Документ v1904500-09, поточна редакція — Редакція від 02.09.2009

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент безвиїзного банківського нагляду
Л И С Т
27.08.2009 N 47-412/11904
Керівникам банків України
Начальникам територіальних
управлінь Національного
банку України

Щодо надання інформації
{ В доповнення до Листа додатково див. Лист Національного
банку
N 47-412/12085 ( v1208500-09 ) від 02.09.2009 }

Відповідно до пункту 1.2 Постанови N 421(1) ( v0421500-09 )
на період до 01.01.2011 до банків можуть не застосовуватися заходи
впливу в разі збільшення частки негативно класифікованих активів
(далі - НКА) у загальній сумі активів, за якими має оцінюватися
ризик та формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами
Національного банку України, унаслідок зменшення загальної суми
активів за умови формування банком відповідних резервів та надання
детального плану заходів, спрямованих на зменшення НКА з
щомісячною розбивкою.
_______________
(1) Постанова Правління Національного банку України від
22.07.2009 N 421 ( v0421500-09 ) "Про окремі питання щодо
діяльності банків в період фінансово-економічної кризи"
Для здійснення контролю за виконанням банками вимог Постанови
N 421 ( v0421500-09 ) банкам, що мають на звітну дату (за
щомісячною звітністю) частку НКА,що перевищує 10% від загальної
суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися
резерв, необхідно надавати Департаменту безвиїзного банківського
нагляду (далі - Департамент) детальний план заходів, спрямованих
на зменшення НКА, з щомісячною розбивкою та інформацію про
виконання цього плану заходів (за формами, наведеними у Додатках 1
та 2).
Інформація надається в строк до 12 числа місяця, наступного
за звітним, без супроводжувального листа, на електронну адресу
Департаменту (470BBN@U0H2) та до територіальних управлінь
Національного банку України за місцезнаходженням банку-юридичної
особи (крім банків 1 та 2 групи, а також банків 3 та 4 групи
Київського регіону). Звітний файл повинен мати таку назву:
NK******.xls(2).
_______________
(2) NK - ознака даного типу звіту, ****** - МФО Банку.
Наприклад, NK300123.xls
Банки, в яких призначена тимчасова адміністрація,
вищезазначену інформацію Департаменту не надають.
Інформація, яка буде надана банками з порушенням встановлених
строків та формату подання інформації, не буде враховуватись при
здійсненні аналізу щодо діяльності банків та розгляді питання щодо
незастосування до них заходів впливу.
Директор Департаменту
безвиїзного банківського нагляду К.В.Рожкова

Додаток 1

ПЛАН
зменшення частки НКА, що перевищує 10%
від обсягу активів, за якими має оцінюватися
ризик та формуватися резерв
(згідно з постановою Правління НБУ
від 22.07.2009 N 421)
_______________________________________________
(назва банку)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | МФО |Назва |Місцезнаходження| Дата | Негативно- | Обсяг активів, |Частка НКА у загальній | |Банку |Банку | Банку | | класифіковані | за якими має |сумі активів, за якими | | | | | | активи (НКА) | оцінюватися | має оцінюватися ризик | | | | | | (тис. грн.) | ризик та | та формуватися резерв | | | | | | | формуватися | згідно з нормативно- | | | | | | | резерв (тис. | правовими актами НБУ | | | | | | | грн.) | (%) | | | | | |----------------+----------------+-----------------------| | | | | |план |факт |+,- |план |факт |+,- | план | факт | +,- | |------+------+----------------+-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.01.2009 | - | | - | - | | - | - |DIV/0! | - | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.08.2009 | - | | - | - | | - | - |DIV/0! | - | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.09.2009 | - | | - | - | | - | - |DIV/0! | - | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.10.2009 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.11.2009 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.12.2009 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.01.2010 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.04.2010 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.07.2010 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.10.2010 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | | | | |-----------+-----+-----+----+-----+-----+----+-------+-------+-------| | | | |01.01.2011 | | | 0 | | | 0 |DIV/0! |DIV/0! |DIV/0! | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
В строк до 12.09.2009 необхідно заповнити планові дані,
починаючи з 01.10.2009, та фактичні дані за станом на 01.01.2009,
01.08.2009 та 01.09.2009

Додаток 2

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо зменшення частки НКА
від обсягу активів, за якими має оцінюватися
ризик та формуватися резерв згідно
з нормативно-правовими актами НБУ
_______________________________________
(назва банку)

------------------------------------------------------------------ |N п/п |Заходи | Термін |Відповідальні |Інформація про | | | | виконання | | виконання | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | |-------+--------+----------------+--------------+---------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору