Документ v1824323-10, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 1824/5

Про державну реєстрацію та перереєстрацію
друкованих засобів масової інформації

Відповідно до статей 11, 13, 16, 17, 20 Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати друковані засоби масової інформації:
1.1. Збірник "Переяславіка: Наукові записки Національного
історико-етнографічного заповідника "Переяслав"/Збірник наукових
статей".
1.2. Журнал "ERSTENATION" (з нім.: - "Перша нація").
1.3. Журнал "Карта красивой жизни".
1.4. Журнал "Науковий вісник Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. Серія
"Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості".
1.5. Журнал (додаток до журналу "Ангелятко") "Ангелятко
шрифтом Брайля".
1.6. Газету "Гороскоп плюс", "Гороскоп плюс".
1.7. Збірник "Гуманітарні студії: Україна - Польща".
2. Перереєструвати друковані засоби масової інформації:
2.1. Збірник "Національно-культурний аспект вивчення
україністики і полоністики. Збірник студентських наукових праць".
2.2. Збірник "Проблеми філології та культури:
Україна - Польща. Збірник наукових праць українських та польських
вчених".
Перший заступник Міністра І.І.Ємельяновавгору