Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 21.12.20182013
Документ v2013874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

21.12.2018  № 2013

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1420 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу» такі зміни:

1) у назві та пункті 1 слова «, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу» замінити словами та знаками «від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу»;

2) до Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
27 грудня 2017 року № 1420
(у редакції постанови НКРЕКП
від 21.12.2018 № 2013)

ПОРЯДОК
розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та постачальників універсальних послуг. На період до повної компенсації втрат постачальників, правонаступниками яких є оператори системи розподілу (далі - ОСР), від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, цей Порядок також поширюється на ОСР, які у разі відокремлення є правонаступниками в частині прав та обов’язків, пов’язаних із провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Цей Порядок не поширюється на суб’єктів господарювання, що перебувають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Цей Порядок встановлює механізм визначення компенсації втрат (або вилучення додаткового доходу) ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та постачальників універсальних послуг (далі - ліцензіати) від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

звітний квартал - квартал, що був за один квартал перед розрахунковим;

звітний місяць - календарний місяць, що був за два місяці перед розрахунковим;

компенсація втрат - відшкодування ліцензіатам збитків, що виникають від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу;

розрахунковий квартал - квартал, у якому здійснюється компенсація втрат ліцензіату, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території;

розрахунковий місяць - календарний місяць, у якому здійснюється компенсація втрат постачальнику універсальних послуг.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії».

2. Компенсація втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території

2.1. Розрахунок суми компенсації втрат за звітний квартал здійснюється ліцензіатом, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (далі - ПЗТ), помісячно згідно з фактичними обсягами споживання електричної енергії населенням, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу.

2.2. Сума компенсації втрат ПЗТ по і-тій тарифній групі населення, яке розраховується за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за j-тий місяць звітного кварталу визначається за формулою

(1)

де

-

тариф на електричну енергію для i-тої тарифної групи населення у j-тому місяці звітного кварталу, установлений НКРЕКП, грн/МВтгод (без ПДВ);


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої за двозонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у j-тому місяці звітного кварталу, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у нічні години доби в разі застосування двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в нічні години доби за двозонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у j-тому місяці звітного кварталу, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт в інші години доби в разі застосування двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в інші години доби за двозонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у j-тому місяці звітного кварталу, МВт·год.

2.3. Сума компенсації втрат ПЗТ по і-тій тарифній групі населення, яке розраховується за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за j-тий місяць звітного кварталу визначається за формулою

(2)

де

-

тариф на електричну енергію для i-тої тарифної групи населення у j-тому місяці звітного кварталу, установлений НКРЕКП, грн/МВтгод (без ПДВ);


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у j-тому місяці звітного кварталу, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у нічні години доби в разі застосування тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в нічні години доби за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у j-тому місяці звітного кварталу, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у напівпікові години доби в разі застосування тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в напівпікові години доби за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у j-тому місяці звітного кварталу, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у пікові години доби в разі застосування тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в пікові години доби за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у j-тому місяці звітного кварталу, МВт·год.

2.4. Сума компенсації втрат за j-тий місяць звітного кварталу визначається за формулою

(3)

2.5. Сума компенсації втрат за j-тий місяць звітного кварталу за рішенням НКРЕКП може бути перенесена на наступні місяці кварталу.

2.6. Загальна сума компенсації втрат за звітний квартал визначається за формулою

(4)

2.7. Сума компенсації втрат, визначена на розрахунковий квартал, за рішенням НКРЕКП може бути перенесена на наступні розрахункові квартали, але не більше ніж на три розрахункові квартали.

2.8. Матеріали на отримання компенсації втрат (у тому числі якщо сума компенсації втрат має від’ємне значення) подаються ПЗТ, які постачають електричну енергію населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу.

2.9. ПЗТ до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подає до територіального структурного підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні заяву для отримання висновку щодо суми компенсації втрат від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, за звітний квартал за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку. До заяви додається:

1) розрахунок суми компенсації втрат ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, або оператора системи розподілу на період до повної компенсації втрат постачальників, правонаступниками яких є оператор системи розподілу, від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за кожен місяць звітного кварталу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

2) розрахунок суми компенсації втрат ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, або оператора системи розподілу на період до повної компенсації втрат постачальників, правонаступниками яких є оператор системи розподілу, від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за кожен місяць звітного кварталу за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

2.10. У разі правильності заповнення та повноти даних територіальний орган НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше 05 числа місяця, що йде через один місяць після звітного кварталу, надає ПЗТ висновок щодо суми компенсації втрат за звітний квартал, залишаючи собі копію. Висновок має містити інформацію щодо суми компенсації втрат за звітний квартал у цілому та суми компенсації втрат окремо за кожен місяць звітного кварталу. Отриманий висновок, заяву, розрахунки суми компенсації втрат ПЗТ подає до центрального апарату НКРЕКП не пізніше 15 числа місяця, що йде через один місяць після звітного кварталу. Якщо подані заява та розрахунки не відповідають типовій формі або документи не містять всієї інформації, що вимагається, матеріали на отримання компенсації втрат відхиляються з можливістю повторного їх подання після належного оформлення, але не пізніше 20 числа місяця, що йде через один місяць після звітного кварталу.

2.11. ПЗТ несе відповідальність за достовірність даних у поданих документах.

2.12. Територіальний орган НКРЕКП у відповідному регіоні під час планових або позапланових перевірок здійснює перевірку правильності розрахунку ПЗТ суми компенсації втрат. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки НКРЕКП виявлено, що ПЗТ для отримання компенсації втрат була надана до НКРЕКП недостовірна інформація і це призвело до завищення суми компенсації втрат, то НКРЕКП у наступних розрахункових періодах коригує суму компенсації втрат шляхом зменшення або повного вилучення суми компенсації втрат, що отримана ПЗТ за місяць, в якому виявлено надання недостовірної інформації.

2.13. Рішення НКРЕКП щодо встановлення суми компенсації втрат ПЗТ оформлюється постановою, електронна копія якої надсилається ПЗТ, територіальним органам НКРЕКП та Розпоряднику системи розрахунків електронною поштою, як правило, не пізніше ніж за один робочий день до розрахункового кварталу.

2.14. При визначенні оптової ринкової ціни в кожному місяці розрахункового кварталу Розпорядник системи розрахунків ураховує розмір суми компенсації втрат на відповідний місяць розрахункового кварталу.

3. Компенсація втрат постачальників універсальних послуг

3.1. Розрахунок суми компенсації втрат за звітний місяць здійснюється постачальником універсальних послуг (далі - ПУП) згідно з фактичними обсягами споживання електричної енергії побутовими споживачами (населенням), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу.

3.2. Сума компенсації втрат ПУП по і-тій тарифній групі населення, яке розраховується за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за звітний місяць визначається за формулою

(5)

де

-

тариф на електричну енергію для i-тої тарифної групи населення у звітному місяці, встановлений НКРЕКП, грн/МВтгод (без ПДВ);


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої за двозонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у звітному місяці, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у нічні години доби в разі застосування двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в нічні години доби за двозонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у звітному місяці, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт в інші години доби в разі застосування двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в інші години доби за двозонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у звітному місяці, МВт·год.

3.3. Сума компенсації втрат ПУП по і-тій тарифній групі населення, яке розраховується за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за звітний місяць визначається за формулою

(6)

де

-

тариф на електричну енергію для i-тої тарифної групи населення у звітному місяці, встановлений НКРЕКП, грн/МВтгод (без ПДВ);


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у звітному місяці, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у нічні години доби в разі застосування тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в нічні години доби за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у звітному місяці, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у напівпікові години доби в разі застосування тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в напівпікові години доби за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у звітному місяці, МВт·год;


-

тарифний коефіцієнт у пікові години доби в разі застосування тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, установлений нормативно-правовим актом НКРЕКП, відносні одиниці;


-

фактичний обсяг електричної енергії, спожитої в пікові години доби за тризонними тарифами населенням i-тої тарифної групи на відповідному класі напруги у звітному місяці, МВт·год.

3.4. Загальна сума компенсації втрат визначається за формулою

(7)

3.5. Сума компенсації втрат за рішенням НКРЕКП може бути перенесена на наступні розрахункові періоди.

3.6. Матеріали на отримання компенсації втрат (у тому числі якщо сума компенсації втрат має від’ємне значення) подаються постачальниками універсальних послуг, які постачають електричну енергію побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу.

3.7. ПУП до 20 числа місяця, наступного після звітного, подає до територіального структурного підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні заяву для отримання висновку щодо суми компенсації втрат від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, у звітному місяці за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку. До заяви додається:

1) розрахунок суми компенсації втрат постачальника універсальних послуг від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за звітний місяць за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку;

2) розрахунок суми компенсації втрат постачальника універсальних послуг від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу, за звітний місяць за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку.

3.8. У разі правильності заповнення та повноти даних територіальний орган НКРЕКП у відповідному регіоні до 05 числа місяця, що йде через один місяць після звітного, надає ПУП висновок щодо фактичної суми компенсації втрат, залишаючи собі копію. Отриманий висновок, заяву та розрахунки суми компенсації втрат ПУП подає до центрального апарату НКРЕКП до 15 числа місяця, що йде через один місяць після звітного. Якщо подана заява не відповідає формі, визначеній у додатку 1 до цього Порядку, або документи не містять інформації, що вимагається, заява на отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного її подання після належного оформлення, але не пізніше 20 числа місяця, що йде через один місяць після звітного.

3.9. ПУП несе відповідальність за достовірність даних у поданих документах.

3.10. Територіальний орган НКРЕКП у відповідному регіоні під час планових або позапланових перевірок здійснює перевірку правильності розрахунку ПУП суми компенсації втрат. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки НКРЕКП виявлено, що ПУП для отримання компенсації втрат була надана до НКРЕКП недостовірна інформація і це призвело до завищення суми компенсації втрат, то НКРЕКП у наступних розрахункових періодах коригує суму компенсації втрат шляхом зменшення або повного вилучення суми компенсації втрат, що отримана ПУП за місяць, у якому виявлено надання недостовірної інформації.

3.11. Рішення НКРЕКП щодо встановлення суми компенсації втрат ПУП оформлюється постановою, електронна копія якої надсилається ПУП, територіальним органам НКРЕКП та Розпоряднику системи розрахунків електронною поштою, як правило, не пізніше ніж за один робочий день до початку розрахункового місяця.

3.12. При визначенні оптової ринкової ціни в розрахунковому місяці Розпорядник системи розрахунків ураховує розмір встановленої суми компенсації втрат на відповідний місяць.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетикиА. Гудаченко


Додаток 1
до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів
від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню),
які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу

ЗАЯВА
для отримання висновку щодо суми компенсації втрат від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу


Додаток 2
до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів
від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню),
які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу

РОЗРАХУНОК
суми компенсації втрат ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, або оператора системи розподілу на період до повної компенсації втрат постачальників, правонаступниками яких є оператор системи розподілу, від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу


Додаток 3
до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів
від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню),
які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу

РОЗРАХУНОК
суми компенсації втрат ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, або оператора системи розподілу на період до повної компенсації втрат постачальників, правонаступниками яких є оператор системи розподілу, від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу


Додаток 4
до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів
від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню),
які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу

ЗАЯВА
для отримання висновку щодо суми компенсації втрат від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, у звітному місяці


Додаток 5
до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів
від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню),
які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу

РОЗРАХУНОК
суми компенсації втрат постачальника універсальних послуг від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу


Додаток 6
до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів
від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню),
які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу

РОЗРАХУНОК
суми компенсації втрат постачальника універсальних послуг від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часувгору