти яких будуть проводити
операції по купівлі-продажу неконвертованої готівкової валюти, є
наявність домовленості чи угоди з іноземним банком про вивезення
готівкою валюти для зарахування її на кореспондентський рахунок
уповноваженого банку України, який відкрито в комерційному банку
тієї держави, валюта якої перебуватиме в обміні на території
України. Угода має бути укладена відповідно до чинного законодавства
та в порядку, встановленому центральними або національними банками
країн, на території яких знаходяться комерційні банки, які
підписують угоду, і передбачати обмін зразків банкнот іноземної
валюти з описом їхніх ознак. Кожний обмінний пункт має бути
обладнаний технічними засобами, які гарантують перевірку
справжності іноземних банкнот. Уповноважені банки, обмінні пункти яких проводитимуть
операції з валютою з обмеженою конвертованістю, зобов'язані надати
копію цієї угоди до відділу валютного регулювання регіонального
управління Національного банку України.

В.о. голови правління НБУ В.С.Стельмахвгору