Документ v1937359-19, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2019 року № 1937

Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії

У зв’язку з віднесенням Законом України "Про державну службу" посад заступників керівників державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, до посад державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби), керуючись статтями 11, 12, 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 квітня 2005 року № 72 "Про затвердження Регламенту Центральної виборчої комісії" (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 20, від 11 квітня 2014 року № 260, від 29 липня 2016 року № 350), такі зміни:

пункт 9 частини другої статті 4 викласти в такій редакції:

"9) призначає на посади керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру та їх заступників на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби згідно із законодавством про державну службу, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України";

перше речення частини шостої статті 9 після слів "керівник Служби розпорядника Реєстру" доповнити словами "та їх заступники".

2. Абзац другий пункту 6 Положення про Службу розпорядника Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34 "Про Службу розпорядника Державного реєстру виборців" (зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 23 квітня 2009 року № 25, від 9 квітня 2013 року № 68, від 29 липня 2016 року № 351, від 29 січня 2018 року № 12, від 19 грудня 2018 року № 245), викласти в такій редакції:

"Керівник та інші працівники Служби є державними службовцями. Керівник Служби та його заступник призначаються на посаду Головою Комісії на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби згідно із законодавством про державну службу та звільняються з посади Головою Комісії. Керівник Служби здійснює повноваження керівника державної служби (з питань державної служби та організації роботи інших працівників Служби)".

3. Внести до Положення про Секретаріат Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 19 червня 2015 року № 92 "Про Положення про Секретаріат Центральної виборчої комісії" (зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 29 липня 2016 року № 352), такі зміни:

1) пункт 7 викласти в такій реакції:

"7. Секретаріат очолює керівник Секретаріату, який призначається на посаду Головою Комісії на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу та звільняється з посади Головою Комісії. Керівник Секретаріату здійснює повноваження керівника державної служби (з питань державної служби та організації роботи інших працівників Секретаріату)";

2) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Керівник Секретаріату має заступників. Заступники керівника Секретаріату призначаються на посаду Головою Комісії на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу та звільняються з посади Головою Комісії";

3) перше речення пункту 18 викласти в такій редакції:

"18. Розподіл обов’язків між заступниками керівника Секретаріату здійснюється Головою Комісії за пропозицією керівника Секретаріату".

Голова
Центральної виборчої комісії


О.ДІДЕНКОвгору