Документ v1837359-14, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2014 року № 1837

Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Рішка В.В., який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 71 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Центральна виборча комісія постановою від 29 вересня 2014 року № 1335 зареєструвала кандидата у народні депутати України Рішка Віталія Васильовича, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 71 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України листом від 29 вересня 2014 року № 71/ВДР/16-04/2 повідомило Центральну виборчу комісію про те, що згідно з інформацією Посольства України в Чеській Республіці громадянин Рішко В.В. з 2 грудня 2013 року перебуває на тимчасовому консульському обліку в Посольстві, термін обліку - до 6 жовтня 2023 року відповідно до терміну дії дозволу на перебування в Чеській Республіці. Заява Рішка В.В. про зняття з консульського обліку до дипломатичної установи не надходила.

Листами від 6 жовтня 2014 року № 0.254-11221/0/15-14 та від 13 жовтня 2014 року № 0.254-11569/0/15-14 до Центральної виборчої комісії надійшли відомості з Державної прикордонної служби України щодо неодноразового перетинання державного кордону України громадянином України Рішком Віталієм Васильовичем у період з 27 січня 2010 року до 7 листопада 2013 року.

Згідно з частиною другою статті 76 Конституції України народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Частиною першою статті 9 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) передбачено, що народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону проживання в Україні для цілей Закону означає: 1) проживання на території в межах державного кордону України; 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України; 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах; 4) перебування на полярній станції України; 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

Отже, Законом установлено перелік критеріїв визначення проживання в Україні, що використовуються для цілей Закону.

Разом з тим, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (частина перша статті 33 Конституції України).

Таким чином, положення частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону не передбачають необхідності фізичного перебування особи на території України всі 365 (366) днів на рік протягом п’яти останніх перед днем виборів років.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про громадянство України" безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів.

За змістом статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" місце проживання - це адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік.

Умови визначення місця постійного проживання фізичної особи встановлено Податковим кодексом України, згідно зі статтею 14 якого, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Зазначені акти передбачають, що проживання на території України більшість днів відповідного річного періоду вважається проживанням особи в Україні. Тобто фактичною умовою для розгляду особи такою, що проживає в Україні, є необхідність знаходження такої особи на території України більше 183 днів протягом кожного річного періоду.

За таких обставин системний аналіз законодавства в контексті вимог частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону свідчить, що для визнання факту проживання в Україні протягом останніх п’яти років громадянин повинен перебувати на її території абсолютну більшість (понад 183) днів кожного із цих п’яти річних періодів, які йдуть підряд та безпосередньо передують дню виборів.

Проте надана Центральній виборчій комісії Державною прикордонною службою України листом від 6 жовтня 2014 року інформація дає підстави для висновку, що Рішко В.В. перебував на території України у 2010 - 2013 роках менше 183 днів у кожному з відповідних річних періодів.

Відтак Рішком В.В. не дотримана вимога Конституції України та Закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Пунктом 8 частини п’ятої статті 61 Закону визначено, що Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України у разі виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у народні депутати України, права бути обраною народним депутатом України згідно зі статтею 9 Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 8 частини п’ятої статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати реєстрацію кандидата у народні депутати України Рішка Віталія Васильовича, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 71 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

2. Внести зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 1 жовтня 2014 року № 1420 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах", виключивши із додатка 61 відомості про кандидата у народні депутати України Рішка В.В.

3. Цю постанову надіслати Державному підприємству "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" для виготовлення контрольного примірника виборчого бюлетеня для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатному виборчому окрузі № 71 з урахуванням змін, внесених до тексту виборчого бюлетеня згідно з пунктом 2 цієї постанови, та надання його на погодження Центральній виборчій комісії.

4. Довести зміст цієї постанови до відома Рішка В.В. та видати йому її копію.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору