Документ v1857359-14, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2014 року № 1857

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 жовтня 2014 року № 1683

До Центральної виборчої комісії 15 жовтня 2014 року надійшли заяви кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 141 Дубового Олександра Миколайовича та Дубового Сергія Олександровича на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, якими вони спростовують раніше подані до Центральної виборчої комісії 13 жовтня 2014 року звернення із письмовою заявою про відмову балотуватися, на підставі яких Комісією була прийнята постанова від 13 жовтня 2014 року № 1683 про скасування зокрема їх реєстрації кандидатами у народні депутати України.

Розглянувши зазначені заяви, Центральна виборча комісія встановила.

Постановами Центральної виборчої комісії від 26 вересня 2014 року № 1217 Дубовий О.М. та від 29 вересня 2014 року № 1335 Дубовий С.О., які балотуються у порядку самовисування, зареєстровані кандидатами у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 141.

Поштовим зв’язком 13 жовтня 2014 року до Центральної виборчої комісії надійшли заяви Дубового Олександра Миколайовича та Дубового Сергія Олександровича про відмову балотуватися кандидатами у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Згідно з пунктом 1 частини п’ятої статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України в разі звернення кандидата у народні депутати України не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування з письмовою заявою про відмову балотуватися.

Враховуючи викладене, відповідно до частини п’ятої статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія прийняла постанову від 13 жовтня 2014 року № 1683 про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 141 Дубового Олександра Миколайовича та Дубового Сергія Олександровича на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

До Центральної виборчої комісії 15 жовтня 2014 року кандидатами у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 141 Дубовим О.М. та Дубовим С.О. було особисто пред’явлено паспорти громадян України та подано заяви, якими вони спростовують раніше подані до Центральної виборчої комісії 13 жовтня 2014 року звернення із письмовою заявою про відмову балотуватися.

У зазначених заявах Дубовий О.М. та Дубовий С.О. стверджують, що їх письмові заяви про відмову балотуватися були подані іншими особами із підробленням їх власного підпису, і просять скасувати постанову Центральної виборчої комісії від 13 жовтня 2014 року № 1683 у частині скасування їх реєстрації кандидатами у народні депутати України.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому цим Законом порядку.

З огляду на зазначені норми Закону Центральна виборча комісія вбачає підстави для скасування своєї постанови від 13 жовтня 2014 року № 1683 "Про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України Берендєєва І.В., Берлізова Р.О., Блохіна А.В., Буйненко Н.В., Вознюка А.В., Губарь О.Г., Ізбаша Є.В., Дубового О.М., Дубового С.О., Ціоміка Ю.В. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" в частині скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 141 Дубового Олександра Миколайовича та Дубового Сергія Олександровича.

Крім того необхідно зазначити, що заяви кандидатів у народні депутати України Дубового О.М. та Дубового С.О. містять інформацію щодо порушень законодавства про вибори народних депутатів України під час виборчого процесу.

Згідно з частиною двадцять шостою статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" у разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.

Законом України "Про прокуратуру" визначено, що нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань покладається на прокуратуру.

Статтею 6 вказаного Закону регламентовано, що органи прокуратури України захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлюють порушені права і притягають у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

Центральна виборча комісія є правозастосовчим органом, який зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (частина друга статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

З огляду на зазначені факти та на виконання вимог частини шостої статті 61 Закону, частини четвертої статті 13, частини восьмої статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія вважає за необхідне надіслати заяви кандидатів у народні депутати України Дубового О.М. та Дубового С.О. до Генеральної прокуратури України для перевірки викладених у них фактів та вжиття заходів прокурорського реагування.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої статті 3, пунктів 1, 22 частини другої статті 30, частини п’ятої статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтею 2, статтями 11 - 14, пунктами 1, 2 статті 17, пунктами 1, 7 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 13 жовтня 2014 року № 1683 "Про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України Берендєєва І.В., Берлізова Р.О., Блохіна А.В., Буйненко Н.В., Вознюка А.В., Губарь О.Г., Ізбаша Є.В., Дубового О.М., Дубового С.О., Ціоміка Ю.В. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" такі зміни:

1) у назві та тексті постанови слова "Дубового О.М.", "Дубового Олександра Миколайовича", "Дубовий О.М.", "Дубового С.О.", "Дубового Сергія Олександровича","Дубовий С.О." виключити;

2) у тексті постанови слова і цифри "в одномандатному виборчому окрузі № 141", "141" виключити.

2. Цю постанову надіслати Державному підприємству "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" для виготовлення контрольного примірника виборчого бюлетеня для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатному виборчому окрузі № 141 з урахуванням змін, внесених до тексту виборчого бюлетеня згідно з пунктом 1 цієї постанови, та надання його на погодження Центральній виборчій комісії.

3. Довести зміст цієї постанови до відома кандидатів у народні депутати України Дубового О.М., Дубового С.О. та видати їм її копії.

4. Копії цієї постанови надіслати Генеральній прокуратурі України та окружній виборчій комісії одномандатного виборчого округу № 141.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору