Про визнання недійсними рішення зборів, змін та доповнень до статуту, установчого договору
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 15.07.20082-8/2006
Документ v2006600-08, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2008

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2008 Справа N 2-8/2006
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 05.09.2008
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Дроботової Т.Б. - головуючого
Волковицької Н.О.
Рогач Л.І.
за участю представників сторін:
позивача Воробєй Г.М. дов. від 30.01.2006 року
відповідача не з'явився, належно повідомлений
про час і місце слухання справи
третіх осіб не з'явилися, належно повідомлені
про час і місце слухання справи
розглянувши у відкритому Тарасової Зінаїди Панасівни
судовому засіданні
касаційну скаргу
на постанову від 11.12.2007 року
Київського апеляційного
господарського суду
у справі N 2-8/2006 Дарницького районного суду
міста Києва
за позовом Тарасової Зінаїди Панасівни
до Трофімова Ігора Ігоровича
треті особи 1. Товариство з обмеженою
відповідальністю "Актив";
2. Дарницька районна у місті Києві
державна адміністрація;
3. Глуговська Людмила Олександрівна;
4. Приватний нотаріус
Биков Олександр Михайлович
про визнання недійсними рішення зборів,
змін та доповнень до статуту,
установчого договору
В С Т А Н О В И В:
Тарасова Зінаїда Петрівна звернулась до Дарницького районного
суду м. Києва з позовом до Трофімова Ігора Ігоровича про визнання
недійсними змін від 06.11.2001 року до установчого договору про
діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив", змін
та доповнень від 06.11.2001 року до Статуту товариства та їх
державної реєстрації Дарницькою районною державною адміністрацією
м. Києва від 20.11.2001 року.
В уточненні до позовних вимог позивач просив визнати
недійсним рішення зборів учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю "Актив", оформлене протоколом N 6 від
01.11.2001 року, визнати недійсними зміни та доповнення, що є
невід'ємною частиною Статуту Товариства з обмеженою
відповідальністю "Актив", зареєстровані 20.11.2001 року в
Дарницькій районній державній адміністрації м. Києва та їх
державну реєстрацію, визнати недійсним установчий договір про
діяльність товариства "Актив" (нова редакція) зареєстрований
20.11.2001 року в Дарницькій районній державній адміністрації
м. Києва та його державну реєстрацію.
Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від
07.12.2006 року позов задоволено.
Визнано недійсними рішення зборів учасників Товариства з
обмеженою відповідальністю "Актив", оформлене протоколом N 6 від
01.11.2001 року, зміни та доповнення, що є невід'ємною частиною
Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив",
зареєстровані 20.11.2001 в Дарницькій районній державній
адміністрації м. Києва та їх державну реєстрацію, установчий
договір про діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю
"Актив" (нова редакція) зареєстрований 20.11.2001 року в
Дарницькій районній державній адміністрації м. Києва та його
державну реєстрацію.
За апеляційною скаргою Товариства з обмеженою
відповідальністю "Актив" судове рішення переглянуте в апеляційному
порядку і постановою Київського апеляційного господарського суду
від 11.12.2007 року скасовано з прийняттям нового рішення, яким у
позові відмовлено повністю.
Тарасова Зінаїда Панасівна звернулася до Вищого
господарського суду України із касаційною скаргою, в якій просить
постанову Київського апеляційного господарського суду від
11.12.2007 року скасувати, а рішення Дарницького районного суду
міста Києва від 07.12.2006 року залишити в силі.
Скаржник посилається на те що постанова апеляційного суду
прийнята з порушенням матеріального та процесуального права, а
саме частини 1 статті 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статей 43, 99 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ).
На обґрунтування касаційної скарги заявник посилається на те,
що суд апеляційної інстанції не надав належної юридичної оцінки
тому факту, що укладення установчого договору між фізичними
особами, що мало місце у даному випадку,є першочерговим, оскільки
саме установчим договором визначається розмір часток кожного
учасника господарського товариства. Лише після його укладення
йдеться про внесення змін до статуту товариства, після чого
установчі документи погоджуються та затверджуються зборами
учасників товариства і подаються до реєстратора для здійснення їх
державної реєстрації.
Також, скаржник посилається на те, що шляхом підроблення
підпису позивача в установчих документах, про що свідчить висновок
спеціаліста - почеркознавця КНІСЕ від 15.02.2002 року за N 592,
сталося протиправне заволодіння часткою статутного фонду
товариства позивача.
Так, заявник вважає, що районний суд відповідно статті 48
Цивільного кодексу УРСР ( 1540-06 ), законно та обґрунтовано
визнав правочин недійсним.
Крім того, заявник касаційної скарга посилається на
безпідставне застосування апеляційним судом норм Господарського
кодексу України ( 436-15 ) та Цивільного кодексу України
( 435-15 ), оскільки на момент виникнення спірних правовідносин
вказані Кодекси не були чинними.
Заслухавши доповідь судді - доповідача та присутнього у
судовому засіданні представника позивача, перевіривши наявні
матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин
справи та повноти їх встановлення в рішенні та постанові, колегія
суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково з
таких підстав.
Відповідно до вимог статей 108, 111-7 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), касаційна інстанція
рішення місцевих господарських судів та постанови апеляційних
господарських судів переглядає за касаційною скаргою (поданням) та
на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє
застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм
матеріального і процесуального права.
Як вбачається з матеріалів справи предметом спору у даній
справі є визнання недійсним рішення зборів учасників Товариства з
обмеженою відповідальністю "Актив", оформлене протоколом N 6 від
01.11.2001 року, визнання недійсними змін та доповнень, що є
невід'ємною частиною Статуту Товариства з обмеженою
відповідальністю "Актив" зареєстровані 20.11.2001 року у
Дарницькій районній державній адміністрації м. Києва та їх
державну реєстрацію, визнання недійсним установчого договору про
діяльність ТОВ "Актив" (нова редакція), зареєстрований 20.11.2001
в Дарницькій районній державній адміністрації м. Києва та його
державну реєстрацію.
Скасовуючи рішення Дарницького районного суду міста Києва від
07.12.2006 року Київський апеляційний господарський суд виходив з
того, що установчий договір відповідно статті 143 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) не є установчим документом товариства,
в зв'язку з чим позовна вимога про визнання його недійсним не
ґрунтується на вимогах чинного законодавства.
Касаційна інстанція не може погодитись із таким висновком.
Установчий договір, тобто договір про створення або
заснування товариства лише після набрання чинності Цивільним
кодексом України ( 435-15 ) втратив своє значення як установчий
документ, оскільки стаття 4 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), в редакції, що діяла до прийняття
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), передбачала, що акціонерне
товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою
відповідальністю створюються і діють на підставі установчого
договору і статуту.
Як вбачається з матеріалів справи спір стосується установчого
договору, зареєстрованого 20.11.2001 року.
Отже, для вирішення спору по суті суду необхідно було надати
правову оцінку спірним правовідносинам з огляду на норми права,
які регулювали ці правовідносини до набрання чинності Цивільним
кодексом України ( 435-15 ).
Крім того, апеляційний суд зазначив, що законодавством не
встановлено такого способу захисту цивільного права, як визнання
недійсним змін та доповнень до статуту товариства.
Такий висновок є помилковим, оскільки статут юридичної особи
визначає статус юридичної особи та містить норми, обов'язкові для
учасників товариства, посадових осіб товариства та інших
працівників, то за своєю правовою природою він є індивідуальним
актом ненормативного характеру.
Необґрунтованим також є висновок апеляційного суду про те, що
позов пред'явлено не до тієї особи, оскільки його здійснено без
урахування та дослідження обставин справи.
Так, поза увагою суду залишились ті обставини, що однією з
вимог позивача є визнання недійсним установчого договору, який
укладається, особами які його підписали.
Крім того, відповідно статті 24 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) господарський суд за наявністю
достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за
клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі
іншого відповідача, а відповідно статті 65 цього ж Кодексу
( 1798-12 ) з метою забезпечення правильного і своєчасного
вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках
такі дії по підготовці справи до розгляду як, зокрема, вирішує
питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про
виключення чи заміну неналежного відповідача.
Таким чином, з матеріалів справи вбачається, що господарським
судом апеляційної інстанції при розгляді справи та прийнятті
постанови не взято до уваги та не надано належної правової оцінки
всім обставинам, що, враховуючи суть спору, свідчить про не
з'ясування судом всіх обставин, які мають суттєве значення для
правильного вирішення спору.
Зазначені обставини також залишились поза увагою Дарницького
районного суду.
Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного суду України,
викладених у пункті 1 Постанови від 29.12.1976 року N 11
( v0011700-76 ) "Про судове рішення", рішення є законним тоді,
коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і
всебічно перевіривши всі обставини справи, вирішив справу у
відповідності з нормами матеріального права, що підлягають
застосуванню до даних правовідносин.
Неповне з'ясування всіх обставин справи, які мають значення
для справи, дає підстави для скасування ухвалених у справі судових
рішень та передачі справи на новий розгляд.
Оскільки передбачені процесуальним законодавством межі
перегляду справи в касаційній інстанції не дають їй права
встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були
встановлені попередніми судовими інстанціями чи відхилені ними,
вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про
перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або
додатково перевіряти докази, рішення та постанова у справі
підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до
господарського суду першої інстанції.
Під час нового розгляду справи господарському суду необхідно
врахувати викладене, всебічно і повно з'ясувати і перевірити всі
фактичні обставини справи, об'єктивно оцінити докази, що мають
юридичне значення для її розгляду і вирішення спору по суті, і в
залежності від встановленого, правильно визначити норми
матеріального права, що підлягають застосуванню до спірних
правовідносин, та прийняти обґрунтоване і законне судове рішення.
Керуючись статтями 111-7, пунктом 3 статті 111-9, статтями
111-10, 111-11, 111-12 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ), Вищий господарський суд України
П О С Т А Н О В И В:
Рішення Дарницького районного суду міста Києва від
07.12.2006 року та постанову Київського апеляційного
господарського суду від 11.12.2007 року у справі N 2-8/2006
Дарницького районного суду міста Києва скасувати.
Справу направити на новий розгляд до господарського суду
міста Києва.
Касаційну скаргу Тарасової Зінаїди Панасівни задовольнити
частково.
Головуючий суддя Т.Дроботова
Судді Н.Волковицька
Л.Рогачвгору