Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 30.07.2010 N 1722/5
Наказ Міністерства юстиції України; Перелік від 08.07.20111826/5
Документ v1826323-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2011 N 1826/5

Про затвердження Змін до наказу
Міністерства юстиції України
від 30.07.2010 N 1722/5

Відповідно до пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 02.10.2008 N 1666/5 ( z0924-08 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України
від 30.07.2010 N 1722/5 ( v1722323-10 ) "Про затвердження
переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової
літератури, що використовується під час проведення судових
експертиз", що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління експертного забезпечення правосуддя Головченко Л.М.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.07.2011 N 1826/5

ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України
від 30.07.2010 N 1722/5
( v1722323-10 )
"Про затвердження переліків
рекомендованої науково-технічної
та довідкової літератури, що використовується
під час проведення судових експертиз"

1. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити переліки рекомендованої науково-технічної та
довідкової літератури, що використовується під час проведення
судових експертиз, згідно з додатками 1-20".
2. Доповнити додаток 1 позиціями такого змісту: "39. Шпакович Н.Г. Оформлення висновків експертів при
проведенні багатооб'єктних почеркознавчих експертиз: метод.
реком. / Н.Г.Шпакович. - К.: ДНДЕКЦ, 2004. - 8 с. 40. Меленевська З.С. Формулювання синтезуючої частини
висновків почеркознавчої експертизи: метод. реком. /
З.С.Меленевська, А.І.Шаботенко, Н.Г.Шпакович. - К.: ДНДЕКЦ,
2007. - 21 с. 41. Довженко О.В., Гриненко Л.Г., Кузніченко Л.В.,
Логвіна Г.В., Дроздова Т.О. Встановлення автора та виконавця
тексту документа, виконаного під диктування або шляхом
переписування. - Х.: ХНДІСЕ, 2008. - 36 с. 42. Загальні методичні положення судової лінгвістичної
експертизи: метод. реком.: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер.
О.В.Довженко; викон.: Г.В.Логвіна, С.В.Кузнєцова, Н.Я.Дідушок та
ін. - 0108U000452. Інв. N 9 2009.11.02. - Х.: ХНДІСЕ, 2009. -
42 с.".
3. Позицію 15 додатка 1 викласти у такій редакції: "15. Російсько-український словник професійної лексики
експерта-авторознавця: звіт НДР (заключ.)/МЮУ, ХНДІСЕ;
кер. О.В.Довженко; викон.: Н.В.Сиротенко-Кацман, Н.Я.Дідушок,
С.В.Кузнєцова. - 0105U005472. - Х.: ХНДІСЕ, 2007. - 46 с. (На
правах рукопису)".
4. Доповнити додаток 2 позиціями такого змісту: "94. Бондаренко А.Д. Установление способа изготовления
печатных форм / А.Д.Бондаренко // Экспертная техника. - М.:
ВНИИСЭ, 1989. - Вып. 109. - С. 15 - 18. 95. Бондаренко Г.Д. Особливості шрифтів механічних та
електронних друкарських машин закордонного виробництва /
Г.Д.Бондаренко // Актуальные вопросы судебной экспертизы и
криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы. -
Х.: Право, 1998. - С. 92 - 93. 96. Бондаренко Г.Д. Особливості дослідження текстів,
надрукованих на друкарських машинах нових марок і моделей
вітчизняного виробництва / Г.Д.Бондаренко // Криміналістика та
судова експертиза. - К.: МЮУ, 2000. - Вип. 49. - С. 91 - 103. 97. Бондаренко Г.Д. Криміналістичне дослідження документів,
виготовлених на засобах оперативної поліграфії за новими
технологіями друку / Г.Д.Бондаренко // Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2003. - Вип. 3. -
С. 246 - 252. 98. Бондаренко А.Д. Актуальные вопросы криминалистического
исследования документов, изготовленных с использованием новых
средств оперативной полиграфической техники / А.Д.Бондаренко //
Роль и значение деятельности профессора Р.С.Белкина в становлении
и развитии современной криминалистики. - М.: Акад. МВД России,
2002. - С. 297 - 301. 99. Бондаренко А.Д. Криминалистическое исследование
документов, отпечатанных на оперативной цифровой полиграфической
технике / А.Д.Бондаренко // Криминалистика и судебная
экспертиза. - К.: МЮУ, 2004. - Вып. 52. - С. 82 - 88. 100. Бондаренко Г.Д. Криміналістичне дослідження документів,
виконаних новими видами пишучих приладів / Г.Д.Бондаренко,
Н.О.Зубова, Л.П.Щербаковська, Г.В.Лошманова // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2005. - Вип.
5. - С. 195 - 202. 101. Бондаренко Г.Д. Криміналістичне дослідження документів,
виконаних кульковими ручками з рідким чорнилом // Теорія та
практика судової експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2007. -
Вип. 7. - С. 187 - 193. 102. Бондаренко Г.Д. Криміналістичне дослідження документів,
виконаних капілярними ручками / Г.Д.Бондаренко, Н.О.Зубова,
Л.П.Щербаковська, Г.В.Лошманова // Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2008. - Вип. 8. -
С. 213 - 218. 103. Криміналістичне дослідження документів, виконаних на
друкарських машинах нових марок і моделей вітчизняного та
закордонного виробництва: метод. реком. / [Г.Д.Бондаренко]. - Х.:
ХНДІСЕ, 2008. - 36 с. 104. Криміналістичне дослідження документів, виготовлених за
допомогою нових засобів оперативної поліграфічної техніки: метод.
реком. / Г.Д.Бондаренко. - Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 36 с. 105. Дьяченко О.Ф. Можливості диференціації
копіювально-розмножувальних апаратів з кольоровим зображенням при
криміналістичному дослідженні документів / О.Ф.Дьяченко,
Л.П.Щербаковська // Актуальные вопросы судебной экспертизы и
криминалистики. - Х.: Право, 1998. - С. 101 - 103. 106. Щербаковская Л.П. Особенности механизма формирования
изображений в документах, изготовленных с применением струйных
принтеров / Л.П.Щербаковская // Экспертное обеспечение правосудия
на современном этапе судебно-правовой реформы:
сб. науч.-практ.матер. (к 10-летию КО ХНИИСЭ). - Симф.: Таврида,
2000. - С. 100 - 107. 107. Щербаковський М.Г. Поняття та види сучасних способів
матеріальної підробки паперових документів / М.Г.Щербаковський,
І.М.Осика, Л.П.Щербаковська // Экспертное обеспечение правосудия
на современном этапе судебно-правовой реформы: сб. науч.-практ.
матер. (к 10-летию КО ХНИИСЭ). - Симф.: Таврида, 2000. - С. 108 -
112. 108. Щербаковская Л.П. Электрофотографический способ печати в
цифровых копировальных аппаратах и принтерах персональных
компьютеров / Л.П.Щербаковская // Теорія та практика судової
експертизи та криміналістики. - Х.: Право, 2001. - Вип. 1. - С.
176 - 183. 109. Щербаковская Л.П. Криминалистическое исследование
документов, выполненных на полноцветных копировальных аппаратах /
Л.П.Щербаковская // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.:
МЮУ, 2001. - Вып. 50. - С. 136 - 143. 110. Губанов В.А. Особенности криминалистического
исследования документов, выполненных на матричных игольных
принтерах EPSON LX300 и EPSON LX300+ / В.А.Губанов,
Л.П.Щербаковская // Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики. - Х.: Право, 2002. - Вип. 2. - С. 230 - 235. 111. Щербаковская Л.П. Классификационные характеристики
печатающих устройств / Л.П.Щербаковская // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2003. - Вип.
3. - С. 240 - 245. 112. Щербаковская Л.П. Особенности экспертного
диагностического исследования документов, изготовленных с
применением компьютерных технологий / Л.П.Щербаковская //
Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Харьков, 14-15 марта
2003 р.). - Х.: Нац. УВС, 2003. - С. 310 - 318. 113. Ковальов К.М. Дослідження документів, виготовлених за
допомогою струминнокрапельних принтерів: метод. реком. /
К.М.Ковальов, В.Л.Попов. - К.: ДНДЕКЦ - 2003. 114. Лошманова Г.В. Исследование текстов, выполненных при
помощи печатающих устройств персональных компьютеров /
Г.В.Лошманова // Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики. - Х.: Право, 2003. - Вип. 3. - С. 252 - 256. 115. Тимофеева Т.В. Исследование пластиковых платежных
карточек: метод. реком. / Т.В.Тимофеева. - К.: ДНДЕКЦ, 2005. -
34 с. 116. Ковальов К.М. Дослідження аудіовізуальних творів з
ознаками контрафактності: метод. реком. / К.М.Ковальов,
І.П.Дорохіна, Т.В.Тимофеєва. - К.: ДНДЕКЦ, 2005. - 30 с. 117. Щербаковская Л.П.Принципы и методы струйной печати /
Л.П.Щербаковская // Современное состояние, проблемы и перспективы
развития судебной экспертологии: материалы межд. науч.-практ.
конф. (Симферополь, 20-21 сент. 2007 г.). - Симф.: Таврида,
2007. - С. 380. 118. Ковальов К.М.Дослідження документів, виготовлених за
допомогою лазерних принтерів: метод. реком. / К.М.Ковальов,
В.Л.Попов. - К.: ДНДЕКЦ, 2009. - 18 с.".
5. Доповнити додаток 4 позиціями такого змісту: "29. Розробка методичних рекомендацій вирішення діагностичних
завдань при дослідженні побутових приладів обліку витрачання
енергоресурсів: метод. реком.: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ;
кер. В.О.Рябухіна; викон.: Ю.О.Носатенко, О.В.Шальков, В.В.Хоша та
ін. - 0107U000419. Інв. N 10 2009.12.09. - Х.: ХНДІСЕ, 2009. -
65 с. 30. Трасологічне дослідження взуття та його слідів з метою
вирішення діагностичних завдань: метод. реком.: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. І.С.Собакар; викон.: С.В.Волобуєва,
В.І.Дубинка, В.Г.Нікітюк. - 0107U000420. Інв. N 10 2009.12.10. -
Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 97 с.".
6. Доповнити додаток 6 позиціями такого змісту: "156. Мильман Б.Л. Введение в химическую идентификацию /
Б.Л.Мильман. - СПб.: ВВМ, 2008. - 180 с. 157. Руднев В.А. Установление дифференцирующих признаков для
объектов ректификационного и дистиллятного способа производства /
А.В.Руднев, А.Ф.Климчук, П.В.Карножицкий, О.М.Пашкова // Теорія та
практика судової експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2010. -
Вип. 10. - С. 389 - 398. 158. Данилов А.М. Применение присадок в топливах:
справочник. - 3-е изд., доп. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2010. - 368 с. 159. Юрченко Е.Н. Экспертное исследование азотсодержащих,
высокооктановых присадок класса аминов к автомобильным бензинам /
Е.Н.Юрченко, О.Б.Пагурец // Криминалистика и судебная
экспертиза. - К.: МЮУ, 2008. - Вып. 54. - С. 119 - 125. 160. Дерффель К. Статистика в аналитической химии /
К.Дерффель; пер. с нем. - М.: Мир, 1994. - 268 с. 161. Дворкин В.И. Метрология и обеспечение качества
количественного химического анализа / В.И.Дворкин. - М.: Химия,
2001. - 263 с. 162. Таблицы для определения содержания этилового спирта в
водноспиртовых растворах / ред. А.В.Циганкова. - М.: Изд-во
стандартов, 1979. - 366 с. 163. Бушкова М.М. Рефрактометричний метод кількісного
визначення концентрації спирту в настоянках / М.М.Бушкова,
Ц.І.Шах, А.Д.Костинська // Фармацевтичний журнал, 1971. - N 5. -
С. 60 - 64. 164. Замошець О.П. Комплексне дослідження похідних
барбітурової кислоти: метод. посіб. / О.П.Замошець, Б.М.Жук. - К.:
ДНДЕКЦ, 2002. - 14 с. 165. Лінючев Г.В. Можливості використання методу
високоефективної рідинної хроматографії при визначенні органічної
частини продуктів пострілу: інформ. лист / Г.В.Лінючев,
В.В.Гудков. - К.: ДНДЕКЦ, 2003. - 9 с. 166. Лінючев Г.В. Атлас VIS-спектрів пігментів фарбових
матеріалів / Г.В.Лінючев, Р.Г.Легкун, Ю.М.Остапюк. - К.: ДНДЕКЦ,
2002. - 66 с. 167. Замошець О.П. Дослідження кокаїну та його похідних /
О.П.Замошець, М.В.Остапов. - К.: ДНДЕКЦ, 2002. - 18 с. 168. Замошець О.П. Можливості криміналістичного дослідження
амфетаміну та його похідних: метод. посіб. / О.П.Замошець,
Б.М.Жук. - К.: ДНДЕКЦ, 2002. - 20 с. 169. Замошець О.П. Дослідження можливостей кількісного
визначення кокаїну та діацетилморфіну методом ІЧ-спектроскопії:
інформ. лист / О.П.Замошець, М.В.Остапов. - К.: ДНДЕКЦ, 2005. -
8 с. 170. Кухнін А.С. Практика використання методу газорідинної
хроматографії в дослідженні спиртовмісних рідин: інформ.-довід.
посіб. / А.С.Кухнін, І.С.Зубарєва. - К.: ДНДЕКЦ, 2005. - 36 с. 171. Сухацька І.Ю. Визначення морфіну в
експертно-криміналістичних об'єктах: метод. посіб. / І.Ю.Сухацька,
О.П.Головей, В.І.Ткач. - К.: ДНДЕКЦ, 2006. - 30 с. 172. Лінючев Г.В. Експертне дослідження аерозольних фарб:
довідково-метод. посіб. / Г.В.Лінючев, В.В.Приступа. - К.: ДНДЕКЦ,
2007. - 31 с. 173. Клименко Н.І. Використання мікрооб'єктів при
розслідуванні злочинів: метод. посіб. / Н.І.Клименко,
Г.В.Лінючев. - К.: ДНДЕКЦ, 2007. 174. Вартузов В.В. Пошук, фіксація та вилучення
мікрооб'єктів - одиничних текстильних волокон - при проведенні
ОМП: метод. реком. / В.В.Вартузов, П.П.Давидюк. - К.: ДНДЕКЦ,
2003. - 18 с. 175. Лінючев Г.В. Ідентифікація полімерних плівок: метод.
реком. / Г.В.Лінючев, В.В.Приступа, Ю.М.Остапюк. - К.: ДНДЕКЦ,
2003. - 26 с. 176. Замошець О.П. Дослідження діетиламіду лізергінової
кислоти: метод. реком. / О.П.Замошець, М.В.Остапов. - К.: ДНДЕКЦ,
2003. - 16 с. 177. Кочнова О.Ю. Застосування газової хроматографії при
дослідженні спиртовмісних рідин: метод. реком. / О.Ю. Кочнова. -
К.: ДНДЕКЦ, 2005. - 38 с. 178. Єштокін В.І. Дослідження наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів з використанням
спектроденситометра "TLC SCANNER": метод. реком. / В.І.Єштокін,
Ю.В.Ковра. - К.: ДНДЕКЦ, 2008. - 19 с. 179. Криміналістичне дослідження спеціальних хімічних
речовин: метод. реком. / [Р.М.Дем'янчук, Н.О.Заєць, Г.В.Лінючев,
І.М.Оленич] - К.: ДНДЕКЦ, 2008. - 48 с. 180. Лінючев Г.В. Дослідження триперекису ацетону та
гексаметилентрипероксиддіаміну: метод. реком. / Г.В.Лінючев,
Ю.М.Остапюк. - К.: ДНДЕКЦ, 2010. - 34 с. 181. Дослідження амфетаміну та метамфетаміну методом
хроматомас-спектрометрії: метод. реком. / [П.П.Давидюк,
В.В.Вартузов., С.В.Шкурдода, Пасічник В.В.]. - К.: ДНДЕКЦ, 2010. -
20 с.".
7. Доповнити додаток 7 позиціями такого змісту: "57. Жук Б.М. Дослідження мінералів піщаної фракції в
об'єктах ґрунтознавчої експертизи: метод. реком. / Б.М.Жук. - К.:
ДНДЕКЦ, 2003, 36 с. 58. Приступа В.В. Дослідження елементного складу ґрунтів
методом рентгенофлуоресцентного аналізу: метод. реком. /
В.В.Приступа, Б.М.Жук. - К.: ДНДЕКЦ, 2005. - 10 с. 59. Хлєсткова О.О. Криміналістичне дослідження об'єктів
ґрунтово-мінералогічного походження: метод. реком. /
О.О.Хлєсткова, Н.М.Косміна, Г.В.Лінючев. - К.: ВПЦ МВС. - 2007. -
121 с. 60. Загальні положення методики судово-біологічного
дослідження альгофлори водоймищ України: метод. реком.: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Т.Є.Балинян.; викон.: Т.Є.Балинян,
Н.С.Білоус. - 0106U000855. Інв. 2008. 12. 19. - Х.: ХНДІСЕ,
2008. - 101 с.; табл. 61. Дослідження комплексів комах-шкідників у
судово-біологічній експертизі зерна та зернопродуктів: метод.
реком. / [О.О.Прокопенко; ред. О.Ф.Дьяченко] - Х.: ХНДІСЕ, 2007. -
28 с.". 8. Доповнити додаток 8 позиціями такого змісту: "26. Методичні рекомендації із встановлення відповідності
самочинно збудованих будівель (споруд) вимогам будівельних норм та
правил: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Л.Ф.Пугачова;
викон.: Р.Й.Кучеренко, Р.Б.Каплін, С.А.Кирленко та ін. -
0108U000455. Інв. N 9 2009.11.02. - Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 81 с. 27. Методичні рекомендації по визначенню розміру компенсації
частки при неможливості розподілу в натурі об'єктів нерухомості:
звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; Г.В.Ярошеня; викон.:
О.В.Плохотний, О.О.Паламарчук, А.В.Булва та ін. - 0109U001206.
Інв. N 10 2009.12.10. - Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 65 с. 28. Методичні рекомендації по розподілу, визначенню порядку
користування земельними ділянками, на які виникає право земельного
сервітуту, та визначенню вартості цих ділянок: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Т.Г.Дудник; викон.: В.В.Возненко,
В.М.Шимка, В.В.Багданчик та ін. - 0108U000453. Інв. N 10
2009.12.07. - Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 44 с. 29. Визначення вартості ремонтно-будівельних робіт в
залежності від способу їх здійснення: звіт НДР (заключ.) / МЮУ,
ЛНДІСЕ; кер. Н.В.Сеник; викон.: М.О.Досяк, О.І.Журавльова,
Г.В.Рубцова. - 0108U004350. - Л.: ЛНДІСЕ, 2009. - 70 с.".
9. Розділ "За спеціальністю - 10.1 "Дослідження обставин
дорожньо-транспортної пригоди" додатка 10 доповнити позиціями
такого змісту: "81. Корчан Н.С. Профиклатическая деятельность
эксперта-автотехника по итогам исследования причинности в событии
ДТП / Н.С.Корчан // Актуальные вопросы судебной экспертизы. - М.:
ВНИИСЭ, 1992. - С. 248 - 259. 82. Корчан Н.С. Методические аспекты исследования причинности
в событии ДТП / Н.С.Корчан // Актуальные вопросы судебной
экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой
реформы. - Х.: Право, 1998. - С. 181 - 183. 83. Корчан Н.С. Пределы установления экспертом-автотехником
причинной связи в событии дорожно-транспортного происшествия /
Н.С.Корчан // Новые разработки, технические приемы и средства
судебной экспертизы. - М.: ВНИИСЭ, 1989. - Вып. 2. - С. 16 - 18. 84. Корчан Н.С. Устойчивость автомобиля при бортовой
неравномерности коэффициентов сцепления колес с дорогой /
Н.С.Корчан, М.А.Подригало, Д.В.Клец // Автомобильный транспорт:
сб. науч. тр. - Х.: ХНАДУ, 2008. - Вып. 22. - С. 38 - 41. 85. Романов Н.С. Дорожно-транспортная опасность и ее
исследования судебно-автотехнической экспертизой / Н.С.Романов,
В.А.Киреев // Актуальные проблемы судебной экспертизы и
криминалистики. - К.: МЮУ, 1993. - С. 190 - 192. 86. Романов Н.С. Механизм дорожно-транспортного происшествия
и методологические вопросы его анализа в судебной автотехнической
экспертизе / Н.С.Романов // Криминалистика и судебная
экспертиза. - К.: Вища шк., 1988. - Вып. 37. - С. 87 - 92. 87. Романов Н.С. Теоретические и доказательные вопросы
судебной автотехнической экспертизы / Н.С.Романов. - К.: МВД УССР,
1975. - 155 с. 88. Романов Н.С. Основные положения судебно-экспертного
анализа автотранспортного происшествия / Н.С.Романов. - К.: МВД
УССР, 1969. - 67 с. 89. Романов Н.С. Вопросы исследования причинной связи
судебной автотехнической экспертизой / Н.С.Романов. - К.: МВД
УССР, 1973. - 60 с. 90. Судебная автотехническая экспертиза. Ч.І. Назначение и
производство судебной автотехнической экспертизы: пособие для
экспертов-автотехников, следователей и судей. - М.: ВНИИСЭ,
1980. - 154 с. 91. Дослідження впливу нерівномірності гальмівних сил на
колесах автомобіля на параметри його руху: звіт НДР (заключ.) /
МЮУ, ЛНДІСЕ; кер. В.Т.Придиба. - 0108U004348. - Л.: ЛНДІСЕ,
2009. - 70 с.".
10. Розділ "За спеціальністю - 10.2 "Дослідження технічного
стану транспортних засобів", 10.3 "Дослідження деталей
транспортних засобів" додатка 10 доповнити позиціями такого
змісту: "40. Корчан Н.С. Причинная связь как предмет исследования в
судебной экспертизе технического состояния транспортных средств /
Н.С.Корчан // Актуальные проблемы теории и практики судебной
экспертизы. - М.: ВНИИСЭ, 1989. - С. 174 - 185. 41. Лошманов В.П. Исследование неисправности рулевого
управления, ходовой части и электрооборудование автомобилей в
практике судебной автотехнической экспертизы / В.П.Лошманов. - К.:
МВД УССР, 1970. - 63 с. 42. Лошманов В.П. Установление причинной зависимости в
системе "водитель-неисправность-происшествие" / В.П.Лошманов //
Экспертная практика и новые методы исследования. - М.: ВНИИСЭ,
1978. - Вып. 22. - С. 16 - 26".
11. Розділ "За спеціальністю - 10.4 "Транспортно-трасологічні
дослідження" додатка 10 доповнити позиціями такого змісту: "16. Романов Н.С. Вопросы теории идентификации в транспортной
трасологии / Н.С.Романов // Криминалистика и судебная
экспертиза. - К.: Вища шк., 1981. - Вып. 22. - С. 82 - 85. 17. Романов М. Теоретичні питання та загальні методичні
положення судово-трасологічного дослідження контактної взаємодії
об'єктів / М.Романов, Е.Єфремян // Вісник Академії правових наук
України. - 1999. - N 2 (17). - С. 147 - 155".
12. Розділ "За спеціальністю - 10.16 "Дорожньо-технічні
дослідження" додатка 10 доповнити позиціями такого змісту: "16. Основы экспертного исследования дорожных условий на
участках ДТП / Н.С.Корчан, В.В.Филиппов, М.С.Стороженко,
Е.Д.Прусенко // Проблемы эксплуатации автомобильных дорог: сб.
науч. тр. - Х.: ХНАДУ, 1998. - С. 117 - 121. 17. Романов М.С. Судово-автодорожня експертиза: зміст і
науково-методичний базис / М.С.Романов, М.С.Корчан, В.О.Кіреєв //
Криміналістика та судова експертиза. - К.: МЮУ, 2000. - Вип. 49. -
С. 168 - 173. 18. Корчан Н.С. Практические вопросы экспертизы состояния
дорог и дорожных условий на участках ДТП / Н.В.Сила, Н.С.Корчан //
Актуальные вопросы теории и практики судебной автотехнической
экспертизы: сб. междунар. науч.-практ. семинара (Харьков, 2 - 3
дек. 2004 г.). - Х.: ХНДІСЕ, 2005. - С. 221 - 227".
13. Доповнити додаток 11 позиціями такого змісту: "22. Дослідження фотографічних зображень / КДБ при РМ СРСР,
1954. 23. Дослідження фотоматеріалів / КДБ при РМ СРСР, 1959. 24. Дослідження фотоматеріалів / КДБ при РМ СРСР, 1977. 25. Експертне ототожнення людини по фотопортретах із
застосуванням математичних методів дослідження / КДБ при РМ СРСР,
1968. 26. Ідентифікація особи по фотокартках / КДБ при РМ СРСР,
1974".
14. Доповнити додаток 18 позиціями такого змісту: "94. Ідентифікація піратських відеокасет, CD/DVD дисків:
метод. реком. / Міжнародна федерація фонографічної індустрії
(IPFI) та кіноіндустрії (МРА) в Україні. - К., 2004. 95. Дослідження примірників аудіовізуальних творів та
фонограм з ознаками контрафактності: метод. реком. - К., 2005. 96. Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної
аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ):
моногр. / Г.К.Авдєєва. - Х.: Право, 2006. - 192 с. 97. Створення словника термінів судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер.
Т.А.Заніна; викон.: О.Ф.Дьяченко, О. А. Авєйнік; КНДІСЕ; ДНДІСЕ;
НДЦСЕПІВ. - 0104U003942. Інв. N 11 2006.12.27. - Х.: ХНДІСЕ,
2006. - 104 с. 98. Методика експертизи об'єктів авторського права та
суміжних прав. - К.: ДНДЕКЦ МВС України та НДІІВ АПрН України,
2007. 99. Методика проведення досліджень оптичних носіїв, що
містять об'єкти авторського права та суміжних прав / Уклад.
К.М.Ковальов, І.П.Дорохіна, Л.В.Валовий, В.В.Жирко. - К.: ДНДЕКЦ
МВС України, 2008. - 65 с. з іл. 100. Розробка науково-методичного посібника "Економічні
дослідження, пов'язані з використанням прав на об'єкти
інтелектуальної власності": наук.-метод. посіб.: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. П.Ю.Баранов; викон.: Т.А.Заніна,
А.П.Копитько. - 0107U000411. Інв. N 10 2009.12.14. - Х.: ХНДІСЕ,
2009. - 162 с.".
15. Доповнити додаток 14 позиціями такого змісту: "34. Методичні рекомендації щодо досліджень вантажних і
вантажопасажирських колісних транспортних засобів з визначення
відповідності їх характеристик товарним позиціям Українського
класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371-14 )
(УКТЗЕД): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; кер. С.А.Афанасьєв;
викон.: О.О.Білий, О.М.Бадейнов, А.С.Крук, О.І.Стабровський. -
0109U000361. - Л.: ЛНДІСЕ, 2009. - 194 с. 35. Методичні рекомендації з визначення ринкової вартості
товару в країні придбання чи походження на момент його перетинання
митного кордону України: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; кер.
О.О.Мінаєва; викон.: А.М.Макусинський. - 0107U006372. - О.:
ОНДІСЕ, 2009. - 37 с.".
16. Доповнити наказ новим додатком 1, що додається. У зв'язку з цим додатки 1-18 вважати додатками 2-19
відповідно.
17. Доповнити наказ додатком 20, що додається.
Начальник Управління
експертного забезпечення
правосуддя Л.М.Головченко

Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції України
08.07.2011 N 1826/5

ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової
літератури, що використовується
при проведенні комплексної експертизи

1. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний
как источники и основы научных методов судебной экспертизы /
Т.В.Аверьянова. - М.: Академия МВД РФ, 1994. - 123 с.
2. Аринушкин Г.П. Комплексное криминалистическое исследование
контактно-взаимодействовавших объектов - новое направление в
судебно-экспертном исследовании вещественных доказательств /
Г.П.Аринушкин // Криминалистическое исследование
контактно-взаимодействовавших объектов: материалы Всесоюзного
науч.-практ. семинара (Пермь, сент. 1981 г.). - М.: ВНИИСЭ,
1982. - С. 3 - 8.
3. Арсеньев В.Д. Процессуальные проблемы комплексной судебной
экспертизы / В.Д.Арсеньев // Теоретические вопросы судебной
экспертизы: сб. науч. тр. ВНИИСЭ. - М.: ХОЗУ Минюста СССР, 1981. -
Вып. 48. - С. 68 - 83.
4. Беляева Л.Д. Криминалистическая экспертиза факта
контактного взаимодействия элементов вещной обстановки события
преступления / Л.Д.Беляева, В.Ф.Орлова // Экспертная практика и
новые методы исследования. - М.: ВНИИСЭ, 1982. - Вып. 2. - С. 1 -
12.
5. Беляева Л.Д. Проблемы дифференциации и интеграции знаний в
области криминалистического исследования материалов, веществ и
изделий / Л.Д.Беляева // Современное состояние и перспективы
развития новых видов судебной экспертизы. - М.: ВНИИСЭ, 1987. - С.
4 - 12.
6. Бергер В.Е. Следы взаимодействия как источник информации
об обстоятельствах происшествия / В.Е.Бергер, В.М.Прищепа //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: РИО МВД УССР, 1975. -
Вып. 11. - С. 236 - 243.
7. Берзин В.Ф. К вопросу о процедуре решения
идентификационной задачи комплексной экспертизы вещественных
доказательств / В.Ф.Берзин, З.А.Ковальчук, З.С.Меленевская //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища шк., 1984. - Вып.
29. - С. 12 - 23.
8. Берзин В.Ф. О нереальных идентификационных задачах в
теории и практике криминалистической экспертизы / В.Ф.Берзин,
З.А.Ковальчук, З.С.Меленевская // Криминалистика и судебная
экспертиза. - К.: Вища шк., 1988. - Вып. 36. - С. 9 - 17.
9. Берзин В.Ф. К вопросу о процедуре решения
идентификационной задачи комплексной экспертизы вещественных
доказательств / В.Ф.Берзин, З.А.Ковальчук, З.С.Меленевская //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища шк. 1984. - Вып.
29. - С. 12 - 16.
10. Берзин В.Ф. О сущности вопроса об установлении контакта
(контактного взаимодействия) объектом / В.Ф.Берзин, З.А.Ковальчук,
З.С.Меленевская // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.:
Вища шк., 1986. - Вып. 33. - С. 8 - 15.
11. Берзин В.Ф. Об идентификационной задаче комплексной
экспертизы вещественных доказательств / В.Ф.Берзин, З.А.Ковальчук,
З.С.Меленевская // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.:
Вища шк., 1983. - Вып. 27. - С. 15 - 21.
12. Берзин В.Ф. Установление факта контактного взаимодействия
объектов (критический анализ экспертного исследования) /
В.Ф.Берзин, З.А.Ковальчук, З.С.Меленевская // Криминалистика и
судебная экспертиза. - К.: Либідь, 1991. - Вып. 43. - С. 42 - 50.
13. Берзін В.Ф. Ще раз до питання про встановлення факту
контактної взаємодії (ФКВ) об'єктів / В.Ф.Берзін, З.О.Ковальчук,
З.С.Меленевська // Криміналістика та судова експертиза. - К.: МЮУ,
2000. - Вип. 49. - С. 17 - 26.
14. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов,
веществ, изделий / М.Б.Вандер. - СПб.: Питер, 2001. - 128 с.: ил.
15. Вареникова С.П. Комплексное исследование следов
контактного взаимодействия транспортного средства и одежды
потерпевшего / С.П.Вареникова, Ю.А.Шлепов // Экспертная практика и
новые методы исследования. - М.: ВНИИСЭ, 1983. - Вып. 9. - С. 10 -
17.
16. Вареникова С.П. Некоторые аспекты расширения возможностей
криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий
посредством использования данных о механиме следообразования /
С.П.Вареникова // Современное состояние и перспективы развития
новых видов судебных экспертиз: сб. науч. тр. - М.: ВНИИСЭ,
1987. - С. 136 - 142.
17. Вареникова С.П. Теоретические и методические основы
исследования механизма следообразования в криминалистических
экспертизах материалов, веществ и изделий: дис. канд. юрид. наук /
С.П.Вареникова. - М.: [б. и.], 1986. - 178 с.
18. Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и
методологические проблемы судебной экспертизы) / А.И.Винберг,
Н.Т.Малаховская. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. - 183 с.
19. Грановский Г.Л. Взаимодействие через тождество и
тождество через взаимодействие / Г.Л.Грановский // Вопросы теории
и методики экспертизы в целях установления факта контактного
взаимодействия элементов вещной обстановки. - М.: ВНИИСЭ, 1978. -
С. 30 - 47.
20. Грановский Г.Л. Статистические методы определения
следообразующего участка папиллярного узора руки /
Г.Л.Грановский. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. - 44 с.: 4 рис.; 5
табл.
21. Єфремян Е.Б. Судова експертиза контактної взаємодії
об'єктів у світлі теорій відображення, інформації та
криміналістичної ідентифікації / Е.Б.Єфремян // Вісник Академії
правових наук України. - 2000. - N 4 (19). - С. 164 - 172.
22. Железняк А.С. Материальные следы - важный источник
криминалистической идентификации (понятие, процессуально-правовая
природа): лекция / А.С.Железняк. - Омск: МВД СРСР, 1975. - С. 11.
23. Зельдес И.М. Комплексные исследования в судебной
экспертизе: дис. ... канд. юрид. наук / И.М.Зельдес. - М.: [б.
и.], 1968. - 186 с.
24. Клименко Н.І. Інтеграційна функція експертології /
Н.І.Клименко // Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики: зб. наук.-практ. матеріалів. - Х.: Право, 2006. -
Вип. 6. - С. 117 - 124.
25. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное
исследование свойств человека / В.Е.Корноухов. - Красноярск:
Изд-во Красноярского ун-та, 1982. - 184 с.
26. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при
расследовании преступлений: науч.-практ. пособ. / Ю.Г.Корухов. -
М.: Норма-Инфа-М., 1998. - 210 с.
27. Корухов Ю.Г. Сущность неидентификационных трасологических
экспертиз / Ю.Г.Корухов // Вопросы современной трасологии. - М.:
ВНИИСЭ, 1978. - Вып. 36. - С. 71 - 86.
28. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление
и тенденции развития. - М.: ЮИ МВД РФ, 1994. - 231 с.
29. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах:
монография / И.Ф.Крылов. - Л.: ЛГУ, 1976. - 199 с.
30. Кузнецов О.Г. Судебная экспертиза: актуальные проблемы и
перспективы развития в республике Казахстан / О.Г.Кузнецов. -
Алматы: Глобус, 2008. - 310 с.
31. Ласкаускене Б.И. О понятии микроследов и микрочастиц в
трасологии / Б.И.Ласкаускене // Вопросы судебной экспертизы и
криминалистики. - Вильнюс: [Тип. М. Шумаускаса], 1982. - Вып.
16. - С. 51 - 55.
32. Липовский В.В. Использование методов технического
исследования документов и почерковедения при экспертизе подписей,
подвергшихся изменениям / В.В.Липовский, Т.А.Дроздова //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Лыбидь, 1991. - Вып.
43. - С. 74 - 80.
33. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза:
учебно-методическое пособие для экспертов / Н.П.Майлис. - М.:
Мегатрон-XXI, 2000. - С. 24.
34. Митричев В.С. Основные положения экспертизы в целях
установления факта контактного взаимодействия элементов вещной
обстановки / В.С.Митричев, М.Н.Таран // Вопросы теории и методики
экспертизы в целях установления факта контактного взаимодействия
элементов вещной обстановки. - М.: ВНИИСЭ, 1978. - С. 3 - 29.
35. Митричев В.С. Актуальные вопросы криминалистической
экспертизы материалов, веществ и изделий / В.С.Митричев //
Материалы Всесоюз. науч. конф.: Современные тенденции развития
судебной экспертизы вещественных доказательств и пути внедрения
новых физических, химических и биологических методов в экспертную
практику. - М.: ВНИИСЭ, 1972. - Ч. 3. - Вып. 1. - С. 3 - 9.
36. Митричев В.С. Научные основы и общие положения
криминалистических идентификационных исследований физическими и
химическими методами: автореф. дис. ... д.ю.н. / В.С.Митричев. -
М.: [б. и.], 1971. - 30 с.
37. Митричев В.С. Структура объектов идентификации при
установлении принадлежности частей целому / В.С.Митричев // Теория
и практика криминалистики и судебной экспертизы: межвуз. науч.
сб. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. - Вып. 2. - С. 9 - 16.
38. Моделирование процесса контактного взаимодействия одежды
с различными объектами / В.А.Пучков, В.Н.Клочкова, С.Н.Рехсон,
Ш.Ш.Шихалиев. - М.: ВНИИСЭ, 1988. - С. 1 - 11.
39. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование
потожировых следов человека / Т.Ф.Моисеева. - М.: Городец-издат,
2000. - С. 5 - 6.
40. Назначение и организация производства судебных экспертиз
для установления факта контактного (механического) взаимодействия
различного рода объектов: метод. реком. - М.: ВНИИСЭ, 1985. -
55 с.
41. Николайчик В.М. Фотографические и физические методы
исследования вещественных доказательств / В.М.Николайчик,
Н.М.Зюскин. - М.: Госюриздат, 1962. - 186 с.
42. Проблемы организации и проведения комплексных экспертных
исследований: материалы межведомственной науч.-практ. конф.
(Горький, 14 апр. 1987 г.). - Горький: МЮ РСФСР, 1987. - 133 с.
43. Прохоров-Лукин Г.В. Предмет судебной экспертизы и общие
основания деления экспертных задач на категории /
Г.В.Прохоров-Лукин // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.:
МЮУ, 2001. - Вып. 50. - С. 3 - 15.
44. Прохоров-Лукин Г.В. Теоретические и методологические
основы судебно-экспертной ситуалогии: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук / Г.В.Прохоров-Лукин. - К.: [б. и.], 1993. - 17 с.
45. Пучков В.А. Судебное материаловедение / В.А.Пучков //
Социалистическая законность. - 1979. - N 7. - С. 61 - 63.
46. Решение экспертной задачи о факте контактного
взаимодействия предметов (комплектов) одежды с помощью
автоматизированного решающего программного комплекса "Контакт":
методические рекомендации для экспертов, следователей и судей. -
М.: ВНИИСЭ, 1987. - 45 с.
47. Романов М. Об'єкт, предмет і метод криміналістичного
дослідження контактно-слідової взаємодії об'єктів / М.Романов,
Е.Єфремян // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - N 3
(14). - С. 199 - 127.
48. Романов М.С. Експертиза контактно-слідових взаємодій при
розслідуванні дорожньо-транспортних подій / М.С.Романов,
В.О.Киреєв // Право України. - 1994. - N 10. - С. 30 - 34.
49. Романов М.С. Загальнометодичні питання експертного
дослідження контактної взаємодії об'єктів / М.С.Романов,
Е.Б.Єфремян // Криміналістика та судова експертиза. - К.: МЮУ,
2000. - Вип. 49. - С. 26 - 32.
50. Романов М. Судова ситуаційна експертиза, її сутність та
методологічна характеристика / М.Романов, Е.Єфремян // Вісник
Академії правових наук України. - 1997. - N 4 (11). - С. 116 -
123.
51. Романов М. Теоретичні питання та загальні методичні
положення судово-трасологічного дослідження контактної взаємодії
об'єктів / М.Романов, Е.Єфремян // Вісник Академії правових наук
України. - 1999. - N 2 (17). - С. 147 - 155.
52. Романов М. Теоретичні та методологічні питання судової
трасології в світлі нових видів судово-експертних досліджень /
М.Романов, Е.Єфремян // Вісник Академії правових наук України. -
1998. - N 2 (13). - С. 151 - 159.
53. Романов Н.С. Гносеологическая сущность экспертизы факта
контактного взаимодействия объектов / Н.С.Романов //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища шк., 1989. - Вып.
38. - С. 15 - 21.
54. Романов Н.С. Диагностический аспект исследований при
установлении факта контактного взаимодействия объектов (ФКВ) /
Н.С.Романов, В.А.Киреев // Роль судебной экспертизы и
криминалистики в раскрытии и профилактике преступлений. - О.:
Одесская НИЛСЭ, 1994. - С. 177 - 179.
55. Романов Н.С. Исследование механизма следообразования
судебной транспортно-трасологической экспертизой / Н.С.Романов //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища шк., 1987. - Вып.
34. - С. 103 - 107.
56. Романов Н.С. Методологическая характеристика судебной
экспертизы установления ФКВ по делам о ДТП / Н.С.Романов,
В.А.Киреев // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Лыбидь,
1992. - Вып. 45. - С. 88 - 94.
57. Романов Н.С. Методология судебной экспертизы ФКВ /
Н.С.Романов, О.Н.Мотин, Н.В.Переверзев // Актуальные проблемы
судебной экспертизы и криминалистики: тезисы науч.-практ. конф. -
К.: МЮУ, 1993. - С. 77 - 79.
58. Романов Н.С. Механизм дорожно-транспортного происшествия
и методологические вопросы его анализа в судебной автотехнической
экспертизе / Н.С.Романов // Криминалистика и судебная
экспертиза. - К.: Вища шк., 1988. - Вып. 37. - С. 87 - 91.
59. Романов Н.С. О спорных вопросах решения идентификационных
задач в комплексной судебной экспертизе / Н.С.Романов //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища шк., 1986. - Вып.
33. - С. 15 - 22.
60. Романов Н.С. Об информационной природе следов /
Н.С.Романов, Э.Б.Ефремян // Вісник Луганського інституту
внутрішніх справ. Спец. вип. - 1999. - Ч. 4. - С. 93 - 98.
61. Романов Н.С. Пути решения идентификационных и
диагностических задач в транспортно-трасологической экспертизе /
Н.С.Романов // Современное состояние и перспективы развития
традиционных видов криминалистической экспертизы. - М.: ВНИИСЭ,
1987. - С. 80 - 87.
62. Романов Н.С. Транспортно-трасологическая экспертиза ФКВ
при решении диагностических и ситуалогических задач по делам о
дорожно-транспортных происшествиях / Н.С.Романов, В.А.Киреев //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: ВІПОЛ, 1995. - Вып.
47. - С. 83 - 89.
63. Романов Н.С. Транспортно-трасологические экспертизы факта
контактного взаимодействия / Н.С.Романов, В.А.Киреев //
Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью:
тезисы науч.-практ. конф. - Минск: НИИПК КиСЭ, 1992. - С. 189 -
192.
64. Романов Н.С. Факт контактного взаимодействия объектов,
как предмет судебно-экспертного исследования / Н.С.Романов //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища шк., 1984. - Вып.
29. - С. 23 - 28.
65. Ростов М.Н. О комплексных экспертных исследованиях и их
организационно-процессуальных формах / М.Н.Ростов //
Организационно-правовые проблемы судебной экспертизы: сб. науч.
тр. - М.: ВНИИСЭ, 1982. - С. 10 - 33.
66. Садомсков Е.И. О возможностях идентификации целого по
частям объектов растительного происхождения в
судебно-биологической экспертизе / Е.И. Садомсков // Материалы
науч. конф., посвящ. вопросам установления групповой
принадлежности вещественных доказательств в практике судебной
экспертизы. - К.: Тип. 4-я военная, 1963. - С. 154 - 156.
67. Сегай М.Я. Идентификация материалов и веществ в
криминалистической экспертизе / М.Я.Сегай // Материалы 3-й
расширен. науч. конф., посвящ. памяти засл. деятеля науки, проф.
М.И.Райского / под ред. проф. А.М.Гамбург. - К.: Госмедиздат УССР,
1958. - С. 102 - 107.
68. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации /
М.Я.Сегай. - К.: РИО МВД УССР, 1970. - 254 с.
69. Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных
следов-отображений (проблемы методологи) / М.Я.Сегай,
В.К.Стринжа. - К.: ІнЮре, 1997. - 174 с.
70. Седова Т.А. Применение спектроскопии внутреннего
отражения в судебной экспертизе / Т.А.Седова. - Л.: ЛГУ, 1978. -
108 с.
71. Седова Т.А. Проблемы методологии и практики
нетрадиционной криминалистической идентификации / Т.А.Седова. -
Л.: ЛГУ, 1986. - 105 с.
72. Седова Т.А. Проблемы судебной идентификации некоторых
видов вещественных доказательств: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук / Т.А.Седова. - Л.: [б. и.], 1967. - 23 с.
73. Симакова-Ефремян Э.Б. Актуальные проблемы экспертного
исследования факта контактного взаимодействия объектов ДТП /
Э.Б.Симакова-Ефремян // Актуальные проблемы исследования
обстоятельств дорожно-транспортных происшествий: сб. тр.
1 междунар. конф. - СПб.: Сев.-Зап. РЦСЭ, 2001. - С. 133 - 141.
74. Симакова-Ефремян Э. Б. Вопросы теории и методологии
экспертизы факта контактного взаимодействия объектов /
Э.Б.Симакова-Ефремян, Л.Н.Дереча // Роль и значение деятельности
профессора Р.С.Белкина в становлении и развитии современной
криминалистики: материалы междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня
рождения Р.С.Белкина). - М.: Акад. упр. МВД России, 2002. -
С. 257 - 262.
75. Симакова-Ефремян Э.Б. Дискуссионные вопросы
судебно-экспертного установления контактного взаимодействия
объектов / Э.Б.Симакова-Ефремян // Новые направления
криминалистических исследований в практике судебной экспертизы:
тезисы науч.-практ. семинара, (Киев, 24 - 25 апр. 2001 г.). - К.:
КНИИСЭ, 2001. - С. 4 - 9.
76. Симакова-Ефремян Э.Б. О теоретических и методологических
основах производства экспертиз по установлению факта контактного
взаимодействия объектов / Э.Б.Симакова-Ефремян // Теорія та
практика судової експертизи і криміналістики: зб. матеріалів
міжнар. конф. (Харків, 19 - 20 черв. 2002 р.). - Х.: Право,
2002. - Вип. 2. - С. 79 - 82.
77. Сімакова-Єфремян Е.Б. Теорія і методологія комплексної
експертизи контактно-слідової взаємодії об'єктів: монографія /
Е.Б.Сімакова-Єфремян. - Х.: Гриф, 2004. - 176 с.
78. Судебно-почвоведческая экспертиза. Ч. 2 (особенная):
методы комплексного криминалистического исследования почв /
В.В.Тюрикова, А.А.Алексеев, Е.А.Хлесткова, Э.Б.Ефремян,
О.И.Даньшина. - М.: ВНИИСЭ, 1993. - Вып. 1. - С. 64 - 230.
79. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та
наукові коментарі: навч.-дов. посіб. / [уклад.: Ю.М.Грошевий,
М.Л.Цимбал, Е.Б.Сімакова - Єфремян та ін.]. - Х.: Одіссей, 2004. -
448 с.
80. Татаренко В.О. Поняття комплексності застосування
спеціальних знань при проведенні судово-медичних та
криміналістичних експертиз об'єктів контактної взаємодії /
В.О.Татаренко, Е.Б.Сімакова-Єфремян, Л.М.Дереча // Теорія та
практика судової експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2001. -
С. 83 - 93.
