Документ v1877323-11, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2011

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
28.02.2011 N 1877-0-26-11-22
Харківській обласній
організації ВМО "Молодь
проти корупції"
вул. Тринклера, буд. 20,
к. 18, м. Харків, 61022

Міністерством юстиції розглянуто лист Харківської обласної
організації ВМО "Молодь проти корупції" від 24 січня 2011 року
N х-01к-24/01 стосовно надання роз'яснення щодо ситуації, яка
склалася у зв'язку з прийняттям та підписання Закону України "Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо
запобігання та протидії корупції" ( 2808-17 ) від 21 грудня
2010 року, і повідомляється таке.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України
( 254к/96-ВР ) органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Міністерство юстиції діє відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України, Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2006 року N 1577 ( 1577-2006-п ), згідно
з яким Мін'юст організовує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до його компетенції і пов'язані з роботою управлінь
юстиції, а також підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Міністерства.
Відповідно до змісту статті 5 Закону України "Про адвокатуру"
( 2887-12 ) консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і
письмові довідки щодо законодавства дають адвокати.
Водночас в порядку інформування зазначаємо, що Конвенція
Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня
2003 року ( 995_c16 ), яка була підписана від імені України
11 грудня 2003 року та ратифікована Законом України N 251-V
( 251-16 ) від 18 жовтня 2006 року, набрала чинності для України
1 січня 2010 року.
11 червня 2009 року Верховною Радою України прийняті
антикорупційні закони, а саме: Закон України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), "Про
відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень" ( 1507-17 ) та "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення" ( 1508-17 ). Вказані закони набрали чинності з дня
їх опублікування і ввелися в дію з 1 січня 2011 року.
Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України
"Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) з
1 січня 2011 року втратив чинність Закон України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ).
5 січня 2011 року відповідно до Закону України "Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо
запобігання та протидії корупції" ( 2808-17 ) Закони України "Про
засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), "Про
відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень" ( 1507-17 ) та "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення" ( 1508-17 ) визнано такими, що втратили чинність.
Поряд з цим, 17 грудня 2010 року Президентом України внесено
до Верховної Ради України проект Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції в Україні" (реєстраційний N 7487).
23 грудня 2010 року Верховною Радою України в першому читанні
вказаний законопроект прийнято за основу.
Крім того, повідомляємо, що 2 лютого 2011 року відбулося
засідання Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, за результатами якого
проект Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції
в Україні" рекомендовано до розгляду Верховною Радою України на
найближчому пленарному засіданні у другому читанні.
Заступник Міністра Б.П.Гдичинськийвгору