Документ v1_21323-03, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 11.08.2004, підстава - v00_1323-04

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ЗГОДЕН ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Державного
В.В.Бутрименко секретаря
29.01.2003 Л.М.Горбунова
29.01.2003
{ Висновок анульовано на підставі Висновку
Міністерства юстиції
N 1 ( v00_1323-04 ) від 11.08.2004 }
ВИСНОВОК N 1/21*
Про скасування рішення про
державну реєстрацію нормативно-правового акта

Державний комітет України по житлово-комунальному господарству __________________________________________________________________
(найменування органу, який видав акт)
Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 30 квітня 1996 року N 35 ( z0273-96 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик
на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних
та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації" __________________________________________________________________
(найменування нормативного акта, дата його затвердження, номер)
6 червня 1996 року за N 273/1298 __________________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт,
вимоги пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативних
актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади,
органів господарського управління та контролю, що зачіпають права,
свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 420
( 420-94-п ), від 16.10.98 N 1640 ( 1640-98-п )), згідно з яким у
разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив
чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий
акт зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність __________________________________________________________________
(підстави для скасування рішення про державну реєстрацію)
В И С Н О В О К:
Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 30 квітня 1996 року N 35 ( z0273-96 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик
на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних
та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації"
видано відповідно до Правил державної реєстрації об'єктів
нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних
осіб, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від
13.12.95 N 56 ( z0031-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 19.01.96 за N 31/1056, та положень Інструкції про порядок
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (пп. 50, 117),
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94
N 18/5 ( z0152-94 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
07.07.94 за N 152/361.
Однак Правила державної реєстрації об'єктів нерухомого майна,
що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 13.12.95 N 56
( z0031-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
19.01.96 за N 31/1056, втратили чинність на підставі наказу
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 09.06.98 N 121 ( z0399-98 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на
об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та
фізичних осіб", зареєстрованого в Мін'юсті 26.06.98 за N 399/2839.
Крім того, наказ Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 09.06.98 N 121 ( z0399-98 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права
власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності
юридичних та фізичних осіб", зареєстрований в Мін'юсті 26.06.98 за
N 399/2839, втратив чинність відповідно до наказу Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
15.02.2002 N 36 ( z0209-02 ) "Про визнання такою, що втратила
чинність, Інструкції про порядок державної реєстрації права
власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності
юридичних та фізичних осіб", зареєстрованого в Мін'юсті 28.02.2002
за N 209/6497.
Відповідно до підпунктів 23 та 30-1 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 30 грудня 1997 року N 1396 ( 1396/97 ) (із змінами і
доповненнями), Мін'юст здійснює нормативно-методичне забезпечення
діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення
реєстрації прав власності на нерухоме майно, здійснює у випадках,
передбачених законодавством, реєстрацію прав на нерухоме майно.
У зв'язку з цим наказом Міністерства юстиції України від 7
лютого 2002 року N 7/5 ( z0157-02 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 18 лютого 2002 року за N 157/6445, затверджено
Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на
нерухоме майно (далі - Тимчасове положення), яким передбачено
порядок видачі витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно
про реєстрацію права власності на нерухоме майно.
Крім того, згідно з наказом Мін'юсту України від 3 червня
2002 року N 45/5 ( z0468-02 ) "Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5", зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 3 червня 2002 року за N 468/6756,
до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14
червня 1994 року N 18/5 ( z0152-94 ) і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 7 липня 1994 року за N 152/361 (із
змінами та доповненнями), внесено відповідні зміни щодо заміни за
текстом Інструкції слів "довідка - характеристика бюро технічної
інвентаризації" словами "витяг з Реєстру прав власності на
нерухоме майно".
Разом з цим наказом Міністерства юстиції України від 20
вересня 2002 року N 84/5 ( z0773-02 ) "Про надання витягів з
Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв
про право власності на нерухоме майно на спеціальних бланках",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року
за N 773/7061, передбачено, що довідки-характеристики,
реєстраційні написи, реєстраційні посвідчення та свідоцтва про
право власності на нерухоме майно, що оформлені не на спеціальних
бланках, оформляються та видаються до 1 лютого 2003 року.
Таким чином, на сьогодні поряд з Тимчасовим положенням діє
наказ Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 30.04.96 N 35 ( z0273-96 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти
нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних
осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.06.96 за
N 273/1298, яким визначено порядок видачі довідок-характеристик на
об'єкти нерухомого майна,, що знаходиться у власності юридичних та
фізичних осіб.
Однак, до цього часу, не дивлячись на звернення Мін'юсту
України до Держжитлокомунгоспу України від 17.01.2003 N 14-34/84,
наказ Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 30 квітня 1996 року N 35 ( z0273-96 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик
на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних
та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічних
інвентаризації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6
червня 1996 року за N 273/1298, не переглянутий та не приведений у
відповідність до чинного законодавства.
На підставі викладеного та відповідно до підпункту "в" пункту
17 Положення про державну реєстрацію нормативних актів
міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) (із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 420
( 420-94-п ), від 16.10.98 N 1640 ( 1640-98-п )), та пункту 4
Порядку скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру,
затвердженого наказом Мін'юсту від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 )
(із змінами і доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31.07.2000 за N 458/4679, рішення про державну
реєстрацію наказу Державного комітету України по
житлово-комунальному господарству від 30 квітня 1996 року N 35
( z0273-96 ) "Про затвердження Інструкції про порядок видачі
довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться
у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро
технічної інвентаризації" скасувати.
-------------- * "Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 30.04.96 N 35 ( z0273-96 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти
нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних
осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації" відповідно
до підпункту 19 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ), згідно з висновком від 29.01.2003
N 1/21 виключено із державного реєстру нормативно-правових актів
08.01.2004 року і відповідно наказ втратив чинність з дня
виключення його з державного реєстру нормативно-правових актів,
тобто з 08.01.2004 року".
Заступник директора Департаменту
державної реєстрації нормативних актів Л.І.Ільєнко
Дата складання висновку 29.01.2003вгору