81. Терзиев Н.В. Физические исследования в криминалистике /
Н.В.Терзиев // Сов. государство и право. - 1947. - N 3. - С. 82 -
86.
82. Тюрикова В.В. Судебно-почвоведческая экспертиза: итоги и
перспективы развития / В.В.Тюрикова, Э.П.Козинер // Современное
состояние и перспективы развития новых видов судебной
экспертизы. - М.: ВНИИСЭ, 1987. - С. 12 - 18.
83. Физические исследования в криминалистике / Н.В.Терзиев,
Б.Р.Киричинский, А.А.Эйсман, Е.Б.Геркен. - М.: Полиграфкнига,
1948. - 224 с.
84. Шихалиев Ш.Ш. Криминалистическое изучение факторов
взаимодействия одежды с наружными частями деталей автотранспортных
средств / Ш.Ш.Шихалиев, И.А.Алиев, В.А.Пучков. - М.: ВНИИСЭ,
1988. - С. 11 - 14.
85. Шульга Н.И. Комплексная идентификационная экспертиза
следов колюще-режущих орудий: дис. ... канд. юрид. наук /
Н.И.Шульга. - К.: [б. и.], 1976. - 167 с.: ил.
86. Эйсман А.А. Физические методы выявления невидимых
текстов / А.А.Эйсман, В.М.Николайчик; под ред. проф.
А.И.Винберга. - М.: Госюриздат, 1961. - 240 с.

Додаток 20
до наказу Міністерства
юстиції України
08.07.2011 N 1826/5

ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується при проведенні
судової електротехнічної експертизи,
експертизи в галузі безпеки
життєдіяльності та охорони праці,
експертизи причин та наслідків
надзвичайних подій в гірничій
промисловості та в підземних умовах

1. Акимцев Ю.И. Электроснабжение сельского хозяйства /
Ю.И.Акимцев, Б.С.Веялис. - М.: Колос, 1983. - 384 с.
2. Ароцкер Л.Е. О "синтетической" форме производства судебных
экспертиз / Л.Е.Ароцкер // Криминалистика и судебная экспертиза. -
К.: Вища шк., 1980. - Вып. 20. - С. 33 - 38.
3. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных
версий. - М.: Юрид. лит., 1978. - 268 с.
4. Ашеров А.Т., Сабадаш В.В. Судебно-эргономическая
экспертиза несчастных случаев в системах "человек-техника-среда".
- Х.: ООО "Современная печать", 2008. - 144 с.
5. Бергер В.Е. Подготовка и направление материалов для
проведения судебных экспертиз / В.Е.Бергер, А.П.Сапун. - К.: РИО
МВД УССР, 1974. - 148 с.
6. Белоруссов Н.И. и др. Электрические кабели, провода и
шнуры: Справочник. - 5 изд., перераб. и доп. - М.:
Энергоатомиздат, 1987. - 536 с.
7. Борщова Т.Н., Мокина Н.М. Возможные постановки задач
оптимизации технологического процесса переработки информации в
АСУП. - Воронеж, 1980. - 78 с.
8. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники /
Л.А.Бессонов. - М.: Вища шк., 1986. - 263 с.
9. Болбат И.Е., Лебедев В.И., Трофимов В.А. Аварийные
вентиляционные режимы в угольных шахтах. - М.: Недра, 1992. -
206 с.
10. Войненко В.М., Мунипов В.М. Эргономические принципы
конструирования. - К.: Техніка, 1988. - 119 с.
11. Вещественные доказательства: информационные технологии
процессуального доказывания / под общ. ред. д.ю.н., проф.
В.Я.Колдина. - М.: издательство "Норма", 2002. - 768 с.
12. Выскребцов В.Г. Экспертное исследование металлических
объектов после пожара / В.Г.Выскребцов // Экспертная техника. -
М.: ВНИИСЭ, 1979. - Вып. 64. - С. 37 - 74.
13. Галактионов А.И. Представление информации оператору. -
М.: Сов. радио, 1969. - 180 с.
14. Горное дело: терминологический словарь / Г.Д.Лидин,
Л.Д.Воронин, Д.Р.Каплунов и др. - М.: Недра, 1990. - 694 с.
15. Горнопроходческие машины и комплексы / Л.Г.Грабчак,
В.И.Несмотряев, В.И.Шендеров, Б.Н.Кузовлев. - М.: Недра, 1990. -
336 с.
16. Горные машины для подземной добычи угля / под общ. ред.
П.А.Горбатова. - Донецк: Норд Комп'ютер, 2006. - 669 с.
17. Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н.Гидравлика и
гидропривод. - М.: Недра, 1991. - 331 с.
18. Губинский А.И. Надежность и качество функционирования
эргатических систем. - Л.: Наука, 1982. - 270 с.
19. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи
охорони праці. - Львів, 2001. - 350 с.
20. Долин П.А. Основы техники безопасности в
електроустановках / П.А.Долин. - М.: Энергоатомиздат, 1985. -
803 с.
21. Евневич А.В. Транспортные машины и комплексы. - М.:
Недра, 1975. - 415 с.
22. Ермолин Н.П. Электрические машины. - М.: Вища шк.,
1975. - 295 с.
23. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього
середовища: навч. посіб. - К., 2000. - 203 с.
24. Загальні положення судової електротехнічної експертизи:
звіт НДР (заключний) МЮУ, ХНДІСЕ; кер. В.О.Горбенко; вик.:
Б.М.Ільченко, В.В.Сабадаш, В.О.Дмитрієв, І.М.Рябінін та ін. -
N держреєстрації 0108U000450.- Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 72 с.
25. Загальні положення інженерно-технічних досліджень
небезпек у життєдіяльності: звіт НДР (заключний) МЮУ, ХНДІСЕ; кер.
О.Ф.Дьяченко; вик.: В.Д.Безвесильний. - N держреєстрації
0108U000447. - Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 172 с.
26. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой
деятельности. - М.: Наука, 1966. - 112 с.
27. Информационно-управляющие человеко-машинные системы:
исследование, проектирование, испытания: справочник /
А.Н.Адаменко, А.Т.Ашеров, И.Л.Бердников и др. / под общ. ред.
А.И.Губинского и В.Г.Евграфова. - М.: Машиностроение, 1993. -
528 с.
28. Исследование медных и алюминиевых проводников в зонах
короткого замыкания и термического воздействия: метод. реком. /
Л.С.Митричев, А.И.Колмаков, Б.В.Степанов и др. - М.: ВНИИ МВД
СССР, 1986. - 44 с.
29. Иванов В.Г. Безопасность жизнедеятельности: уч. пособ. -
Х., 2003. - 402 с.
30. Каретников В.Н., Клейменов В.Б., Нуждихин А.Г. Крепление
капитальных и подготовительных горных выработок: ссправочник. -
М.: Недра, 1989. - 571 с.
31. Кащеев В.Д., Ковальчук А.Б. Горное дело. - М.: Недра,
1979. - 424 с.
32. Крапивин М.Г., Раков И.Я., Сысоев Н.И. Горные
инструменты. - М.: Недра, 1990. - 256 с.
33. Комплексная механизация и автоматизация очистных работ в
угольных шахтах / под общ. ред. Б.Ф.Братченко. - М.: Недра,
1977. - 415 с.
34. Количественная оценка тяжести труда: Межотраслевые
методические рекомендации. - М.: Экономика, 1988. - 120 с.
35. Краткий справочник горного инженера угольной шахты / под
общ. ред. А.С.Бурчакова и Ф.Ф.Кузюкова. - М.: Недра, 1982. -
454 с.
36. Крупка А.А., Дузь Л.Э., Кривченко Ю.О. Судова
гірничотехнічна експертиза: Усталені форми призначення та
проведення / ДНДІСЕ. - Донецьк: СПД ФО "Воробйов Д. М.", 2010. -
80 с.
37. Кривченко Ю.А., Дузь Л.Е., Крупка А.А. Методология
комплексного анализа аварийности промышленных предприятий /
ДНИИСЭ. - Донецк: СПД ФО "Воробьев Д.Н.", 2010. - 116 с.
38. Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность
жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и
производств. Охрана труда: уч. пособ. - М., 2002. - 319 с.
39. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе /
И.Ф.Крылов. - Л.: ЛГУ, 1963. - 214 с.
40. Лапін В.Л. Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. -
К., 2000. - 186 с.
41. Лехман С.Д. Охорона праці і пожежна безпека /
С.Д.Лехман. - К.: Вища шк., 1983. - 167 с.
42. Мартынов М.В., Переслегин Н.Г. Автоматизированный
электропривод в горной промышленности. - М.: Недра, 1977. - 375 с.
43. Мирский М.И. Горная электротехника и основы рудничной
автоматики: учебник для профтехобразования. - М.: Недра, 1982. -
287 с.
44. Митричев Л.С., Колмаков А.И., Степанов Б.В. и др.
Исследование медных и алюминиевых проводников в зонах короткого
замыкания и термического воздействия: метод. реком. - М., 1986.
45. Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная
профилактика в элетроустановках / М.Т.Мыльников. - М.: Стройиздат,
1985. - 311 с.
46. Мясников А.А., Миллер Ю.А., Комаров Н.Е. Вентиляционные
сооружения в угольных шахтах. - М.: Недра, 1983. - 270 с.
47. Надгорный Г.М. Гносеологические аспекты понятия
"специальные" знания / Г.М.Надгорный // Криминалистика и судебная
экспертиза. - К.: Вища шк., 1980. - Вып. 21. - С. 37-42.
48. Надгорный Г.М. Уголовно-процессуальное законодательство о
судебной экспертизе и понятие специальных знаний / Г.М.Надгорный
// Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища шк., 1980. -
Вып. 22. - С. 27-30.
49. Назначение и производство судебных экспертиз: пособие для
следователей, судей и экспертов. - М.: Юрид. лит., 1988. - 320 с.
50. Озерной М.И. Электрооборудование и электроснабжение
подземных разработок угольных шахт. - М.: Недра, 1975. - 448 с.
51. Охрана труда в машиностроении / под ред. Е.Я.Юдина,
С.В.Белова. - М.: Машиностроение, 1983. - 325 с.
52. Охрана труда/ под ред. К.З.Ушакова. - М.: Недра, 1986. -
624 с.
53. Паначевный Б.И. Электротехника. - Х.: Торнадо, 1999. -
287 с.
54. Проектирование и конструирование горных машин и
комплексов / Г.В.Малеев., В.Г.Гуляев., Н.Г.Бойко и др. - М.:
Недра, 1988. - 368 с.
55. Расчет и конструирование горных транспортных машин и
комплексов/ под общ. ред. проф. И.Г.Штокмана. - М.: Недра, 1975. -
464 с.
56. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном,
гражданском, арбитражном процессе. - М., 1996. - 224 с.
57. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ /
под общ. ред. Б.Ф.Братченко. - М.: Недра, 1978. - 423 с.
58. Рудничная вентиляция: справочник / под ред.
К.З.Ушакова. - М.: Недра, 1988. - 440 с.
59. Свойства горных пород и методы их определения /
Е.И.Ильницкая, Р.И.Тедер, Е.С.Ватолин, Ф.М.Кунтыш. - М.: Недра,
1969. - 392 с.
60. Стационарные установки шахт / под общ. ред.
Б.Ф.Братченко. - М.: Недра, 1977. - 440 с.
61. Справочник горноспасателя / Ю.А.Гладков, А.И.Козлюк,
Н.И.Привалов, А.Е.Ильин. - Донецк: Донбас, 1988. - 247 с.
62. Справочник по шахтному транспорту/ под ред.
Г.Я.Пейсаховича и И.П.Ремизова. - М.: Недра, 1977. - 624 с.
63. Справочник по охране труда на промышленном предприятии /
К.Н.Ткачук и др. - К.: Техника, 1991. - 384 с.
64. Соколовский З.М. Экспертное исследование причинной связи
по уголовным делам: метод. пособ. - К.: Редакционно-издательский
отдел МВД УССР, 1979. - 47 с.
65. Соколов Б.А. Монтаж электрических установок /
Б.А.Соколов, Н.Б.Соколова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Энергоатомиздат, 1991. - 592 с.
66. Солдаткина Л.А. Электрические сети и системы /
Л.А.Солдаткина. - М.: Энергия, 1978. - 272 с.
67. Смелков Г.И. Справочник по пожарной безопасности
электропроводок и электронагревательных приборов / Г.И.Смелков,
Б.И.Кашолкин, И.Ф.Поединцев. - М.: Стройиздат, 1977. - 192 с.
68. Степанов и др. - К.: Техніка, 1985. - 288 с.
69. Судова експертиза з питань охорони праці. Гірничотехнічна
експертиза. Тлумачний словник основних термінів / Ю.А.Кир'янов,
Г.М.Дружинін, А.А.Крупка., Л.Є.Дузь, Л.Г.Бордюгов, С.Ю.Кир'янов /
ДНДІСЕ. - Донецьк, 2001. - 196 с.
70. Судова гірничотехнічна експертиза: Організаційні та
методичні основи/ Л.Г.Бордюгов, Г.М.Дружинін, Л.Є.Дузь,
Ю.А.Кир'янов, Ю.О.Кривченко, А.А.Крупка, О.М.Моїсєєв / ДНДІСЕ. -
Донецьк: Донеччина, 2005. - 429 с.
71. Судебные экспертизы: возможности, подготовка материалов,
назначение, оценка. - К.: РИО МВД УССР, 1981. - 412 с.
72. Судово-експертні дослідження обставин нещасних випадків,
пов'язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки: звіт НДР
(заключний) МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Н.А.Решетнікова; вик.: В.В.Сабадаш,
І.М.Рябінін, Д.В.Климчук та ін. - N держреєстрації 0109U001200. -
Х.: ХНДІСЕ, 2009. - 58 с.
73. Федоров А.А. Электроснабжение промышленных предприятий /
А.А.Федоров, Э.М.Ристхейн. - М.: Энергия, 1981. - 360 с.
74. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и
проведение / А.Р.Шляхов. - М.: Юрид. лит., 1979. - 168 с.
75. Экспертизы в судебной практике. - К.: Вища шк., 1987. -
200 с.: ил.
76. Электрические кабели, провода и шнуры: справочник. -
5 изд., перераб. и доп. / Н.И.Белоруссов и др. - М.:
Энергоатомиздат, 1987. - 205 с.
77. Электробезопасность на промышленных предприятиях /
Р.В.Сабарно, А.Г.Степанов и др. - К.: Техніка, 1985.
78. Українсько-російський словник основних термінів судової
експертизи з питань електробезпеки. - Х.: ХНДІСЕ, 2007. - 112 с.
79. Хейфиц С.Я., Балтайтис В.Я. Охрана труда и
горноспасательное дело. - М.: Недра, 1971. - 472 с.
80. Хейс Д. Причинный анализ в статистических
исследованиях. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 155 с.
81. Хоменко Е.А. Логика. - М., 1971. - 192 с.
82. Фенченко П.Н., Евдокимов Ф.И. Охрана труда в угольных
шахтах. - М.: Недра, 1987. - 304 с.
83. Украинская техника для угольных шахт: Каталог/ под общ.
ред. В.В.Косарева. - Донецк: АСТРО, 2008. - 321 с.
84. Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. Горная механика. - М.: Недра,
1982. - 407 с.
85. Целевые обследования техники безопасности на угольных
шахтах / А.И.Люев, В.Г.Аршава, Н.П.Костылев, В.С.Яковлев и др. -
Донецк: Донбасс, 1971. - 199 с.
86. Цибулевский И.Е. Ошибочные реакции человека-оператора. -
М.: Сов. радио, 1979. - 208 с.
87. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник. -
Х.: Право, 2001. - 560 с.
88. Шемаханов М.М. Основы термодинамики и кондиционирования
рудничной атмосферы. - М.: Недра, 1974. - 208 с.вгору