Про надсилання заяви до Генеральної прокуратури України
Центрвиборчком; Постанова від 05.11.20121930
Документ v1930359-12, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2012

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2012 року № 1930

Про надсилання заяви до Генеральної прокуратури України

До Центральної виборчої комісії 2 листопада 2012 року з прокуратури Самарського району міста Дніпропетровська надійшла заява уповноваженої особи Політичної партії "Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" в одномандатному виборчому окрузі № 24 Лісніченко Л.С. про порушення кримінальної справи з доданими до неї матеріалами.

Вказана заява містить інформацію щодо порушень законодавства про вибори народних депутатів України під час виборчого процесу.

Згідно з частиною двадцять п’ятою статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) у разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.

Також у випадках виявлення порушень, передбачених частиною другою статті 61 Закону, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, відповідна виборча комісія повідомляє правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону (частина п’ята статті 61 Закону).

Отже, проведення перевірки викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного правопорушення, прийняття за ними рішень, вирішення питань про притягнення винних осіб до будь-якого виду відповідальності виходить за межі повноважень Центральної виборчої комісії. Кримінально-процесуальним кодексом України встановлено, що вирішення подібних питань належить до виключної компетенції уповноважених на те органів.

Законом України "Про прокуратуру" визначено, що нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань покладається на прокуратуру.

Статтею 6 вказаного Закону регламентовано, що органи прокуратури України захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлюють порушені права і притягають у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

Відповідно до частини першої статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.

Центральна виборча комісія є правозастосовчим органом, який згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

З огляду на зазначені факти та на виконання вимог частини п’ятої статті 61 Закону, частини восьмої статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія вважає за необхідне надіслати заяву уповноваженої особи Політичної партії "Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" в одномандатному виборчому окрузі № 24 Лісніченко Л.С. з доданими до неї матеріалами до Генеральної прокуратури України для перевірки вказаних у ній фактів та вжиття заходів прокурорського реагування.

Враховуючи викладене, відповідно до частини п’ятої статті 61, частини двадцять п’ятої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 – 13, частиною восьмою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надіслати заяву уповноваженої особи Політичної партії "Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" в одномандатному виборчому окрузі № 24 Лісніченко Л.С. до Генеральної прокуратури України для перевірки викладених у ній фактів та вжиття заходів прокурорського реагування.

2. Копії цієї постанови надіслати Лісніченко Л.С. та Генеральній прокуратурі України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛвгору