Документ v1817359-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.06.2019, підстава - v1008359-19

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2012 року № 1817

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 1008 від 14.06.2019}

Про Роз’яснення про застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України на підставі паспорта громадянина України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 209 від 04.04.2014
№ 245 від 29.06.2016}

З метою забезпечення реалізації виборчих прав громадян під час голосування з виборів народних депутатів України, відповідно до пункту 1 частини третьої, частини восьмої статті 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11-13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення про застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України на підставі паспорта громадянина України (додаються).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 27 вересня 2007 року № 499 "Про Роз’яснення про застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України на підставі паспорта громадянина України".

3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України для доведення до відома дільничних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 жовтня 2012 року № 1817

РОЗ’ЯСНЕННЯ
про застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України на підставі паспорта громадянина України

Це Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) щодо видачі виборцю виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах на підставі паспорта громадянина України.

1. Статтею 38 Конституції України встановлено, що громадяни України мають право вільно обирати та бути обраними. Згідно з частиною першою статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

2. За змістом частини першої статті 2 Закону право голосу на виборах народних депутатів України мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

3. Частинами восьмою та дев’ятою статті 2 Закону передбачено, що не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом.

4. Одним із документів, які підтверджують особу та громадянство України виборця на виборах народних депутатів України, є паспорт громадянина України.

5. Відповідно до частини другої статті 2 Закону підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.

6. Частиною десятою статті 2 Закону встановлено, що виборець, який проживає або на день проведення голосування на виборах народних депутатів України перебуває на території іноземної держави, а також громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах народних депутатів України лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Реалізація цього права забезпечується включенням виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із зазначенням, що такий виборець отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

{Роз’яснення доповнено пунктом 6 згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 209 від 04.04.2014}

7. Виборець, включений до списку виборців, має можливість реалізувати право голосу на виборах народних депутатів України шляхом отримання по одному виборчому бюлетеню з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та (або) в одномандатному виборчому окрузі за умови пред’явлення, зокрема, паспорта громадянина України.

Виборцю, який відповідно до частини десятої статті 2 Закону має право голосу лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, видається виборчий бюлетень у порядку, визначеному статтею 85 Закону, для голосування тільки у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 209 від 04.04.2014}

8. Згідно з частиною третьою статті 85 Закону при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем, зокрема, паспорта громадянина України та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному та (або) в одномандатному виборчих округах вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

Розбіжності у виборчій адресі виборця в списку виборців та паспорті громадянина України щодо назви населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються того самого населеного пункту, вулиці чи будинку та пов’язані з перейменуванням населеного пункту, вулиці, зміною нумерації існуючого будинку, не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному та (або) в одномандатному виборчих округах такому виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.

{Пункт 8 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 245 від 29.06.2016}

9. Дільнична виборча комісія та її члени зобов’язані у своїй діяльності додержуватися Конституції та законів України, виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, Законом України "Про вибори народних депутатів України" та іншими законами України.

Повноваження дільничної виборчої комісії та її членів визначено положеннями статей 32 та 36 Закону.

10. До повноважень дільничної виборчої комісії Законом не віднесено здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення паспорта громадянина України.

Відмова виборцю, включеному до списку виборців на виборчій дільниці, в реалізації його права голосу на виборах та відповідно у видачі виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному та (або) в одномандатному виборчих округах з підстав відсутності у паспорті такого виборця фотокартки, яка вклеюється при досягненні особою 25- та 45річного віку, або розбіжностей у виборчій адресі виборця в списку виборців та паспорті громадянина України, пов’язаних із перейменуванням населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо), зміною нумерації існуючого будинку, не допускається.

{Пункт 10 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 245 від 29.06.2016}

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору